Het is momenteel heel erg druk op onze klantenservice. We proberen u zo snel mogelijk te helpen, maar houd rekening met langere wachttijden. Raadpleeg intussen onze veel gestelde vragen (FAQ) of uw klantenzone en vind snel uw antwoord. Er zijn vertragingen in onze facturatie in gevolg van de ingebruikname van een nieuw centraal dataplatform door de Belgische energiesector. Onze excuses hiervoor.

Lees meer
Tijdelijk hinder

Een nieuw centraal dataplatform voor de energiemarkt

In de maanden november en december 2021 heeft de Belgische elektriciteits-en gassector een nieuw centraal dataplatform in gebruik genomen. Dit heeft voor sommige klanten een beperkte hinder veroorzaakt.

Het nieuwe dataplatform werd de voorbije jaren ontwikkeld door ATRIAS, een dochteronderneming van de Belgische distributienetbeheerders, in nauwe samenwerking met de energieleveranciers. De uitwisseling van gegevens (bijv. meterstanden en facturatiegegevens) en de marktprocessen (bijv. leverancierswissels en verhuizingen) zouden een stuk sneller, transparanter en nauwkeuriger gebeuren. Dit nieuwe systeem is ook een belangrijke tussenstap in het realiseren van de energietransitie. Het zal in combinatie met digitale meters ervoor zorgen dat hernieuwbare energie maximaal kan renderen.

Hoewel de ingebruikname van dat nieuwe dataplatform grotendeels “achter de schermen” is gebeurd, valt het niet uit te sluiten dat sommige klanten toch enige hinder hebben ondervonden. Enkel processen waarbij gegevens tussen distributienetbeheerder en leverancier worden uitgewisseld konden hinder ondervinden van de ingebruikname het nieuwe centraal dataplatform. Dit betekent dat het betalen van uw factuur, het bekomen van een betaalplan, het (de)activeren van een domiciliëring en het aanpassen van uw klantgegevens of voorschotbedrag zonder problemen kunnen worden afgewikkeld.

 

Hier een samenvatting van de mogelijke gevolgen:

Afrekeningen

De meteropnames die in november werden uitgevoerd, konden pas vanaf begin december aan de leverancier worden overgemaakt. Voor klanten die hun afrekening in november en december verwachtten, is het mogelijk dat die factuur enkele weken later dan normaal wordt verstuurd.

Omdat de grote programmigratie sommige technische problemen heeft gecreëerd, zal AECO alleen facturen opmaken, wanneer alle technische fouten werden gecorrigeerd of waarvoor problemen betreffende data werden opgelost.

Verhuis:

In onze systemen werd uw verhuis geregistreerd. De gegevens van de nieuwe bewoner en de meterstanden (indien van toepassing) werden overgemaakt aan de distributienetbeheerder. In normale omstandigheden bevestigt de distributienetbeheerder binnen enkele dagen de goede ontvangst van deze gegevens en bezorgt hij de gevalideerde meterstanden aan de leverancier. Die bevestiging en validatie heeft langer op zich laten wachten dan normaal. Het is dan ook mogelijk dat de slotfactuur voor de klant die een pand verlaat met enkele weken vertraging zal worden opgemaakt.

Openen van een meter:

Het in gebruik nemen van een nieuwe aansluiting bleef mogelijk. Het is wel mogelijk dat, eens de meter geopend werd, de verdere administratieve afhandeling tussen distributienetbeheerder en leverancier enige vertraging ondervindt. Hierdoor kan de klant zijn eerste voorschotfactuur iets later dan verwacht ontvangen.

Leverancierswissel:

In onze systemen is het contract correct geregistreerd. Als bewijs hiervan heeft u een inschrijvingsbevestiging ontvangen. Er zijn wat vertragingen opgetreden in de uitwisseling van gegevens tussen leveranciers en distributienetbeheerders. Hierdoor is het mogelijk dat de aanvraag voor een leverancierswissel niet tijdig verwerkt werd door de distributienetbeheerder. Uw huidige leverancier heeft in dat geval het bericht dat u een leverancierswissel wenst, niet tijdig ontvangen. Bijgevolg zou die leverancier u nog kunnen verzoeken om een voorschot te betalen. Ook de meterstanden om de slotfactuur op te maken zullen laattijdig toekomen bij die leverancier, met een latere opmaak van de slotfactuur tot gevolg.

Deze website maakt gebruik van cookies. Indien u het gebruik van cookies aanvaardt, gaat AECO ervan uit dat u toestemming geeft voor de verwerking van de gegevens die aan AECO worden doorgegeven indien u verder surft. Meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, afhankelijk van uw browsertype, vindt u op www.allaboutcookies.org.