Belangrijke opmerking:

AECO stopt haar activiteiten als energieleverancier. Wij hebben nieuwe openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 12u00. We blijven beschikbaar via e-mail: service@aeco.be

Naar het antwoord op uw vraag
Onze filosofie

Doelen en strategieën

We wensen een duurzaam energiesysteem te steunen, door uitsluitend voor energie uit hernieuwbare bronnen te kiezen. Met onze partner-vennootschappen maken we het mogelijk voor burgers om actief bij te dragen tot de energietransitie. Daarnaast wensen we ons duurzaam energieopwekkingsportfolio uit te breiden

Voor onze energieklanten willen we een klantgerichte en transparante onderneming zijn.

Onze doeleinden

We zijn een ambitieuze onderneming en onze groei is voor ons belangrijk. Daarom hebben we onze troeven vastgezet en wensen we deze nu uit te breiden. Om op de snel ontwikkelende en concurrentiegerichte markt mee te kunnen spelen, is het ook van belang, aandacht te schenken aan de tendenties van de energiemarkt.

honest.green.energy

Dit slogan betekend wat we sinds het begin al zijn en ook altijd zullen blijven:

  • eerlijk en transparant,
  • groen voor de energieproductie en als leverancier,
  • energievol en succesrijk op de markt, al meer dan 20 jaar.

AECO levert uitsluitend stroom uit hernieuwbare bronnen en garandeert tegelijkertijd de producering van groene stroom voor de totaliteit van haar elektriciteitslevering. De zogenoemde brandstofmix van een leverancier verklaart waaruit de stroom bestaat, dat op het Belgische net geleverd wordt. Met AECO steunt u de energietransitie in België. Een elektriciteitscontract van AECO is waarachtig groen en de onderneming voert geen greenwashing uit.

Lees meer over het thema “Eerlijk groen”

Het goede nieuws: onze groene stroom is niet noodzakelijk duurder dan gebruikelijke stroom. Ook als de productiekosten hoger liggen en er extra kosten voorkomen, is de prijspolitiek van AECO de stroomprijs betaalbaar te maken, zodat zoveel mogelijk huishouden toegang kunnen hebben tot groene stroom. Anderzijds is het voor AECO niet mogelijk, speculatieve dumpingprijzen aan te bieden, om grote bedrijven met een hoog verbruik aan te trekken, of een massa aan klanten met grote kortingen te lokken, omdat het voortbestaan van onze onderneming na aan het hart ligt. De investeringen van de burgers moeten gegarandeerd zijn. Dit is een belofte, dat we onze aandeelhouders doen. Ons aanbod moet voor alle betrokkenen fair blijven.

Klantengerichtheid en duurzaamheid

Klantengerichtheid en duurzaamheid zijn voor ons belangrijke veronderstellingen om aan de energietransitie te kunnen deelnemen, omdat de trouw van de klanten, de vergroting van onze klantenbasis en onze aantrekkingskracht bij de zoek naar medewerkers en partners ons nader brengen aan dit doeleinde. Aspecten zoals klimaatverandering, de ecologische invloed en energie efficiëntie tellen bij de zoek naar een energieleverancier meer en meer mee! Ons doel is het in België de eerste naam te zijn, voor mensen die deze waarden wensen te vertegenwoordigen en te steunen.

Transparant aanbod

We wensen de mogelijkheid te geven aan de klant, om een passend energieoplossing te vinden. Hierbij wensen we de verschillende producten en bijhorende voorwaarden duidelijk en gedetailleerd te beschrijven. Onze klanten moeten zich bewust zijn, wat ze in koop nemen, zonder onaangename verrassingen, die maar in kleine lettertjes op de documenten verborgen zijn.

Deze transparantie kan maar verzekerd zijn, als we open zijn voor de feedback van onze klanten en onze communicatie steeds verbeteren en aanpassen.

Kosten en procesoptimalisatie

De geglobaliseerde markt en de gestelde klimaatdoelen hebben vooral in de laatste jaren een concurrerende omgeving creëert en de hierdoor ontstaande sterke druk op de realiseerbare marges in de branche heeft tot een beperkt rendement gevoerd. Een hoge bezettingsgraad van medewerkers en het systeem, de optimalisatie en digitalisering van vele processen evenals een hoog kostenbewustzijn zijn noodzakelijk, om concurrentieel te blijven.

Ons belofte

Trouw aan onze doelstellingen

De basis van onze beslissingen is altijd trouw te blijven aan de filosofie van de oprichters van de onderneming. De kernidee bestaat erin, energie uit hernieuwbare energiebronnen te produceren en betreffende projecten uit te voeren of te steunen. Ook voor de levering van elektriciteit is het van belang, waarachtig groen te blijven. De aardgaslevering werd alleen als bijkomende service voor onze elektriciteitsklanten ingevoerd.

