Belangrijke opmerking:

AECO heeft haar activiteit als energieleverancier gestopt. Onze openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 12u00. We blijven beschikbaar via e-mail: service@aeco.be

Naar het antwoord op uw vraag
Contact

Wilt u informatie?

Aarzel niet om ons te contacteren. Wij staan graag voor u klaar.

Young,Female,Receptionist,With,Headset,In,Office

We staan graag
tot uw dienst!

Via telefoon

Telefonische klantenservice (nederlandstalig)

Openingsuren:
Ma. tot Vr. van 9 tot 12 uur

U wenst ecologisch advies?

Neem contact op met onze adviesdienst:

09030 2030

(betalend 1,5€/min. – enkel uit het Belgisch net)

FAQ

Veel gestelde vragen snel en eenvoudig uitgelegd.

 • Waarom staakt AECO haar elektriciteits- en gasleveringsactiviteiten?

  Als gevolg van de snel stijgend blijvende gas- en elektriciteitsprijzen is AECO niet langer in staat haar klanten van gas en elektriciteit te voorzien.

   

  De leveringsvergunningen voor elektriciteit en gas van AECO werden ingetrokken en de distributienetbeheerders hebben hun toegangscontracten met AECO opgezegd, met ingang van 1 maart 2022.

   

  Ik ben klant bij AECO. Wat betekent de opzegging van dit toegangscontract voor mij?

  Vanaf 1 maart 2022 zult u door de distributienetbeheerder worden uitgenodigd om een nieuw contract voor de levering van elektriciteit en/of gas te kiezen.

  Als u deze keuze maakt, is het belangrijk dat u uw nieuwe leverancier meedeelt dat het nieuwe contract ingaat op 1 maart 2022.

   

  Vergelijk eerst de tarieven op de officiële prijsvergelijker van de regulator: www.compacwape.be

  Hier vindt u zeker het tarief, dat het beste aangepast is aan uw behoeften.

  Als u op 25 maart 2022 nog geen leverancier hebt gekozen (d.w.z. binnen 25 kalenderdagen na 01/03/2022), wordt uw leveringspunt (EAN) met terugwerkende kracht tot 1 maart 2022 overgenomen door de standaardleverancier. De identiteit van de standaardleverancier zal u door uw netwerkbeheerder worden meegedeeld. Na de beëindiging van het toegangscontract zal de levering van uw elektriciteit en gas dus niet worden onderbroken, indien u over een meter beschikt die jaarlijks wordt uitgelezen!

  Als u een MMR- (maandelijkse meteruitlezing) of AMR-meter (kwartuurmeteruitlezing) hebt, is de automatische vervanging van leverancier helaas niet van toepassing. Om een afsluiting te voorkomen, moet binnen 25 kalenderdagen vanaf 01/03/2022 een nieuw leveringscontract worden gesloten.

   

  Tot welke commerciële leverancier kan ik mij richten?

  Vanaf nu kunt u vrij een leverancier kiezen met ingang van 1 maart.

   

  Aangezien dat de energiemarkt een geliberaliseerde markt is, kunt u uw leverancier vrij kiezen. Dus vergeet niet, vóór het afsluiten van een contract de offertes op de markt te vergelijken via de officiële vergelijker van de regulator. Dit is de beste manier om een tarief te vinden, dat het beste aangepast is aan uw behoeften.

   

  Wie is de standaardleverancier ?

  Indien u op 25 maart nog geen nieuwe leverancier hebt gekozen en/of er niet voor hebt gezorgd dat het contract met deze leverancier op 1 maart ingaat, zal uw netwerkbeheerder u met terugwerkende kracht vanaf 1 maart overdragen aan een standaardleverancier, die verantwoordelijk zal zijn voor de levering van elektriciteit en gas aan u. Dit zal uw nieuwe leverancier zijn zolang u geen nieuwe keuze maakt.

