Het is momenteel heel erg druk op onze klantenservice. We proberen u zo snel mogelijk te helpen, maar houd rekening met langere wachttijden. Raadpleeg intussen onze veel gestelde vragen (FAQ) of uw klantenzone en vind snel uw antwoord. Er zijn vertragingen in onze facturatie in gevolg van de ingebruikname van een nieuw centraal dataplatform door de Belgische energiesector. Onze excuses hiervoor.

Lees meer
FAQ

Maar één klik verwijderd
van een snelle antwoord

Hier vindt u veelgestelde vragen rond om de thema’s energie en contracten gemakkelijk en snel beantwoord. Hiernaast kunt U direct gaan zoeken naar een bepaald thema door het aanklikken van het desbetreffende veld.

Is een nuttige informatie niet in onze FAQ te vinden, kunt u voor vragen steeds bij de medewerkers van onze klantenservice terecht.

Kies een thema

Verhuizing / Meter / Leidingen

 • Het lidmaatschap van de coöperatie staat los van het feit of u een energiecontract met AECO hebt afgesloten. Concreet betekent dit dat u lid kunt zijn zonder energieklant te zijn.

  Voor sommige producten is een lidmaatschap vereist om te kunnen worden beleverd. Ook worden sommige voordelen bij het sluiten van een energiecontract alleen toegekend aan leden van de coöperaties.

  Het lidmaatschap van de coöperatie wordt echter niet automatisch beëindigd als u het energiecontract opzegt. Indien u zich ook uit de coöperatie wenst terug te trekken, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de coöperatie om de uitstap en de bijbehorende betaling aan te vragen. Neem dan contact op met de coöperatie Clean Power Europe SCE per e-mail naar info@cleanpowereurope.eu of met de coöperatie Energy 2030 per e-mail naar info@energie2030.com.

 • U kunt uw energiecontract op elk moment opzeggen, maar u moet een opzegtermijn van een maand in acht nemen. Alleen als u verhuist, hoeft u zich niet te houden aan deze opzegtermijn van een maand.

  Als u het officiële energieovernamedocument invult, is de dag van overdracht (zoals aangegeven op het document) de einddatum van uw contract. De energie die tot de einddatum op uw oude adres is verbruikt, wordt nog steeds gefactureerd door de oude energieleverancier en moet worden betaald.

  Als u klant wordt bij AECO, hoeft u uw huidige contract met uw vorige leverancier niet op te zeggen. AECO zal deze formaliteiten voor u afhandelen. U zorgt voor uw verhuizing.

 • Het is een officieel document dat in heel België wordt erkend en moet worden ingevuld om de meterstanden op een bindende manier vast te leggen:

  • bij een verhuizing,
  • bij het verkopen of verhuren van een woning,
  • in geval van scheiding van het huwelijk of van samenwonende partners,
  • in geval van overlijden.

  Het energieovernamedocument heeft juridische waarde. Daarom raden wij u aan altijd een kopie te bewaren voor het geval er later discussies ontstaan over de meterstanden.

  Wanneer u verhuist, wordt het energieovernamedocument in vier exemplaren ingevuld:

  • Twee kopieën voor de woning die u verlaat: één voor u en één voor de nieuwe bewoner.
  • Twee kopieën voor nieuwe woning: één voor u en één voor de vorige bewoner.

  Als er nog geen vorige of volgende huurder is, moet de eigenaar het document medeondertekenen.

  Alle Belgische energieleveranciers erkennen dit document.

  Energieovernamedocument om te downloaden:

 • Het energieovernamedocument zet de meterstanden bindend vast en moet worden ingevuld

  bij een verhuizing,
  bij het verkopen of verhuren van een woning,
  wanneer getrouwde of samenwonende partners scheiden,
  in geval van overlijden.

  Het is een document dat door alle energieleveranciers in België wordt erkend.

  Energiovernamedocument om te downloaden:

 • Verschillende factoren hebben een invloed op het elektriciteitsverbruik van een huishouden:

  • De oppervlakte van de woning,
  • Het aantal personen dat in het huishouden woont,
  • Het aantal elektrische apparaten.

  Hier is de berekening:

  Berechnung Jahresverbrauch Strom NL

  Het hier berekende jaarverbruik is slechts een richtwaarde.

 • Gelieve ons zo vroeg mogelijk, maar niet later dan 30 dagen na de verhuisdatum, op de hoogte te brengen van uw verhuizing.

 • Allereerst willen wij onze oprechte deelneming betuigen.

  Uw energiecontract stond op naam van uw overleden partner, een huisgenoot of een kennis en u regelt de administratieve zaken hiervoor?

  Eerst en vooral moet het dossier van de overledene gesloten worden. Om het contract aan te passen, hebben we de meterstanden en het klantennummer van de overledene nodig. Vul hiervoor het officiële energieovernamedocument in: Noteer in de rubriek “Gegevens vertrekkende klant” alle gegevens van de overleden AECO-contractpartner.

  • Indien u of een derde de aansluiting overneemt, zullen uw of zijn gegevens worden meegedeeld in de rubriek “Gegevens Overnemer”. Dit is een officieel document met juridische waarde. Stuur het ondertekende document gescand per e-mail naar service@aeco.be of per post naar AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren.
   1. Als u op dit moment GEEN eindafrekening wenst, wordt het contract gewoon op uw naam gezet. Een partner of huisgenoot mag het contract onder de bestaande voorwaarden overnemen. Maar let op, als het product aan specifieke voordelen is gebonden, voor leden van de coöperatie Clean Power Europe SCE en Energie 2030 en voor aandeelhouders van Energie 2030 Agence SA, dan mag u helaas niet van deze voordelen genieten, als u zelf geen aandeelhouder bent. Het zou dan interessant zijn, om van product te veranderen. De klantenservice zal u graag van informatie voorzien! Meer inlichtingen vindt u ook op onze website, in de rubriek „Nu klant worden“.
   2. Als een derde partij de aansluiting overneemt en u hebt WEL een eindafrekening nodig, dan moeten zij een nieuw energiecontract invullen, naast het energieovernamedocument. Dit kan in een paar stappen online of op papier worden gedaan. Alle openstaande facturen (voorschotten, afrekeningen) inclusief de eindafrekening moeten worden betaald.
   3. Als de aansluiting moet worden afgesloten, neem dan rechtstreeks contact op met de netbeheerder om een afspraak te maken. De netbeheerder zal AECO hiervan op de hoogte brengen en ons de meterstanden bezorgen. AECO zal de eindfactuur opmaken op basis van het meegedeelde verbruik. Alle facturen voor de tot aan de afsluiting verbruikte energie moeten worden vereffend.