Dicht bij de burgers

Ons verhaal is begonnen met de oprichting van een coöperatieve vennootschap. We nodigen de burgers uit, om actief en verantwoordelijk deel te nemen aan de energietransitie, door lid te worden van onze coöperatieven en zo de projecten te steunen, die de productie van hernieuwbare energie uitbreiden en zo tegen de klimaatverandering handelen. De klant wordt dus rechtstreeks betrokken aan het proces. Iedereen kan dus zijn eigen ideeën en processen indienen.

Fair

De mens staat in het middelpunt. Klanten worden niet tegen gelijk welke prijs en met alle middelen gewonnen. Klanten worden vóór de afsluiting van een contract eerlijk en transparant op de hoogte gebracht. Frauduleuze praktijken en trucs zijn taboe en dit is voor al onze medewerkers geldig. Daarom werken we niet met externe callcenters, die soms zonder scrupules klanten overnemen.

Onze strategieën

We werken nauw samen met onze partners en willen ook onze klanten betrekken in onze doelstellingen om de klimaatverandering op te houden. We reageren steeds positief op ontwikkelingen en denken altijd oplossingsgericht en niet probleemgericht.

Een persoonlijke en onberispelijke klantenservice

De tevredenheid van onze klanten is een topprioriteit. Voor deze reden werken we niet met callcenters. U wordt altijd rechtstreeks van één van onze medewerkers bedient. We bieden een klantenservice in de drie nationale talen aan, voor de drie regio’s van België.

Onze website is er om u te helpen, een antwoord op uw vragen te vinden. Indien dit niet voldoende is, kunt u op verschillende manieren contact opnemen met onze klantenservice: via e-mail, per telefoon of per post. Onze medewerkers beraden u op competente en betrouwbare wijze over onze producten. Ze voeren verschillende taken uit, bijvoorbeeld omtrent uw facturen of uw betalingen en de keuze van een tarief dat overeenkomt met uw verwachtingen. Ook in geval van een verhuis of een leverancierswissel helpt onze klantenservice u graag verder.

Deskundigheid

In onze steeds wijzigende branche zijn regelmatig nieuwe deskundigheden en competenties nodig – of in de interactie met de klanten, of met de netbeheerders of met de betrokkene overheden en instellingen.

Om nieuwe talenten aan te trekken, wensen we als werkgever attractief te blijven, zodat we door eventuele medewerkers gekozen worden. Dit kunnen we bereiken dankzij een passende betaling, attractieve werkuren, een goede inwerking en heel veel menselijkheid. Onze participatiegerichte ondernemingscultuur moet de mogelijkheid bieden aan medewerkers, om hun ervaring en competentie te brengen en zo onze onderneming te vormen.

De capaciteit om zich snel aan te passen aan nieuwe werkmethodes is belangrijk, om nieuwe producten en efficiënte processen te ontwikkelen.

We hechten ook waarde aan de aanleg van nieuwe competenties door samenwerking en door de uitbesteding van processen, als het zin maakt en mogelijk is.

Digitalisering

De energiewaardeketen bevindt zich in een digitaliseringsproces. Het energiegebruik wordt altijd slimmer en nieuwe technologieën maken het mogelijk het verbruik te controleren en eventueel bepaalde verbruiksvolumes op een ander tijdsbestek te verplaatsen, waar het energieaanbod hoog en de prijs laag ligt en zo het net te ontlasten. Ook prosumenten kunnen dankzij een zinvol geplant, direct verbruik van hun eigen productie, veel geld besparen. De klanten hebben dus rechtstreekse informaties, toegang tot deze en feedback nodig.

We wensen met onze systemen altijd een beter en sneller informatie te bereiken. Om deze informatiestromen te versnellen en voor onze klanten toegankelijk te maken zonder navraag, hebben we een klantenzone opgemaakt, waar de klant dankzij een snelle en zuivere overgave altijd toegang heeft tot zijn gegevens.

We zijn steeds op zoek naar oplossingen, om informatiekanalen te verkorten, te vereenvoudigen en dus te versnellen.

Deze website maakt geen gebruik van cookies. U kunt deze melding echter op lange termijn verbergen door op “OK” te klikken en in te stemmen met de opslag van een enkele cookie. Als u op “Cookies weigeren” klikt, wordt er geen cookie opgeslagen – maar deze melding zal op elke pagina opnieuw worden weergegeven. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, afhankelijk van uw browsertype, zie www.allaboutcookies.org.