  De standaardleveranciers in het Waals Gewest, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, zijn Engie Electrabel en Luminus, afhankelijk van uw netbeheerder (merk op dat dit verschillend kan zijn voor elektriciteit en voor gas).

  Zal ik een slotfactuur van AECO ontvangen?

  Ja. Na ontvangst van uw gelezen of geschatte meterstanden via uw netbeheerder, stuurt AECO u een slotfactuur voor uw verbruik sinds uw laatste periodieke meterstand tot en met 28 februari 2022. Afhankelijk van de reeds gefactureerde voorschotten en het geschatte volume, ontvangt u een slotfactuur of een slotcreditnota.

   

  Moet ik mijn voorschotfacturen en mijn afrekening nog altijd aan AECO betalen?

  Ja, u moet nog steeds betalen voor de energie die u heeft verbruikt. Als u niet betaalt, blijven de incassoprocedures van toepassing.

   

  Zullen klanten die via hun voorschotten te veel hebben betaald, worden terugbetaald?

  Ja. Zodra de leverancier (gekozen of standaard) uw klantenrekening heeft geactiveerd, ontvangt AECO de eindmeterstanden, voert een verrekening uit en maakt een eindfactuur of creditnota op. Als de rekening van de klant een creditsaldo vertoont, verbindt AECO zich ertoe de klant binnen de 7 dagen terug te betalen.

   

  Wanneer moet ik mijn meterstand opnemen?

  Uw distributienetbeheerder zal een schatting maken van uw meterstanden op de dag dat het toegangscontract wordt beëindigd, d.w.z. op 1 maart 2022.

   

  U kunt echter ook uw eigen meterstand opnemen om de door de netbeheerder geschatte meterstand te controleren. In dat geval moet u de netbeheerder op de hoogte brengen, zodat uw nieuwe leverancier hem als beginmeterstand kan gebruiken.

   

  Ik heb een vraag over een factuur van AECO. Bij wie kan ik met mijn vraag terecht?

  Voor vragen over uw facturen moet u zich rechtstreeks wenden tot AECO (service@aeco.be). Eventuele klachten over uw factuur moet u eerst richten tot AECO. Bij gebrek aan een afdoend antwoord kunt u een klacht indienen bij de Ombudsdienst voor energie.

   

  Ik heb een contract afgesloten met een andere leverancier of met de standaardleverancier en dit contract gaat in op 01.03.2022

  In dit geval wordt het nieuwe contract niet geannuleerd en zal het starten op 01.03.2022.

   

  Ik heb een contract afgesloten met een andere leverancier en dit contract gaat in na 01.03.2022

  Uw toegangspunt zal door de standaardleverancier worden overgenomen op 01.03.2022, wat zal resulteren in de annulering van het vorige contract.

  De leverancier met wie u een nieuw contract heeft afgesloten kan daarna uw toegangspunt overnemen. Neem hiervoor na 01.03.2022 opnieuw contact op met uw nieuwe leverancier.

   

  Ik heb een contract afgesloten met AECO en dit contract gaat in op of na 01.03.2022

  Dit contract zal worden geannuleerd en u zult bij uw huidige leverancier blijven.

   

  Ik geniet momenteel van het sociaal tarief bij AECO. Kan ik dit sociaal tarief behouden?

  Ja (op voorwaarde dat u in maart 2022 nog steeds een begunstigde van het sociaal tarief bent), maar het sociale tarief zal niet onmiddellijk worden toegepast terwijl de gegevens worden uitgewisseld tussen de autoriteiten en de standaardleverancier of de nieuwe door u gekozen leverancier. Het sociaal tarief zal dan met terugwerkende kracht vanaf 01.03.2022 worden toegepast.

   

  Ik ben een prosumer met een klassieke meter. Wat is de impact als ik mijn klantenrekening bij AECO nu afsluit?