  Download een energieovernamedocument:

 • Waar kan ik de prijs per kWh vinden?

  In de factureringsgegevens:

  Elke klant kan een detail van zijn factuur opvragen bij zijn leverancier – eenmalig of voor elke komende factuur. Daar wordt de prijs per kWh voor de hele factureringsperiode getoond. In het geval van een variabel tarief worden alle toegepaste prijzen binnen de factureringsperiode getoond.

  Op de tariefkaart:

  Op de website wordt maandelijks een tariefkaart gepubliceerd met de prijs en de voorwaarden voor kortingen. Deze prijs is van toepassing op alle contracten die in die maand worden ondertekend en die voorzien in een aanvang van de levering binnen de volgende 3 maanden. Voordat een contract wordt verlengd, krijgt de klant twee maanden vóór het einde van de contractperiode de tariefkaart toegestuurd, met de prijs en alle voorwaarden die van toepassing zullen zijn in geval van verlenging. Indien een klant het niet eens is met de nieuwe voorwaarden, moet hij een ander product kiezen of van aanbieder veranderen. Daarbij dient hij rekening te houden met de opzegtermijn van één maand.

  Wat kan mijn prijs per kWh beïnvloeden?

  Het type meter:

  De prijs met een enkelvoudige stroommeter is dag en nacht dezelfde. Voor gas is er slechts één enkel tarief.

  De prijs van een tweevoudige meter varieert naar gelang van het tijdstip van de dag: er is een hoog tarief (overdag en op weekdagen) en een laag tarief (’s nachts en in het weekend). Uw netbeheerder beslist wanneer het respectieve tarief van start gaat. Het lage elektriciteitstarief is aanzienlijk goedkoper dan het hoge elektriciteitstarief.

  De tariefformule voor een variabel tarief:

  Als u voor een variabel tarief hebt gekozen, is er een periodieke aanpassing van het tarief per kWh. De tariefkaart legt precies uit op grond van welke criteria het variabele bestanddeel (de indexeringsparameter) van de tariefformule wordt gewijzigd en met welke intervallen (maandelijks, driemaandelijks, enz.). De indexeringsparameter is een marktwaarde die op bepaalde websites wordt gepubliceerd en die op de tariefkaart wordt vermeld. In het detail van uw afrekening wordt ook het toepasselijke tarief per periode aangegeven.

 • Breng ons op de hoogte van de meterstanden op het moment van de scheiding door het energieovernamedocument (in tweevoud) in te vullen en samen met de verhuizende partij te ondertekenen. Het document heeft juridische waarde in alle gewesten van België en helpt de meterstanden op een voor beide partijen bindende manier vast te leggen. Dit voorkomt latere discussies over de meterstanden.

  Stuur een kopie naar AECO. In beide hierna beschreven gevallen is het indienen van het document noodzakelijk.

  • Als u op dit moment GEEN eindafrekening wilt, zullen wij het contract gewoon op uw naam overschrijven. U kunt het contract gewoon voortzetten onder de bestaande voorwaarden. Maar let op, als u een product hebt dat specifieke voordelen biedt voor leden van de coöperaties Clean Power Europe SCE en Energie 2030 en voor aandeelhouders van Energie 2030 Agence SA, dan verliest u deze voordelen als u zelf geen aandeelhouder of partner bent. Het is echter wel mogelijk dat uw gescheiden partner uw sponsor wordt. De klantenservice zal u hier graag van informatie voorzien.
  • Als u op dit moment WEL een eindafrekening wilt, moet u zelf een nieuw energiecontract afsluiten. U kunt dit online doen in slechts een paar stappen. Alle openstaande facturen (aanbetalingen, verrekeningen) inclusief de eindfactuur moeten worden betaald.

  Download een energieovernamedocument:

  .

 • Als u twijfelt aan een afrekening, meer informatie wilt of een klacht heeft, neem dan altijd contact op met onze klantenservice. Zij zullen hun uiterste best doen om u te helpen.

  Indien AECO u geen bevredigend antwoord geeft of indien geen overeenkomst kan worden bereikt, kunt u de Federale Energiebemiddelingsdienst raadplegen door hen te schrijven:

   

  Ombudsman voor energie, Koning Albert II-laan 8, bus 6, 1000 Brussel

  klacht@ombudsmanenergie.be

  Tel: +32 (0)2 211 10 60

  Fax: +32 (0)2 211 10 69

   

  De bemiddelingsdienst kan pas tussenbeide komen nadat u vooraf de eerste stappen bij AECO hebt ondernomen.

 • Het is niet de energieleverancier maar de netbeheerder die het verbruik bepaalt dat als basis dient voor uw factuur. Dit verbruik kan worden afgelezen of geschat.

  Als het verbruik erg hoog lijkt, ook al hebt u uw verbruiksgewoonten niet gewijzigd, neem dan dringend contact met ons op zodat wij uw meterstanden voor u kunnen betwisten.

  Als u een fotovoltaïsch systeem hebt, raden wij u aan het systeem door een elektricien te laten nakijken – vooral de omvormer.

  Als u verwarmt met elektriciteit of gas, is het raadzaam om ook het verwarmingssysteem te controleren.

 • Als u een jaarlijks afleesbare meter hebt, zal uw netbeheerder elk jaar rond dezelfde periode een meterstand opnemen.

