Belangrijke opmerking:

AECO heeft haar activiteit als energieleverancier gestopt. Onze openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 12u00. We blijven beschikbaar via e-mail: service@aeco.be

Naar het antwoord op uw vraag
Blog

De slimme meter in beeld

15.11.2020
 • Algemeen

De slimme meter is een elektronische meter die regelmatig en automatisch verbruiksgegevens doorgeeft aan de netwerkbeheerder. De netbeheerder geeft deze gegevens op zijn beurt door aan de energieleverancier, die ze gebruikt om correcte en nauwkeurige facturen op te stellen.

Smart,City,And,Abstract,Dot,Point,Connect,With,Gradient,Line

Een slimme meter kan ook andere gegevens doorgeven en op afstand worden bediend (sluiten, openen, vooruitbetaling, aanpassing van het vermogen, enz.)

De slimme meter geeft altijd 4 meterstanden:

  1. Consumptie tijdens de uren met hoge tarieven (dag)
  2. Consumptie tijdens lage tariefperiodes (nacht en weekend)
  3. Huidige teruglevering tijdens periodes met hoog tarief (dag)
  4. Stroom teruglevering tijdens lage tariefperiodes (nacht en weekend)

Voor eigenaars van fotovoltaïsche installaties helpt de slimme meter bij het bepalen van het prosumententarief (in Vlaanderen en Wallonië), dat dankzij de nieuwe meter nauwkeurig kan worden berekend en gefactureerd. Met een vermogen van meer dan 10 kVA kan een systeemeigenaar met een slimme meter de op het net ingevoede elektriciteit verkopen aan een elektriciteitsleverancier.

Verwacht wordt dat de invoering van de slimme meter voordelen zal opleveren

 1. Voldoe aan de behoeften van de klant: een slimme meter bespaart geen elektriciteit, maar maakt het wel mogelijk beter op het eigen energieverbruik te letten. Later zal het ook mogelijk zijn de meterstanden op afstand af te lezen, zodat de netbeheerder de stroom van het energieverbruik in het net beter kan regelen. Door regelmatig de meterstanden op te nemen, kunnen eventuele storingen ook sneller worden opgespoord en verholpen.
 1. HET VERSTERKEN VAN DE ENERGIE-REVOLUTIE: De slimme meter is het antwoord op de grote verandering in het energienetwerk, die een modernisering van het net vereist. Het aantal windmolenparken, warmtepompen en soortgelijke systemen voor energieopwekking neemt voortdurend toe en ook de elektrische mobiliteit ontwikkelt zich. De slimme meter moet bijdragen tot de verwezenlijking van de klimaatbeleidsdoelstellingen die de Europese Unie voor 2030 heeft vastgesteld, namelijk: de vermindering van de CO2-uitstoot, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de optimalisering van het energieverbruik.
 1. OVEREENSTEMMING MET WETTELIJKE VERPLICHTINGEN: Voor meer informatie over wettelijke verplichtingen, zie de CWaPE website (alleen in het Frans) en het Decreet van 19 juli 2018.
 1. METING VAN VERBRUIK EN INVOER: Deze twee metingen moeten onafhankelijk van elkaar worden verricht. Dit geeft een elektriciteitsproducent de mogelijkheid zijn elektriciteitsproductie aan een leverancier te verkopen.

Voortgang van de uitrol van slimme meters in de drie regio's

In België beslissen de gewesten over de invoering van een slimme meter. Na studies en tests in duizenden gezinnen werd besloten om in heel België elektronische meters te installeren.

In Wallonië zijn sinds begin 2020 al slimme meters geïnstalleerd bij klanten die daarom hebben gevraagd.

Vanaf 2023 zal de installatie en activering automatisch plaatsvinden in de volgende gevallen: voor klanten met een budgetmeter, voor klanten van wie de meter defect is en vervangen moet worden, en overal waar een nieuwe meter moet worden geïnstalleerd.

Ores en Resa hebben tot dusver alleen slimme meters voor elektriciteit geïnstalleerd.

In Brussel worden slimme meters geïnstalleerd in de volgende gevallen: bij een nieuwe aansluiting, bij de vervanging van een defecte meter en wanneer een fotovoltaïsch systeem wordt geïnstalleerd.

Ook in Brussel is nog niet voorzien in de installatie van slimme meters voor gas.

In Vlaanderen zijn slimme meters voor elektriciteit en gas al sinds 1 juli 2019 geïnstalleerd. De prioriteit ligt daar bij nieuwe gebouwen, eigenaars van fotovoltaïsche systemen en klanten met een budgetmeter. Voor de rest van de huishoudens, heeft Fluvius een schema opgesteld. Consumenten kunnen ook een persoonlijk verzoek indienen. In dat geval is de installatie echter onderworpen aan een vergoeding.

Tegen 2034 moeten alle Vlaamse huishoudens met dit toestel zijn uitgerust.

Wat u moet weten

Hoewel de slimme meter controversieel is, is het niet mogelijk zich te verzetten tegen de installatie ervan, tenzij u over een speciale vergunning beschikt. Veel mensen plaatsen vraagtekens bij de productie van elektromagnetische golven (met negatieve gevolgen voor de gezondheid), het gebruik van persoonsgegevens (wie verbruikt wat, wanneer), het risico van hackingaanvallen, de korte levensduur, de kosten, enz.

Om een betere bescherming van de persoonlijke levenssfeer te garanderen en het gebruik van de persoonlijke verbruiksgegevens (onder meer voor commerciële doeleinden) te beperken, kan de consument ervoor kiezen de “communicatiefunctie” te deactiveren en zo de overdracht van gedetailleerde verbruiksgegevens te verhinderen.

De investeringen in verband met de invoering van slimme meters, zoals de aanpassing van het netwerk, komen ten laste van de netwerkbeheerders. Zij zullen de kosten hoogstwaarschijnlijk doorberekenen aan de consument in de vorm van aansluitings- en huurkosten. Volgens de netbeheerders zijn de kosten van een slimme meter vergelijkbaar met die van een klassieke meter.

Consumenten die een slimme meter willen laten installeren, moeten rekenen op een kostprijs van ongeveer 150 euro. In Wallonië heeft de regering bonussen goedgekeurd die residentiële klanten tot eind 2023 kunnen krijgen voor het installeren van de meter.

Deze website maakt geen gebruik van cookies. U kunt deze melding echter op lange termijn verbergen door op “OK” te klikken en in te stemmen met de opslag van een enkele cookie. Als u op “Cookies weigeren” klikt, wordt er geen cookie opgeslagen – maar deze melding zal op elke pagina opnieuw worden weergegeven. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, afhankelijk van uw browsertype, zie www.allaboutcookies.org.