  In het beste geval dient u uw echte meterstand per 1 maart in bij uw netwerkbeheerder moeten doorgeven. Als u geen index opgeeft, zal deze worden geschat. Bij de volgende jaarlijkse periodieke meting zal uw netwerkbeheerder echter uw verbruik berekenen zonder rekening te houden met deze tussentijdse index, zodat u uw productie niet verliest. Dit gebeurt automatisch en u hoeft niets te doen.

   

  Zijn de coöperaties Clean Power Europe SCE en Energie 2030 cvba in dit verband betrokken?

  De onderneming Energie 2030 Agence SA, die actief was als leverancier van elektriciteit en gas onder de handelsnaam AECO, is een onafhankelijke onderneming. De coöperaties worden derhalve slechts indirect als partners getroffen door de stopzetting van de activiteiten. Alleen de leden die ook een energiecontract met AECO hadden, moeten op zoek naar een nieuwe energieleverancier. Alle voordelen die de leden als energieklant van AECO zouden genieten, zijn helaas niet overdraagbaar op een nieuw energiecontract met een andere leverancier.

   

  Hoe kan ik mijn aandeelhouderschap bij de coöperatieve vennootschappen beëindigen?

  De naamloze vennootschap Energie 2030 was een energieleverancier onder de naam AECO, terwijl Energie 2030 scrl en Clean Power Europe SCE coöperaties zijn voor energieproductie, die uit boekhoudkundig en juridisch oogpunt volledig gescheiden zijn.

  Uw investering in onze coöperaties blijft zowel ecologisch als financiël interessant. Maar u kunt een uitstap aanvragen als u het wenst.

  Wij trekken uw aandacht op het feit dat de betaling van de opzegvergoeding alleen kan uitgevoerd worden als er geen schuld tegenover de coöperatie of haar partners bestaat.

  U kunt het uittredingsformulier bij uw coöperatie of bij AECO aanvragen. Gelieve het ingevulde en ondertekende formulier rechtstreeks aan de coöperatieve vennootschap ter verwerking te zenden (voor Clean Power Europe aan info@cleanpowereurope.eu en voor Energie 2030 cvba aan info@energie2030.com).

   

  Hier onze nieuwe openingsuren:

  Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.

  Via e-mail aan service@aeco.be zijn wij bereikbaar.

 • Waarom heeft Sibelga besloten de toegang tot levering van elektriciteit en gas aan AECO in te trekken?

  Als gevolg van de snel stijgende gas- en elektriciteitsprijzen is AECO niet langer in staat haar klanten van gas en elektriciteit te voorzien.

  Sibelga, de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas in BHG, heeft dus de procedure opgestart voor de opzegging van het toegangscontract voor gas en elektriciteit van AECO. Verder werd natuurlijk de energieregulator BRUGEL van deze stappen op de hoogte gebracht.

   

  Wanneer zal de toegang effectief worden ingetrokken?

  Na een door BRUGEL georganiseerde bemiddelingspoging tussen de partijen, zal de toegang tot het net voor AECO worden ingetrokken op 1 maart 2022, 0u00 voor het elektriciteitsnet en 6u00 voor het gasnet.

   

  Ik ben klant bij AECO. Wat betekent de opzegging van dit toegangscontract voor mij?

  Na de opzegging van het toegangscontract, zal uw elektriciteits- en gasvoorziening niet worden onderbroken!

  Kies een andere energieleverancier en contacteer hem, om zo snel mogelijk een nieuw elektriciteits- en/of gascontract af te sluiten. Om een goede keuze te kunnen maken, vindt u de lijst van de actieve leveranciers op de Brusselse markt op de website van de regulator BRUGEL: www.brugel.brussels.

  U beschikt over een maximaal termijn van 25 kalenderdagen vanaf 01.03.2022 om nieuwe leveringscontracten af te sluiten. Deze moeten beslist op 01.03.2022 effectief worden. Is dit niet het geval en Sibelga heeft geen informatie ontvangen van een commerciële leverancier over een nieuwe contractafsluiting vóór uiterlijk 25.03.2022, dan zal uw huidige leverancier AECO automatisch worden vervangen door de firma ENGIE(1), de standaardleverancier volgens de desbetreffende wettelijke bepalingen. Een nieuw contract zal dan worden opgelegd met terugwerkende kracht te rekenen vanaf 01.03.2022.