  • Een werknemer van de netbeheerder komt persoonlijk langs voor de aflezing
  • Of u ontvangt een kaart die moet worden ingevuld en binnen de gestelde termijn moet worden teruggestuurd. Soms kunt u de meterstanden ook rechtstreeks op de website of per telefoon doorgeven

  Het is belangrijk de meterstanden tijdig in te dienen, anders wordt het verbruik door de netwerkbeheerder geschat.

  Maar dit kan op lange termijn zeer nadelig voor u zijn: Op de dag dat de meterstand wordt opgenomen en dus uw reëel verbruik wordt bepaald, kan u een zeer hoge factuur worden ontvangen.

  Als u de meterstanden wenst te betwisten, neem dan rechtstreeks contact op met uw netbeheerder.

  Het tijdstip waarop de meterstanden worden opgenomen verschilt van regio tot regio. Uw netbeheerder zal u meer vertellen over de datum.

 • YMR (yearly meter reading) = jaarlijks afgelezen meter.

  Uw netbeheerder leest uw meter eenmaal per jaar.

  Voor dit type meter zal AECO voorschotfacturen uitschrijven en, ongeveer 2 tot 4 weken na de meteropname, een factuur op basis van het door de DNB gerapporteerde verbruik.

  MMR (monthly meter reading) = maandelijks afgelezen meter.

  Uw netbeheerder neemt één keer per maand uw meterstanden op.

  AECO maakt uw factuur maandelijks op, op basis van het werkelijke verbruik.

  AMR (automatic meter reading) = de meter wordt elk kwartier op afstand afgelezen.

  AECO ontvangt van de netbeheerder een gedetailleerd verbruik per kwartier in kWh. Ook hier wordt de rekening maandelijks opgesteld op basis van het werkelijke verbruik.

 • Vraag uw aansluiting op tijd aan, omdat de termijn voor de installatie van een ingewikkelde aansluiting 30 werkdagen is. Uw aansluiting moet gekeurd zijn.

  Neem contact op met uw netbeheerder en vraag om een nieuwe meter te installeren. De netbeheerder stuurt u dan uw EAN-code (18 cijfers beginnend met 54), die wordt gebruikt om uw meter te identificeren.

  U moet een energieleveringscontract hebben met een leverancier voordat de netbeheerder uw meter komt openen. Wij adviseren u graag bij de keuze van een geschikt product.

  U kunt het contract online invullen of contact opnemen met de klantenservice van AECO via e-mail op sales@aeco.be of via telefoon op 087 63 24 44. Als u liever een papieren contract invult, onderteken het en stuur het op naar AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren.

  Laat ons weten dat de meter niet open is. Kruis in het onlinecontract het desbetreffende vakje aan.

  Zodra AECO uw contract heeft opgestart en u een bevestiging hebt ontvangen, kunt u een afspraak maken met de netbeheerder om de meter te openen. De distributienetbeheerder zal dan AECO verwittigen en u heeft hiervoor niets meer te doen. De energie wordt onmiddellijk geleverd.

 • Wanneer u een energiecontract met ons afsluit, hebt u de mogelijkheid om “De meter is afgesloten” aan te vinken in het online contract of op het papieren contractformulier.

  Deze informatie is belangrijk voor ons om de juiste procedure in te leiden. Hiervoor hebben wij de EAN-code van de leveringspunt nodig. U kunt dit rechtstreeks bij de netbeheerder aanvragen of het van de vorige huurder of eigenaar verkrijgen. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint met 54.

  Zodra AECO uw contract heeft bevestigd, kunt u een afspraak maken met de netbeheerder om de meter te openen. De netbeheerder verwittigt dan AECO en u heeft hiervoor niets meer te doen. De energie wordt onmiddellijk geleverd.

  Naar het online-contract

 • Is uw jaarverbruik bekend?

  Vervolgens raamt de netbeheerder het verbruik voor de komende periode dienovereenkomstig. Dit verbruik vormt de basis voor de berekening van de voorschotbedragen in het volgende jaar. Alle kostenposten worden hier in aanmerking genomen: Energie, jaarlijkse vaste vergoeding, kosten voor groene stroom, net- en transportkosten, vergoedingen, belastingen en toeslagen.

  Kent u uw verbruik niet?

  De netbeheerder stuurt de energieleverancier altijd een schatting van het verbruik als basis voor de voorschotten. Aangezien deze schatting echter niet altijd overeenstemt met uw verbruikspatroon, kunnen wij u helpen een verbruik voor u te schatten en uw voorschotten dienovereenkomstig aan te passen.

  U wenst uw voorschotbedrag aan te passen?

  Niets is makkelijker. Neem gewoon contact op met klantenservice en zij zullen het bedrag voor u aanpassen.

 • AECO ontvangt uw meterstanden van de netbeheerder binnen 2 tot 4 weken na de aflezing en stuurt u op basis daarvan uw afrekeningsfactuur.

  Als u een meter hebt met een jaarlijkse aflezing, zal uw netbeheerder elk jaar rond dezelfde periode uw meterstanden opnemen.

  • Een werknemer van de netbeheerder komt persoonlijk langs om de meterstanden af te lezen.
  • Of u ontvangt een kaart die moet worden ingevuld en binnen de gestelde termijn moet worden teruggestuurd. Soms kunt u ook de meterstanden doorgeven op de website of per telefoon.

  Het is belangrijk de meterstanden tijdig in te dienen, anders wordt het verbruik door de netbeheerder geschat.

  Dit kan op lange termijn zeer nadelig voor u zijn: Op de dag dat de meterstand wordt opgenomen en uw werkelijk verbruik wordt bepaald, kan u een zeer hoge factuur worden aangerekend.

  Op uw afrekening ziet u op de eerste pagina uw meterstanden en er wordt aangegeven of het om een afgelezen of een geschatte meterstand gaat. Tevens wordt het verbruik aangegeven, dat als basis dient voor de facturering.

  Als u de meterstanden wenst te betwisten, neem dan rechtstreeks contact op met uw netbeheerder.

