Belangrijke opmerking:

AECO heeft haar activiteit als energieleverancier gestopt. Onze openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 12u00. We blijven beschikbaar via e-mail: service@aeco.be

Naar het antwoord op uw vraag
FAQ

Maar één klik verwijderd
van een snelle antwoord

Hier vindt u veelgestelde vragen rond om de thema’s energie en contracten gemakkelijk en snel beantwoord. Hiernaast kunt U direct gaan zoeken naar een bepaald thema door het aanklikken van het desbetreffende veld.

Is een nuttige informatie niet in onze FAQ te vinden, kunt u voor vragen steeds bij de medewerkers van onze klantenservice terecht.

Kies een thema

Net /meter

 • Verschillende factoren hebben een invloed op het elektriciteitsverbruik van een huishouden:

  • De oppervlakte van de woning,
  • Het aantal personen dat in het huishouden woont,
  • Het aantal elektrische apparaten.

  Hier is de berekening:

  Berechnung Jahresverbrauch Strom NL

  Het hier berekende jaarverbruik is slechts een richtwaarde.

 • YMR (yearly meter reading) = jaarlijks afgelezen meter.

  Uw netbeheerder leest uw meter eenmaal per jaar.

  Voor dit type meter zal energieleverancier voorschotfacturen uitschrijven en, ongeveer 2 tot 4 weken na de meteropname, een factuur op basis van het door de DNB gerapporteerde verbruik.

  MMR (monthly meter reading) = maandelijks afgelezen meter.

  Uw netbeheerder neemt één keer per maand uw meterstanden op.

  Uw energieverzorger maakt uw factuur maandelijks op, op basis van het werkelijke verbruik.

  AMR (automatic meter reading) = de meter wordt elk kwartier op afstand afgelezen.

  Uw leverancier ontvangt van de netbeheerder een gedetailleerd verbruik per kwartier in kWh. Ook hier wordt de rekening maandelijks opgesteld op basis van het werkelijke verbruik.

 • Er zijn drie verschillende methoden om het gemiddelde gasverbruik van uw huishouden te berekenen:

   1. Berekening op basis van de oppervlakte van de woning;
   2. Voorspelling door vergelijking met een gemiddeld huishoudelijk verbruik in België;
   3. Voorspelling van het jaarlijks verbruik op basis van het maandelijks verbruik;

  Het berekende jaarverbruik is in elk geval slechts een benchmark. De volgende factoren hebben invloed op het gasverbruik:

   • De oppervlakte van de woning
   • Het aantal personen dat in het huishouden woont
   • De aanwezigheid van de bewoners overdag of alleen ’s avonds en tijdens het weekend
   • De isolatie van een woning
   • het gebruik van thermostaten
   • het persoonlijke verwarmings- en ventilatiegedrag

   

  1. Berekening op basis van de oppervlakte van de woning:
  Berechnung Jahresverbrauch Gas NL 160

  Gebruik van gas voor verwarming en warm water: 160 kilowattuur (kWh) per vierkante meter (m²) oppervlakte. Indien gas uitsluitend wordt gebruikt voor verwarming en niet voor warm water, komt dit overeen met 140 kWh/m².

  Berechnung Jahresverbrauch Gas NL 900

  ENKEL warmwaterbereiding op gas: Aantal personen x 900 kWh .

   

  2. Voorspelling door vergelijking met een gemiddeld huishoudelijk verbruik in België:
  Berechnung Jahresverbrauch Gas NL Tabelle

  Een verbruik van 23.260 kWh komt overeen met het jaarverbruik van een gemiddeld huishouden (huishouden van drie personen).

   

  3. Voorspelling van het jaarlijks verbruik op basis van het maandelijks verbruik:

  In de onderstaande grafiek ziet u welk gasverbruik u naar verhouding per maand kunt verwachten. Als u dus het verbruik van één maand kent, kunt u de waarde extrapoleren naar het hele jaar.

  Anteil am Jährlichen Stromverbrauch NL

Elektriciteitsproducent

 • Aangezien aeco haar activiteit als elektriciteitsleverancier heeft gestaakt en zich voortaan uitsluitend toelegt op de productie van duurzame energie, kopen we geen groenestroomcertificaten meer. Elia koopt uw ​​certificaten tegen een gegarandeerde prijs van 65 EUR.

Algemeen

 • Als u twijfelt aan een afrekening, meer informatie wenst of een klacht wilt indienen, neem dan altijd contact op met uw energieleverancier. Hij zal zijn uiterste best doen om u te helpen.