  Vergelijk eerst de tarieven op de officiële prijsvergelijker van de regulator: www.brusim.be

  Hier vindt u zeker het tarief, dat het beste aangepast is aan uw behoeften.

  (1) Merk op dat de standaardleverancier het recht heeft om uw energieverbruik vanaf 01/03/2022 af te rekenen volgens zijn eigen leveringsvoorwaarden.

   

  Tot welke commerciële leverancier kan ik mij richten?

  Aangezien dat de energiemarkt een geliberaliseerde markt is, kunt u uw leverancier vrij kiezen. Dus vergeet niet, vóór het afsluiten van een contract de offertes op de markt te vergelijken via de officiële vergelijker van de regulator:  www.brusim.be

  Dit is de beste manier om een tarief te vinden, dat het beste aangepast is aan uw behoeften.

   

  Wie is de standaardleverancier ?

  De standaardleverancier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Engie Electrabel, op grond van de geldende wettelijke bepalingen.

   

  Zal ik een slotfactuur van AECO ontvangen?

  Ja. Na ontvangst van uw (fysieke) meterstanden via Sibelga, stuurt AECO u een slotfactuur voor uw verbruik sinds uw laatste periodieke meterstand tot deze nieuwe meterstand. Afhankelijk van de reeds gefactureerde voorschotten en het geschatte volume, ontvangt u een slotfactuur of een slotcreditnota.

   

  Moet ik mijn voorschotfacturen en mijn afrekening nog altijd aan AECO betalen?

  Ja, u moet nog steeds betalen voor de energie die u heeft verbruikt. Als u niet betaalt, blijven de incassoprocedures van toepassing.

   

  Zullen klanten die via hun voorschotten te veel hebben betaald, worden terugbetaald?

  Ja. Zodra de leverancier (commerciëel of standaard) uw klantenrekening heeft geactiveerd, ontvangt AECO de eindmeterstanden, voert een verrekening uit en maakt een eindfactuur of creditnota op. Als de rekening van de klant een creditsaldo vertoont, verbindt AECO zich ertoe de klant binnenkort terug te betalen.

   

  Wanneer moet ik mijn meterstand opnemen?

  Uw distributienetbeheerder zal een opname van uw meterstanden maken op de dag dat het toegangscontract wordt beëindigd.

   

  Ik heb een vraag over een factuur van AECO. Bij wie kan ik met mijn vraag terecht?

  Voor vragen over uw facturen moet u zich rechtstreeks wenden tot AECO (service@aeco.be). Eventuele klachten over uw factuur moet u eerst richten tot AECO. Bij gebrek aan een afdoend antwoord kunt u een klacht indienen bij de Ombudsdienst voor energie.

   

  Ik heb een contract afgesloten met een andere leverancier en dit contract gaat in na 01.03.2022

  Uw toegangspunt zal door ENGIE worden overgenomen op 01.03.2022, wat zal resulteren in de annulering van het vorige contract.

  De leverancier met wie u een nieuw contract heeft afgesloten kan daarna uw toegangspunt overnemen. Neem hiervoor na 01.03.2022 opnieuw contact op met uw nieuwe leverancier.

   

  Ik heb een contract afgesloten met AECO en dit contract gaat in op of na 01.03.2022

  Dit contract zal worden geannuleerd en u zult bij uw huidige leverancier blijven.

   

  Ik geniet momenteel van het sociaal tarief bij AECO. Kan ik dit sociaal tarief behouden?