 • Het spijt ons zeer als u besluit uw energiecontract met AECO op te zeggen.

  Maar ook hier helpt onze klantenservice u graag verder. Het zou heel nuttig zijn, als u ons de reden van uw annulering laat weten.

  U verhuist?

  Gebruik het energieovernamedocument en dien het zo spoedig mogelijk in. Op onze website vindt u meer inlichtingen betreffend een verhuizing.

  Wilt u een meter sluiten?

  Neem contact op met uw netbeheerder en maak een afspraak voor het afsluiten van de meter. AECO zal de gegevens voor het opmaken van de eindfactuur automatisch van de netbeheerder ontvangen. Alle openstaande facturen (voorschotten, afrekeningen), inclusief de eindfactuur, moeten worden betaald.

  Heeft u een goedkoper tarief gevonden?

  Voordat u overstapt, vragen wij u eerst na te gaan of AECO geen actueel aanbod heeft dat bij u past. Het kan zijn dat wij alleen uw product moeten aanpassen zodat u klant blijft en u weer tevreden bent over AECO als uw energieleverancier. De klantenservice zal u hierbij helpen.

  Wanneer u de aanbieding van de concurrent bekijkt, controleer dan de specifieke voorwaarden en de kleine lettertjes. Sommige aanbiedingen zijn alleen in het eerste jaar aantrekkelijk of hebben verborgen voorwaarden die op het eerste gezicht niet duidelijk zijn. Het is dus interessant na te gaan of de tarieven die gelden bij verlenging hoger zijn dan die voor nieuwe klanten.

  Als u wilt overstappen omdat u op een vergelijkingsportaal een goedkoper aanbod hebt gevonden, raden wij u aan eerst de officiële regionale vergelijkingsportalen te bezoeken en daar na te gaan of de vergelijking correct is. Alleen de officiële vergelijkingsportalen zijn betrouwbaar:

  Bovendien is niet elk “groenestroomcontract” groen. Elk leverancier is verplicht op de tariefkaart zijn brandstofmix bekend te maken, d.w.z. de samenstelling van de energie die hij levert. Alleen als in de brandstofmix staat dat 100% van de energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, is een duurzame energievoorziening gegarandeerd. Dus als dit belangrijk voor u is, kunt u op deze manier analyseren hoe “groen” de energie is, die u betaalt.

  Mocht u desondanks toch van leverancier veranderen, dan wensen wij u veel succes voor de toekomst en hopen u in de toekomst wellicht weer als klant te mogen begroeten.

 • Er zijn drie verschillende methoden om het gemiddelde gasverbruik van uw huishouden te berekenen:

   1. Berekening op basis van de oppervlakte van de woning;
   2. Voorspelling door vergelijking met een gemiddeld huishoudelijk verbruik in België;
   3. Voorspelling van het jaarlijks verbruik op basis van het maandelijks verbruik;

  Het berekende jaarverbruik is in elk geval slechts een benchmark. De volgende factoren hebben invloed op het gasverbruik:

   • De oppervlakte van de woning
   • Het aantal personen dat in het huishouden woont
   • De aanwezigheid van de bewoners overdag of alleen ’s avonds en tijdens het weekend
   • De isolatie van een woning
   • het gebruik van thermostaten
   • het persoonlijke verwarmings- en ventilatiegedrag

   

  1. Berekening op basis van de oppervlakte van de woning:
  Berechnung Jahresverbrauch Gas NL 160

  Gebruik van gas voor verwarming en warm water: 160 kilowattuur (kWh) per vierkante meter (m²) oppervlakte. Indien gas uitsluitend wordt gebruikt voor verwarming en niet voor warm water, komt dit overeen met 140 kWh/m².

  Berechnung Jahresverbrauch Gas NL 900

  ENKEL warmwaterbereiding op gas: Aantal personen x 900 kWh .

   

  2. Voorspelling door vergelijking met een gemiddeld huishoudelijk verbruik in België:
  Berechnung Jahresverbrauch Gas NL Tabelle

  Een verbruik van 23.260 kWh komt overeen met het jaarverbruik van een gemiddeld huishouden (huishouden van drie personen).

   

  3. Voorspelling van het jaarlijks verbruik op basis van het maandelijks verbruik:

  In de onderstaande grafiek ziet u welk gasverbruik u naar verhouding per maand kunt verwachten. Als u dus het verbruik van één maand kent, kunt u de waarde extrapoleren naar het hele jaar.

  Anteil am Jährlichen Stromverbrauch NL

Facturen en betalingen

 • Uw energiefactuur bestaat uit 4 delen:

  • De kosten voor de energie, die door AECO wordt geleverd;
  • De distributie- en transportkosten van de netbeheerder;
  • De bijdragen, belastingen van de overheid (federaal en regionaal);
  • De Belgische belasting op toegevoegde waarde.

  Van de totale rekening vertegenwoordigt het aandeel van AECO slechts ongeveer een derde. Dit betekent dat de kosten van 2/3 van de energierekening voor alle energieleveranciers identiek zijn en zonder enige toeslag aan de klanten worden doorberekend.

 • Allereerst willen wij onze oprechte deelneming betuigen.

  Uw energiecontract stond op naam van uw overleden partner, een huisgenoot of een kennis en u regelt de administratieve zaken hiervoor?

  Eerst en vooral moet het dossier van de overledene gesloten worden. Om het contract aan te passen, hebben we de meterstanden en het klantennummer van de overledene nodig. Vul hiervoor het officiële energieovernamedocument in: Noteer in de rubriek “Gegevens vertrekkende klant” alle gegevens van de overleden AECO-contractpartner.

