Belangrijke opmerking:

AECO stopt haar activiteiten als energieleverancier. Wij hebben nieuwe openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 12u00. We blijven beschikbaar via e-mail: service@aeco.be

Naar het antwoord op uw vraag
FAQ

Wordt AECO ook getroffen door de aanzienlijke stijging van de energieprijzen?

Alle media hebben het erover: de energieprijzen zijn sinds begin 2021 fors gestegen.

Stijgende energieprijzen zijn een algemene trend in heel Europa, die door alle energieleveranciers wordt gevoeld.

Na de hervatting van de activiteiten na de raffinage is de vraag naar energie wereldwijd groot, maar het aanbod kan het momenteel maar moeilijk bijbenen. In het voorjaar van 2021 waren de temperaturen in België lager dan gewoonlijk. Als gevolg daarvan was het verwarmingsverbruik aanzienlijk hoger.

  • Het weer was ook ongunstig en daardoor was de opbrengst van zonnepanelen en windturbines lager.
  • Bovendien was er een sterke stijging van de CO2-emissierechten voor fossiele brandstoffen (inclusief gas).
  • De ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen is in onze landen niet sterk genoeg gestimuleerd (te weinig bouwvergunningen).
  • In Europa staan de gasvoorraden onder druk als gevolg van de grote afhankelijkheid van Europa van gas.
  • Met de stijgende gasprijzen wordt ook elektriciteit duurder, aangezien gasgestookte elektriciteitscentrales die elektriciteit produceren, hun brandstof tegen een hogere prijs moeten inkopen.
  • Het is niet duidelijk hoe lang dit zal duren, maar de prijsstijging zal gevolgen hebben voor de energierekening van de meeste consumenten.

Belangrijk om weten: deze prijsstijging geldt alleen voor het energieonderdeel van uw factuur, dat het enige is dat openstaat voor concurrentie. In het algemeen hebben we het over 30% voor de elektriciteitsfactuur en 50 tot 60% voor de aardgasfactuur. De overige kosten (BTW, retributies, distributie- en transportkosten) worden door de autoriteiten voor alle leveranciers op dezelfde wijze vastgesteld.

Sinds de liberalisering van de energiemarkt wordt in België energie gekocht en verkocht op de groothandelsmarkt (beurs). Alle geproduceerde en in het net geïnjecteerde energie wordt verkocht tegen de prijs die geldt op het moment van injectie. En alle door de klant verbruikte energie wordt door de leverancier gekocht tegen de prijs die geldt op het moment van verbruik. In het algemeen hebben de klanten een vrij gelijkaardig verbruiksprofiel en verbruiken zij alle op een tijdstip van de dag waarop de vraag hoog is. Daarom is de prijs die de leverancier betaalt voor het verbruik van de afnemer hoog. Zonne- of windenergie daarentegen kan worden geproduceerd en in het net worden geïnjecteerd op momenten dat de prijzen zeer laag zijn (aangezien de vraag op dat moment laag is) en daarom is de vergoeding voor deze injectie ook zeer laag.

AECO, als leverancier van groene elektriciteit uit 100% hernieuwbare energie, verhandelt uitsluitend groene elektriciteit op de beurs, d.w.z. dat al uw verbruik gedekt wordt door echt groene elektriciteit.

 

Om deze en andere redenen moeten wij helaas vaststellen dat ook AECO zwaar door deze crisis is getroffen.

Deze website maakt geen gebruik van cookies. U kunt deze melding echter op lange termijn verbergen door op “OK” te klikken en in te stemmen met de opslag van een enkele cookie. Als u op “Cookies weigeren” klikt, wordt er geen cookie opgeslagen – maar deze melding zal op elke pagina opnieuw worden weergegeven. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, afhankelijk van uw browsertype, zie www.allaboutcookies.org.