  Ja (op voorwaarde dat u in maart 2022 nog steeds een begunstigde van het sociaal tarief bent), maar het sociale tarief zal niet onmiddellijk worden toegepast terwijl de gegevens worden uitgewisseld tussen de autoriteiten en de standaardleverancier of de nieuwe door u gekozen leverancier. Het sociaal tarief zal dan met terugwerkende kracht vanaf 01.03.2022 worden toegepast.

   

  Ik heb een kennisgeving van afsluiting ontvangen met een ingangsdatum > of = 01.03.2022. Wat zal er gebeuren?

  De overname van uw toegangspunt door de standaardleverancier of uw nieuwe commerciële leverancier op 01.03.2022 zal deze afsluitingsaanvraag annuleren. Sibelga zal uw meter dus niet afsluiten.

   

  Zijn de coöperaties Clean Power Europe SCE en Energie 2030 SCRL in dit verband betrokken?

  De onderneming Energie 2030 Agence SA, die voorheen actief was als leverancier van elektriciteit en gas onder de handelsnaam AECO, is een onafhankelijke onderneming. De coöperaties werden derhalve slechts indirect als partners getroffen door de stopzetting van de activiteiten. Alleen de leden die ook een energiecontract met AECO hadden, moeten op zoek naar een nieuwe energieleverancier. Alle voordelen die de leden als energieklant van AECO zouden genieten, zijn helaas niet overdraagbaar op een nieuw energiecontract.

   

  Hoe kan ik mijn aandeelhouderschap bij de coöperatieve vennootschappen beëindigen?

  De naamloze vennootschap Energie 2030 was een energieleverancier onder de naam AECO, terwijl Energie 2030 scrl en Clean Power Europe SCE coöperaties zijn voor energieproductie, die uit boekhoudkundig en juridisch oogpunt volledig gescheiden zijn.

  Uw investering in onze coöperaties blijft zowel ecologisch als financiël interessant. Maar u kunt een uitstap aanvragen als u het wenst.

  Wij trekken uw aandacht op het feit dat de betaling van de opzegvergoeding alleen kan uitgevoerd worden als er geen schuld tegenover de coöperatie of haar partners bestaat.

  U kunt het uittredingsformulier bij uw coöperatie of bij AECO aanvragen. Gelieve het ingevulde en ondertekende formulier rechtstreeks aan de coöperatieve vennootschap ter verwerking te zenden (voor Clean Power Europe aan info@cleanpowereurope.eu en voor Energie 2030 cvba aan info@energie2030.com).

   

  Hier onze nieuwe openingsuren:

  Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.

  Via e-mail aan service@aeco.be zijn wij bereikbaar.

 • Als gevolg van de snel stijgende gas- en elektriciteitsprijzen is AECO niet langer in staat haar klanten van gas en elektriciteit te voorzien.

  Om een faillissement te vermijden, heeft AECO besloten haar activiteiten als elektriciteits- en gasleverancier in het hele land België stop te zetten.

  In het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden in maart 2023 de leveringsvergunningen voor elektriciteit en gas van AECO ingetrokken en de beheerders van het elektriciteits- en gasdistributienet hebben de toegangsovereenkomsten met AECO met ingang van 1 maart 2022 opgezegd.

  In het Vlaams Gewest heeft de distributienetbeheerder voor gas het toegangscontract voor AARDGAS met AECO opgezegd.

  Sinds 1 januari 2023 heeft AECO ook in het Vlaams Gewest geen actieve contracten meer.

  Wanneer werd de toegang tot het aardgasdistributienet ingetrokken?

  De opschorting van de toegang tot de aardgasdistributienetten vond uitwerking op 18 maart 2022. De toegangspunten voor gas waarop AECO geregistreerd stond, werden dan om 6u00 geswitcht naar de netbeheerder als noodleverancier met ingang op 18 maart 2022 om 6u00.

   

  Ik ben klant bij AECO. Wat betekent de opzegging van dit toegangscontract voor mij?

  U valt niet zonder aardgas.