  • Indien u of een derde de aansluiting overneemt, zullen uw of zijn gegevens worden meegedeeld in de rubriek “Gegevens Overnemer”. Dit is een officieel document met juridische waarde. Stuur het ondertekende document gescand per e-mail naar service@aeco.be of per post naar AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren.
   1. Als u op dit moment GEEN eindafrekening wenst, wordt het contract gewoon op uw naam gezet. Een partner of huisgenoot mag het contract onder de bestaande voorwaarden overnemen. Maar let op, als het product aan specifieke voordelen is gebonden, voor leden van de coöperatie Clean Power Europe SCE en Energie 2030 en voor aandeelhouders van Energie 2030 Agence SA, dan mag u helaas niet van deze voordelen genieten, als u zelf geen aandeelhouder bent. Het zou dan interessant zijn, om van product te veranderen. De klantenservice zal u graag van informatie voorzien! Meer inlichtingen vindt u ook op onze website, in de rubriek „Nu klant worden“.
   2. Als een derde partij de aansluiting overneemt en u hebt WEL een eindafrekening nodig, dan moeten zij een nieuw energiecontract invullen, naast het energieovernamedocument. Dit kan in een paar stappen online of op papier worden gedaan. Alle openstaande facturen (voorschotten, afrekeningen) inclusief de eindafrekening moeten worden betaald.
   3. Als de aansluiting moet worden afgesloten, neem dan rechtstreeks contact op met de netbeheerder om een afspraak te maken. De netbeheerder zal AECO hiervan op de hoogte brengen en ons de meterstanden bezorgen. AECO zal de eindfactuur opmaken op basis van het meegedeelde verbruik. Alle facturen voor de tot aan de afsluiting verbruikte energie moeten worden vereffend.

  Download een energieovernamedocument:

 • Waar kan ik de prijs per kWh vinden?

  In de factureringsgegevens:

  Elke klant kan een detail van zijn factuur opvragen bij zijn leverancier – eenmalig of voor elke komende factuur. Daar wordt de prijs per kWh voor de hele factureringsperiode getoond. In het geval van een variabel tarief worden alle toegepaste prijzen binnen de factureringsperiode getoond.

  Op de tariefkaart:

  Op de website wordt maandelijks een tariefkaart gepubliceerd met de prijs en de voorwaarden voor kortingen. Deze prijs is van toepassing op alle contracten die in die maand worden ondertekend en die voorzien in een aanvang van de levering binnen de volgende 3 maanden. Voordat een contract wordt verlengd, krijgt de klant twee maanden vóór het einde van de contractperiode de tariefkaart toegestuurd, met de prijs en alle voorwaarden die van toepassing zullen zijn in geval van verlenging. Indien een klant het niet eens is met de nieuwe voorwaarden, moet hij een ander product kiezen of van aanbieder veranderen. Daarbij dient hij rekening te houden met de opzegtermijn van één maand.

  Wat kan mijn prijs per kWh beïnvloeden?

  Het type meter:

  De prijs met een enkelvoudige stroommeter is dag en nacht dezelfde. Voor gas is er slechts één enkel tarief.

  De prijs van een tweevoudige meter varieert naar gelang van het tijdstip van de dag: er is een hoog tarief (overdag en op weekdagen) en een laag tarief (’s nachts en in het weekend). Uw netbeheerder beslist wanneer het respectieve tarief van start gaat. Het lage elektriciteitstarief is aanzienlijk goedkoper dan het hoge elektriciteitstarief.

  De tariefformule voor een variabel tarief:

  Als u voor een variabel tarief hebt gekozen, is er een periodieke aanpassing van het tarief per kWh. De tariefkaart legt precies uit op grond van welke criteria het variabele bestanddeel (de indexeringsparameter) van de tariefformule wordt gewijzigd en met welke intervallen (maandelijks, driemaandelijks, enz.). De indexeringsparameter is een marktwaarde die op bepaalde websites wordt gepubliceerd en die op de tariefkaart wordt vermeld. In het detail van uw afrekening wordt ook het toepasselijke tarief per periode aangegeven.

 • Breng ons op de hoogte van de meterstanden op het moment van de scheiding door het energieovernamedocument (in tweevoud) in te vullen en samen met de verhuizende partij te ondertekenen. Het document heeft juridische waarde in alle gewesten van België en helpt de meterstanden op een voor beide partijen bindende manier vast te leggen. Dit voorkomt latere discussies over de meterstanden.

  Stuur een kopie naar AECO. In beide hierna beschreven gevallen is het indienen van het document noodzakelijk.

  • Als u op dit moment GEEN eindafrekening wilt, zullen wij het contract gewoon op uw naam overschrijven. U kunt het contract gewoon voortzetten onder de bestaande voorwaarden. Maar let op, als u een product hebt dat specifieke voordelen biedt voor leden van de coöperaties Clean Power Europe SCE en Energie 2030 en voor aandeelhouders van Energie 2030 Agence SA, dan verliest u deze voordelen als u zelf geen aandeelhouder of partner bent. Het is echter wel mogelijk dat uw gescheiden partner uw sponsor wordt. De klantenservice zal u hier graag van informatie voorzien.
  • Als u op dit moment WEL een eindafrekening wilt, moet u zelf een nieuw energiecontract afsluiten. U kunt dit online doen in slechts een paar stappen. Alle openstaande facturen (aanbetalingen, verrekeningen) inclusief de eindfactuur moeten worden betaald.

  Download een energieovernamedocument:

  .

 • In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas automatisch toegekend door de FOD Economie.

  Om de drie maanden stuurt de overheid de lijst van personen die recht hebben op het sociaal tarief (federaal sociaal tarief) naar de energieleverancier. Wij passen uw tarief dienovereenkomstig aan en u hoeft geen verdere stappen te ondernemen.

  In bepaalde gevallen zal het sociaal tarief u echter niet automatisch worden toegekend. De volgende sociale instellingen kunnen u dan een attest bezorgen dat u naar ons moet sturen:

  1. het OCMW van uw gemeente,
  2. de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap,
  3. Agentschap Zorg en Gezondheid (“Zorgkas”, enkel in Vlaanderen),
  4. De federale pensioendienst,
  5. IRISCARE,
  6. AVIQ.

  Papieren certificaten zijn slechts geldig voor het aangegeven referentiejaar en moeten jaarlijks worden vernieuwd en ingediend.