  Indien u geen bevredigend antwoord ontvangt of indien geen overeenkomst kan worden bereikt, kunt u de Federale Energiebemiddelingsdienst raadplegen door hen te schrijven:

   

  Ombudsman voor energie, Koning Albert II-laan 8, bus 6, 1000 Brussel

  klacht@ombudsmanenergie.be

  Tel: +32 (0)2 211 10 60

  Fax: +32 (0)2 211 10 69

   

  De bemiddelingsdienst kan pas tussenbeide komen nadat u vooraf de eerste stappen bij uw leverancier hebt ondernomen.

 • Sinds de liberalisering van de energiemarkt in België in 2007 zijn er de volgende spelers:

   1. De producent
    Zij produceren elektriciteit en/of gas uit verschillende bronnen en bedienen de markt. Aardgas wordt voornamelijk uit het buitenland geïmporteerd.
   2. De transmissienetbeheerders Elia (elektriciteit) en Fluxys (aardgas).
    Elia transporteert elektriciteit van de productielocatie via hoogspanningslijnen naar het distributienetwerk en onderhoudt dit netwerk. Fluxys vervoert aardgas naar het distributienet via ondergrondse gasleidingen. Fluxys beheert en onderhoudt deze pijpleidingen.
   3. De distributienetwerkbeheerders.
    Zij bedienen alle gemeenschappen tot aan elk huishouden met elektriciteit en gas. Zij onderhouden het netwerk en helpen in geval van storingen. Zij zorgen voor nieuwe aansluitingen, stellen meters op en nemen meterstanden op.
   4. De overheidsinstanties
    Zij nemen politieke besluiten, vaardigen wetten uit en heffen belastingen.
   5. De energieleverancier
    De consument sluit een contract met de energieleverancier. Deze maakt de rekening op van alle voornoemde marktpartijen en moet aan elke marktpartij de gefactureerde kosten betalen.
   6. De regulatoren
    In Wallonië is de CWaPE verantwoordelijk, in Brussel Hoofdstedelijk Gewest Brugel en in Vlaanderen de VREG. De regulatoren zijn onafhankelijke autoriteiten die onder meer verantwoordelijk zijn voor de goede werking van de markt en voor de bescherming van de consument. Zij controleren de correcte toepassing van de wetgeving.
   7. De consument
    Elke consument kiest vrij zijn energieleverancier.
 • U dient het openstaande bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op de rekening van aeco:

  IBAN: BE09 7312 0300 0157 – BIC: KREDBEBB.

  Betalingen via domiciliëring vinden gewoonlijk plaats op de 5e van de maand of op de eerstvolgende werkdag. Daarom raden wij u aan altijd voor een toereikend saldo te zorgen.

 • Het statuut van “beschermde klant” geeft een particulier huishouden de mogelijkheid om elektriciteit en gas tegen het sociaal tarief te ontvangen.

  Onze drie nationale regio’s voorzien verschillende categorieën en subsidies. Lees meer hierover op de websites van de regionale regelgevende instanties, waar de informatie over dit onderwerp altijd is bijgewerkt met de meest recente wetgeving:

  • Wallonië: CWaPE
  • Brussel Hoofdstedelijk Gewest (pagina enkel in het Frans of Nederlands): Brugel
  • Vlaanderen: VREG
 • In beginsel moeten rekeningen op tijd vóór het vervaldatum worden betaald.

  Als u betalingsmoeilijkheden ondervindt, wacht dan niet te lang en neem zo snel mogelijk contact op met de klantenservice om onnodige herinneringskosten te vermijden: service@aeco.be.

  Wij zullen graag een afbetalingsplan met u afspreken.

  Als uw moeilijkheden van langere duur zijn, kan het zeer nuttig zijn contact op te nemen met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van uw gemeente. Zij kunnen u misschien helpen het sociaal tarief te krijgen of oplossingen te vinden om al uw schulden af te betalen. Een schuldbemiddelaar kan u ook helpen.

 • Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij sturen u graag een uittreksel van uw klantenrekening.

Deze website maakt geen gebruik van cookies. U kunt deze melding echter op lange termijn verbergen door op “OK” te klikken en in te stemmen met de opslag van een enkele cookie. Als u op “Cookies weigeren” klikt, wordt er geen cookie opgeslagen – maar deze melding zal op elke pagina opnieuw worden weergegeven. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, afhankelijk van uw browsertype, zie www.allaboutcookies.org.