  Het is wettelijk bepaald dat Fluvius vanaf 18.03.2022 tijdelijk uw noodleverancier wordt – voor huishoudelijke klanten maximaal één jaar en voor professionele klanten maximaal 60 dagen.

  Sluit zo snel mogelijk een nieuw aardgascontract af met de energieleverancier die bij u past, omdat het tarief van Fluvius minder interessant is dan de meeste tarieven op de commerciële markt (Meer details over het tarief vindt u op www.fluvius.be/tarieven-noodleverancier). Vermeld bij uw nieuwe energieleverancier dat u klant was bij AECO en het nieuwe energiecontract zo snel mogelijk wil laten starten.

   

  Sluit u vóór 18 april 2022 een nieuw contract af en gaat uw nieuwe energieleverancier akkoord met de startdatum van 19.03.2022? Dan ontvangt u geen factuur van Fluvius, maar meteen van uw nieuwe energieleverancier.

  Via vtest.vreg.be kunt U makkelijk contracten en prijzen vergelijken.

   

  Tot welke commerciële leverancier kan ik mij richten?

  Aangezien dat de energiemarkt een geliberaliseerde markt is, kunt u uw leverancier vrij kiezen. Via vtest.vreg.be kunt U makkelijk contracten en prijzen vergelijken.

  Dit is de beste manier om een tarief te vinden, dat het beste aangepast is aan uw behoeften.

   

  Zal ik een slotfactuur van AECO ontvangen?

  Ja. Na ontvangst van uw meterstanden en uw verbruik via uw distributienetbeheerder, stuurt AECO u een slotfactuur voor uw verbruik sinds uw laatste periodieke meterstand tot deze nieuwe meterstand. Afhankelijk van de reeds gefactureerde voorschotten en het geschatte volume, ontvangt u een slotfactuur of een slotcreditnota.

   

  Moet ik mijn voorschotfacturen en mijn afrekening nog altijd aan AECO betalen?

  Ja, u moet nog steeds betalen voor de energie die u heeft verbruikt. Als u niet betaalt, blijven de incassoprocedures van toepassing.

   

  Zullen klanten die via hun voorschotten te veel hebben betaald, worden terugbetaald?

  Ja. Zodra de nieuwe leverancier uw klantenrekening heeft geactiveerd, ontvangt AECO de eindmeterstanden, voert een verrekening uit en maakt een eindfactuur of creditnota op. Als de rekening van de klant een creditsaldo vertoont, verbindt AECO zich ertoe de klant binnenkort terug te betalen.

   

  Ik heb een vraag over een factuur van AECO. Bij wie kan ik met mijn vraag terecht?

  Voor vragen over uw facturen moet u zich rechtstreeks wenden tot AECO (service@aeco.be). Eventuele klachten over uw factuur moet u eerst richten tot AECO. Bij gebrek aan een afdoend antwoord kunt u een klacht indienen bij de Ombudsdienst voor energie.

   

  Ik heb een nieuw contract afgesloten met een andere leverancier dat pas ingaat na 18.03.2022

  Dan neemt u best contact op met uw nieuwe energieleverancier om het nieuwe energiecontract al te laten ingaan vanaf 19.03.2022.

   

  Ik heb een contract afgesloten met AECO en dit contract gaat in op of na 18.03.2022

  Dit contract zal worden geannuleerd en u zult bij uw huidige leverancier blijven.

   

  Ik geniet momenteel van het sociaal tarief bij AECO. Kan ik dit sociaal tarief behouden?

  Ja (op voorwaarde dat u in maart 2022 nog steeds een begunstigde van het sociaal tarief bent), maar het sociale tarief zal niet onmiddellijk worden toegepast terwijl de gegevens worden uitgewisseld tussen de autoriteiten en de standaardleverancier of de nieuwe door u gekozen leverancier. Het sociaal tarief zal dan met terugwerkende kracht vanaf 18.03.2022 worden toegepast.