  Als het sociaal tarief automatisch werd toegekend, zal het ook automatisch worden stopgezet als u uw recht verliest.

 • AECO is potentiële koper van uw groenestroomcertificaten.

  Voor een prijsaanvraag, verzoeken wij u contact op te nemen via e-mail op cv@aeco.be en het Belgisch Gewest aan te geven waarin uw elektriciteitsproductieinstallatie is gesitueerd en waarvan de regulator u de certificaten heeft toegekend.

 • Als u twijfelt aan een afrekening, meer informatie wilt of een klacht heeft, neem dan altijd contact op met onze klantenservice. Zij zullen hun uiterste best doen om u te helpen.

  Indien AECO u geen bevredigend antwoord geeft of indien geen overeenkomst kan worden bereikt, kunt u de Federale Energiebemiddelingsdienst raadplegen door hen te schrijven:

   

  Ombudsman voor energie, Koning Albert II-laan 8, bus 6, 1000 Brussel

  klacht@ombudsmanenergie.be

  Tel: +32 (0)2 211 10 60

  Fax: +32 (0)2 211 10 69

   

  De bemiddelingsdienst kan pas tussenbeide komen nadat u vooraf de eerste stappen bij AECO hebt ondernomen.

 • Het is niet de energieleverancier maar de netbeheerder die het verbruik bepaalt dat als basis dient voor uw factuur. Dit verbruik kan worden afgelezen of geschat.

  Als het verbruik erg hoog lijkt, ook al hebt u uw verbruiksgewoonten niet gewijzigd, neem dan dringend contact met ons op zodat wij uw meterstanden voor u kunnen betwisten.

  Als u een fotovoltaïsch systeem hebt, raden wij u aan het systeem door een elektricien te laten nakijken – vooral de omvormer.

  Als u verwarmt met elektriciteit of gas, is het raadzaam om ook het verwarmingssysteem te controleren.

 • Als u een jaarlijks afleesbare meter hebt, zal uw netbeheerder elk jaar rond dezelfde periode een meterstand opnemen.

  • Een werknemer van de netbeheerder komt persoonlijk langs voor de aflezing
  • Of u ontvangt een kaart die moet worden ingevuld en binnen de gestelde termijn moet worden teruggestuurd. Soms kunt u de meterstanden ook rechtstreeks op de website of per telefoon doorgeven

  Het is belangrijk de meterstanden tijdig in te dienen, anders wordt het verbruik door de netwerkbeheerder geschat.

  Maar dit kan op lange termijn zeer nadelig voor u zijn: Op de dag dat de meterstand wordt opgenomen en dus uw reëel verbruik wordt bepaald, kan u een zeer hoge factuur worden ontvangen.

  Als u de meterstanden wenst te betwisten, neem dan rechtstreeks contact op met uw netbeheerder.

  Het tijdstip waarop de meterstanden worden opgenomen verschilt van regio tot regio. Uw netbeheerder zal u meer vertellen over de datum.

 • YMR (yearly meter reading) = jaarlijks afgelezen meter.

  Uw netbeheerder leest uw meter eenmaal per jaar.

  Voor dit type meter zal AECO voorschotfacturen uitschrijven en, ongeveer 2 tot 4 weken na de meteropname, een factuur op basis van het door de DNB gerapporteerde verbruik.

  MMR (monthly meter reading) = maandelijks afgelezen meter.

  Uw netbeheerder neemt één keer per maand uw meterstanden op.

  AECO maakt uw factuur maandelijks op, op basis van het werkelijke verbruik.

  AMR (automatic meter reading) = de meter wordt elk kwartier op afstand afgelezen.

  AECO ontvangt van de netbeheerder een gedetailleerd verbruik per kwartier in kWh. Ook hier wordt de rekening maandelijks opgesteld op basis van het werkelijke verbruik.

 • Sinds de liberalisering van de energiemarkt in België in 2007 zijn er de volgende spelers:

   1. De producent
    Zij produceren elektriciteit en/of gas uit verschillende bronnen en bedienen de markt. Aardgas wordt voornamelijk uit het buitenland geïmporteerd.
   2. De transmissienetbeheerders Elia (elektriciteit) en Fluxys (aardgas).
    Elia transporteert elektriciteit van de productielocatie via hoogspanningslijnen naar het distributienetwerk en onderhoudt dit netwerk. Fluxys vervoert aardgas naar het distributienet via ondergrondse gasleidingen. Fluxys beheert en onderhoudt deze pijpleidingen.
   3. De distributienetwerkbeheerders.
    Zij bedienen alle gemeenschappen tot aan elk huishouden met elektriciteit en gas. Zij onderhouden het netwerk en helpen in geval van storingen. Zij zorgen voor nieuwe aansluitingen, stellen meters op en nemen meterstanden op.
   4. De overheidsinstanties
    Zij nemen politieke besluiten, vaardigen wetten uit en heffen belastingen.
   5. De energieleverancier
    AECO is elektriciteits- en gasleverancier voor heel België. De consument sluit een contract met de energieleverancier. Deze maakt de rekening op van alle voornoemde marktpartijen en moet aan elke marktpartij de gefactureerde kosten betalen.
   6. De regulatoren
    In Wallonië is de CWaPE verantwoordelijk, in Brussel Hoofdstedelijk Gewest Brugel en in Vlaanderen de VREG. De regulatoren zijn onafhankelijke autoriteiten die onder meer verantwoordelijk zijn voor de goede werking van de markt en voor de bescherming van de consument. Zij controleren de correcte toepassing van de wetgeving.
   7. De consument
    Elke consument kiest vrij zijn energieleverancier.
 • U dient het openstaande bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op de rekening van AECO:

  IBAN: BE32 7312 0300 0157 – BIC: KREDBEBB.

  Betalingen via domiciliëring vinden gewoonlijk plaats op de 5e van de maand of op de eerstvolgende werkdag. Daarom raden wij u aan altijd voor een toereikend saldo te zorgen.

