Belangrijke opmerking:

AECO stopt haar activiteiten als energieleverancier. Wij hebben nieuwe openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 12u00. We blijven beschikbaar via e-mail: service@aeco.be

Naar het antwoord op uw vraag
Onze groep

Sterke partners voor een sterke uitkomst!

Het wordingsproces van onze groep
Timeline NL

De coöperatieve Clean Power Europe SCE

In 2016 werd de erkende Europese coöperatieve Clean Power Europe opgericht, met zetel in Brussel. Het doel van deze coöperatieve is de realisatie van duurzame projecten of projecten van partners te financieren. Deze moeten ecologisch, economisch en sociaal zijn.

Doe mee!

Iedereen mag lid worden en een ecologisch afdruk achterlaten. Een lid mag van één tot maximum vijf aandelen van 1000 € kopen en heeft zo een stem in de algemene vergadering van Clean Power Europe SCE.

Op de website van de coöperatieve vindt u meer informatie over de projecten; u kunt de statuten, verslagen en jaarbalans inkijken, direct online lid worden of het toetredingsformulier downloaden: www.cleanpowereurope.eu

Bonus voor leden als energieklant van AECO

Sommige producten van AECO bieden voor leden van de vennootschap voordelen aan bij het afsluiten van een energiecontract. In de productomschrijving kunt u nakijken, welke producten precies voordelig zijn en op welke voorwaarden.

Naar de producten van AECO

De coöperatieve Energie 2030

De vennootschap ENERGIE 2030 werd 1995 opgericht, door leden van de vereniging Energie 2030, als vennootschap van Belgisch recht, met haar zetel in Eupen. Haar doelstelling is de mensen aan te zetten op een zuinig gebruik van energie en een bronnen- en milieuvriendelijke energieproductie te steunen. Ze is betrokken in verschillende projecten als investeerder en/of exploitant van productie-installaties van hernieuwbare energie in het binnen- en het buitenland. Energie 2030 wordt sinds het begin vrijwillig geleidt.

De vennootschap heeft vandaag wel over vierduizend leden.

Lid worden, dat kan al vanaf 250 €!

Met de aankoop van aandelen van 250 € kunnen burgers meemaken bij de financiering van duurzame energieprojecten van de vennootschap.

Leer meer over de vennootschap op de website. Hier vindt u ook het verslag van de algemene vergadering en de jaarbalans, of kunt u het toetredingsformulier downloaden:  www.energie2030.com

Bonus voor leden als energieklant van AECO

Sommige producten van AECO bieden voor leden van de vennootschap voordelen aan bij het afsluiten van een energiecontract. In de productomschrijving kunt u nakijken, welke producten precies voordelig zijn en op welke voorwaarden.

Naar de producten van AECO

De naamloze vennootschap
Energie 2030 Agence

FAQ

Veelgestelde vragen omtrent coöperaties.

 • Het lidmaatschap van de coöperatie staat los van het feit of u een energiecontract met AECO hebt afgesloten. Concreet betekent dit dat u lid kunt zijn zonder energieklant te zijn.

  Voor sommige producten is een lidmaatschap vereist om te kunnen worden beleverd. Ook worden sommige voordelen bij het sluiten van een energiecontract alleen toegekend aan leden van de coöperaties.

  Het lidmaatschap van de coöperatie wordt echter niet automatisch beëindigd als u het energiecontract opzegt. Indien u zich ook uit de coöperatie wenst terug te trekken, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de coöperatie om de uitstap en de bijbehorende betaling aan te vragen. Neem dan contact op met de coöperatie Clean Power Europe SCE per e-mail naar info@cleanpowereurope.eu of met de coöperatie Energy 2030 per e-mail naar info@energie2030.com.

 • De meeste klanten zijn ook lid van één van onze coöperaties, Clean Power Europe SCE of Energy 2030, en niet alleen vanwege de voordelen die voor coöperatieleden zijn voorbehouden.

  Onze klanten hechten waarde aan een duurzame levensstijl; dit houdt ook in dat zij een energieleverancier kiezen die uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare bronnen levert. Al vele jaren geeft Greenpeace Energie 2030 de hoogste score in een vergelijking van alle elektriciteitsleveranciers op het gebied van productie en investeringen. Onze energie komt voor 100% uit hernieuwbare bronnen. En we sluiten geen compromissen: 0% kernenergie, 0% fossiele bronnen.

  AECO is de handelsnaam waaronder de duurzame elektriciteit van Clean Power Europe SCE Group en Energy 2030 vanaf 2021 zal worden verkocht.

  Een AECO-klant is heel vaak ook zeer geïnteresseerd om actief deel te nemen aan de energietransitie. Als burger betrokken zijn bij onze lokale, nationale of internationale projecten en investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energie opent nieuwe mogelijkheden voor de klant. Door lid te worden van onze coöperaties kunnen zij rechtstreeks delen in de winst van deze opkomende markt. Lees meer over de doelstellingen en mogelijkheden van onze coöperaties. De statuten worden op de respectieve websites gepubliceerd.

  Clean Power Europe SCE: www.cleanpowereurope.eu

  Energie 2030 scrl: www.energie2030.com

Deze website maakt geen gebruik van cookies. U kunt deze melding echter op lange termijn verbergen door op “OK” te klikken en in te stemmen met de opslag van een enkele cookie. Als u op “Cookies weigeren” klikt, wordt er geen cookie opgeslagen – maar deze melding zal op elke pagina opnieuw worden weergegeven. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, afhankelijk van uw browsertype, zie www.allaboutcookies.org.