   

  Ik heb ondertussen na 18.03.2022 een nieuw energiecontract afgesloten. Moet ik iets ondernemen?

  In dit geval hoeft u niets meer te ondernemen.

   

  Zijn de coöperaties Clean Power Europe SCE en Energie 2030 SCRL in dit verband betrokken?

  De onderneming Energie 2030 Agence SA, die voorheen actief was als leverancier van elektriciteit en gas onder de handelsnaam AECO, is een onafhankelijke onderneming. De coöperaties werden derhalve slechts indirect als partners getroffen door de stopzetting van de activiteiten. Alleen de leden die ook een energiecontract met AECO hadden, moeten op zoek naar een nieuwe energieleverancier. Alle voordelen die de leden als energieklant van AECO zouden genieten, zijn helaas niet overdraagbaar op een nieuw energiecontract.

   

  Hoe kan ik mijn aandeelhouderschap bij de coöperatieve vennootschappen beëindigen?

  De naamloze vennootschap Energie 2030 was een energieleverancier onder de naam AECO, terwijl Energie 2030 scrl en Clean Power Europe SCE coöperaties zijn voor energieproductie, die uit boekhoudkundig en juridisch oogpunt volledig gescheiden zijn.

  Uw investering in onze coöperaties blijft zowel ecologisch als financiël interessant. Maar u kunt een uitstap aanvragen als u het wenst.

  Wij trekken uw aandacht op het feit dat de betaling van de opzegvergoeding alleen kan uitgevoerd worden als er geen schuld tegenover de coöperatie of haar partners bestaat.

  U kunt het uittredingsformulier bij uw coöperatie of bij AECO aanvragen. Gelieve het ingevulde en ondertekende formulier rechtstreeks aan de coöperatieve vennootschap ter verwerking te zenden (voor Clean Power Europe aan info@cleanpowereurope.eu en voor Energie 2030 cvba aan info@energie2030.com).

   

  Hier onze nieuwe openingsuren:

  Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.

  Via e-mail aan service@aeco.be zijn wij bereikbaar.

 • Als u twijfelt aan een afrekening, meer informatie wenst of een klacht wilt indienen, neem dan altijd contact op met uw energieleverancier. Hij zal zijn uiterste best doen om u te helpen.

  Indien u geen bevredigend antwoord ontvangt of indien geen overeenkomst kan worden bereikt, kunt u de Federale Energiebemiddelingsdienst raadplegen door hen te schrijven:

   

  Ombudsman voor energie, Koning Albert II-laan 8, bus 6, 1000 Brussel

  klacht@ombudsmanenergie.be

  Tel: +32 (0)2 211 10 60

  Fax: +32 (0)2 211 10 69

   

  De bemiddelingsdienst kan pas tussenbeide komen nadat u vooraf de eerste stappen bij uw leverancier hebt ondernomen.

 • In beginsel moeten rekeningen op tijd vóór het vervaldatum worden betaald.

  Als u betalingsmoeilijkheden ondervindt, wacht dan niet te lang en neem zo snel mogelijk contact op met de klantenservice om onnodige herinneringskosten te vermijden: service@aeco.be.

  Wij zullen graag een afbetalingsplan met u afspreken.

  Als uw moeilijkheden van langere duur zijn, kan het zeer nuttig zijn contact op te nemen met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van uw gemeente. Zij kunnen u misschien helpen het sociaal tarief te krijgen of oplossingen te vinden om al uw schulden af te betalen. Een schuldbemiddelaar kan u ook helpen.

Deze website maakt geen gebruik van cookies. U kunt deze melding echter op lange termijn verbergen door op “OK” te klikken en in te stemmen met de opslag van een enkele cookie. Als u op “Cookies weigeren” klikt, wordt er geen cookie opgeslagen – maar deze melding zal op elke pagina opnieuw worden weergegeven. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, afhankelijk van uw browsertype, zie www.allaboutcookies.org.