  Indien uw tarief gebonden is aan de voorwaarde dat u per domiciliëring betaalt, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice om de zaak op te lossen en te vermijden dat u van product moet veranderen. AECO behoudt zich namelijk het recht voor om het product te wijzigen in geval van niet-naleving van een verplichte betaling via domiciliëring. Dit staat ook vermeld in de bijzondere voorwaarden op de tariefkaart van uw product.

 • Als u uw facturen per domiciliëring betaalt, krijgt u de terugbetaling automatisch op uw rekening gestort binnen een termijn van maximaal 14 dagen.

  Indien u uw facturen per bankoverschrijving betaalt, zullen wij de ons bekende bankgegevens op uw creditnota noteren en u vragen deze te controleren. Indien deze rekening niet meer geldig is, gelieve ons dan zo snel mogelijk uw nieuwe bankgegevens mee te delen. Ook hier zal de terugbetaling binnen 14 dagen worden verwerkt, mits wij uw rekeningnummer hebben.

  U kunt uw bankgegevens gewoon meedelen op het MyEnergy-klantenportaal.

 • In beginsel moeten rekeningen op tijd vóór het vervaldatum worden betaald.

  Als u betalingsmoeilijkheden ondervindt, wacht dan niet te lang en neem zo snel mogelijk contact op met de klantenservice om onnodige herinneringskosten te vermijden: service@aeco.be.

  Wij zullen graag een afbetalingsplan met u afspreken.

  Als uw moeilijkheden van langere duur zijn, kan het zeer nuttig zijn contact op te nemen met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van uw gemeente. Zij kunnen u misschien helpen het sociaal tarief te krijgen of oplossingen te vinden om al uw schulden af te betalen. Een schuldbemiddelaar kan u ook helpen.

 • Op uw klantenportaal MyEnergy kunt u eenvoudig een mandaat downloaden dat u ons toestuurt per e-mail naar service@aeco.be of per post naar AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren. Uw domiciliëring zal zo snel mogelijk worden geactiveerd.

  U kunt het document ook direct aanvragen per e-mail naar service@aeco.be of per telefoon op 087 63 24 44. Vermeld gewoon uw klantnummer en wij sturen u het formulier toe.

  Vergeet niet het document te dateren en te ondertekenen, omdat de aanvraag zonder handtekening helaas ongeldig is.

  U zult voor elk bijkomend contract een appart mandaat moeten invullen, aangezien de facturen van verschillende contracten niet allemaal automatisch via domiciliëring kunnen worden betaald. Een klant kiest immers niet noodzakelijk de betaling via domiciliëring voor al zijn contracten. Ook hier kan de klantenservice u graag helpen.

 • Als bedrijf waar duurzaam handelen een prioriteit is, raden wij altijd aan de factuur per e-mail te ontvangen.

  Ecologisch: er wordt minder papier gebruikt en de postroute wordt gespaard.

  Economisch is dit ook – voor u en voor ons: we besparen niet alleen het papier, de enveloppe en de portokosten voor het verzenden. De werklast is ook lager voor de verzending per e-mail. Daarom hebben wij besloten onze klanten te laten profiteren van onze besparingen:

  Elke klant die ervoor kiest, zijn facturen per e-mail te ontvangen, krijgt 10 euro korting op de jaarlijkse vaste vergoeding*.

  Bescherm ons planeet en druk uw factuur alleen af als het echt nodig is.

  *Deze korting is enkel van toepassing indien de aangerekende vergoeding ten minste 10 euro bedraagt en de klant gedurende de gehele contractperiode zijn facturen per e-mail ontvangt.

 • Is uw jaarverbruik bekend?

  Vervolgens raamt de netbeheerder het verbruik voor de komende periode dienovereenkomstig. Dit verbruik vormt de basis voor de berekening van de voorschotbedragen in het volgende jaar. Alle kostenposten worden hier in aanmerking genomen: Energie, jaarlijkse vaste vergoeding, kosten voor groene stroom, net- en transportkosten, vergoedingen, belastingen en toeslagen.

  Kent u uw verbruik niet?

  De netbeheerder stuurt de energieleverancier altijd een schatting van het verbruik als basis voor de voorschotten. Aangezien deze schatting echter niet altijd overeenstemt met uw verbruikspatroon, kunnen wij u helpen een verbruik voor u te schatten en uw voorschotten dienovereenkomstig aan te passen.

  U wenst uw voorschotbedrag aan te passen?

  Niets is makkelijker. Neem gewoon contact op met klantenservice en zij zullen het bedrag voor u aanpassen.

 • AECO ontvangt uw meterstanden van de netbeheerder binnen 2 tot 4 weken na de aflezing en stuurt u op basis daarvan uw afrekeningsfactuur.

  Als u een meter hebt met een jaarlijkse aflezing, zal uw netbeheerder elk jaar rond dezelfde periode uw meterstanden opnemen.

  • Een werknemer van de netbeheerder komt persoonlijk langs om de meterstanden af te lezen.
  • Of u ontvangt een kaart die moet worden ingevuld en binnen de gestelde termijn moet worden teruggestuurd. Soms kunt u ook de meterstanden doorgeven op de website of per telefoon.

  Het is belangrijk de meterstanden tijdig in te dienen, anders wordt het verbruik door de netbeheerder geschat.

  Dit kan op lange termijn zeer nadelig voor u zijn: Op de dag dat de meterstand wordt opgenomen en uw werkelijk verbruik wordt bepaald, kan u een zeer hoge factuur worden aangerekend.

  Op uw afrekening ziet u op de eerste pagina uw meterstanden en er wordt aangegeven of het om een afgelezen of een geschatte meterstand gaat. Tevens wordt het verbruik aangegeven, dat als basis dient voor de facturering.

  Als u de meterstanden wenst te betwisten, neem dan rechtstreeks contact op met uw netbeheerder.

 • In uw persoonlijke klantenzone MyEnergy vindt u een overzicht van alle voorschot- en afrekeningsfacturen, alsook de status van uw betalingen.

  U kunt een afschrift gemakkelijk bekijken, afdrukken of downloaden door in te loggen in uw persoonlijke klantenzone.

  Maak verbinding met MyEnergy en selecteer het menu “Mijn facturen”.

  Indien u niet over een internetverbinding beschikt, kunt u een afschrift aanvragen bij de klantenservice.

Contractueel

 • Het lidmaatschap van de coöperatie staat los van het feit of u een energiecontract met AECO hebt afgesloten. Concreet betekent dit dat u lid kunt zijn zonder energieklant te zijn.

  Voor sommige producten is een lidmaatschap vereist om te kunnen worden beleverd. Ook worden sommige voordelen bij het sluiten van een energiecontract alleen toegekend aan leden van de coöperaties.

  Het lidmaatschap van de coöperatie wordt echter niet automatisch beëindigd als u het energiecontract opzegt. Indien u zich ook uit de coöperatie wenst terug te trekken, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de coöperatie om de uitstap en de bijbehorende betaling aan te vragen. Neem dan contact op met de coöperatie Clean Power Europe SCE per e-mail naar info@cleanpowereurope.eu of met de coöperatie Energy 2030 per e-mail naar info@energie2030.com.

 • U kunt uw energiecontract op elk moment opzeggen, maar u moet een opzegtermijn van een maand in acht nemen. Alleen als u verhuist, hoeft u zich niet te houden aan deze opzegtermijn van een maand.

  Als u het officiële energieovernamedocument invult, is de dag van overdracht (zoals aangegeven op het document) de einddatum van uw contract. De energie die tot de einddatum op uw oude adres is verbruikt, wordt nog steeds gefactureerd door de oude energieleverancier en moet worden betaald.

  Als u klant wordt bij AECO, hoeft u uw huidige contract met uw vorige leverancier niet op te zeggen. AECO zal deze formaliteiten voor u afhandelen. U zorgt voor uw verhuizing.

 • Gelieve ons zo vroeg mogelijk, maar niet later dan 30 dagen na de verhuisdatum, op de hoogte te brengen van uw verhuizing.

 • Allereerst willen wij onze oprechte deelneming betuigen.

  Uw energiecontract stond op naam van uw overleden partner, een huisgenoot of een kennis en u regelt de administratieve zaken hiervoor?

  Eerst en vooral moet het dossier van de overledene gesloten worden. Om het contract aan te passen, hebben we de meterstanden en het klantennummer van de overledene nodig. Vul hiervoor het officiële energieovernamedocument in: Noteer in de rubriek “Gegevens vertrekkende klant” alle gegevens van de overleden AECO-contractpartner.

  • Indien u of een derde de aansluiting overneemt, zullen uw of zijn gegevens worden meegedeeld in de rubriek “Gegevens Overnemer”. Dit is een officieel document met juridische waarde. Stuur het ondertekende document gescand per e-mail naar service@aeco.be of per post naar AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren.
   1. Als u op dit moment GEEN eindafrekening wenst, wordt het contract gewoon op uw naam gezet. Een partner of huisgenoot mag het contract onder de bestaande voorwaarden overnemen. Maar let op, als het product aan specifieke voordelen is gebonden, voor leden van de coöperatie Clean Power Europe SCE en Energie 2030 en voor aandeelhouders van Energie 2030 Agence SA, dan mag u helaas niet van deze voordelen genieten, als u zelf geen aandeelhouder bent. Het zou dan interessant zijn, om van product te veranderen. De klantenservice zal u graag van informatie voorzien! Meer inlichtingen vindt u ook op onze website, in de rubriek „Nu klant worden“.
   2. Als een derde partij de aansluiting overneemt en u hebt WEL een eindafrekening nodig, dan moeten zij een nieuw energiecontract invullen, naast het energieovernamedocument. Dit kan in een paar stappen online of op papier worden gedaan. Alle openstaande facturen (voorschotten, afrekeningen) inclusief de eindafrekening moeten worden betaald.
   3. Als de aansluiting moet worden afgesloten, neem dan rechtstreeks contact op met de netbeheerder om een afspraak te maken. De netbeheerder zal AECO hiervan op de hoogte brengen en ons de meterstanden bezorgen. AECO zal de eindfactuur opmaken op basis van het meegedeelde verbruik. Alle facturen voor de tot aan de afsluiting verbruikte energie moeten worden vereffend.

  Download een energieovernamedocument:

 • Waar kan ik de prijs per kWh vinden?

  In de factureringsgegevens:

  Elke klant kan een detail van zijn factuur opvragen bij zijn leverancier – eenmalig of voor elke komende factuur. Daar wordt de prijs per kWh voor de hele factureringsperiode getoond. In het geval van een variabel tarief worden alle toegepaste prijzen binnen de factureringsperiode getoond.

  Op de tariefkaart:

  Op de website wordt maandelijks een tariefkaart gepubliceerd met de prijs en de voorwaarden voor kortingen. Deze prijs is van toepassing op alle contracten die in die maand worden ondertekend en die voorzien in een aanvang van de levering binnen de volgende 3 maanden. Voordat een contract wordt verlengd, krijgt de klant twee maanden vóór het einde van de contractperiode de tariefkaart toegestuurd, met de prijs en alle voorwaarden die van toepassing zullen zijn in geval van verlenging. Indien een klant het niet eens is met de nieuwe voorwaarden, moet hij een ander product kiezen of van aanbieder veranderen. Daarbij dient hij rekening te houden met de opzegtermijn van één maand.

  Wat kan mijn prijs per kWh beïnvloeden?

  Het type meter:

  De prijs met een enkelvoudige stroommeter is dag en nacht dezelfde. Voor gas is er slechts één enkel tarief.

  De prijs van een tweevoudige meter varieert naar gelang van het tijdstip van de dag: er is een hoog tarief (overdag en op weekdagen) en een laag tarief (’s nachts en in het weekend). Uw netbeheerder beslist wanneer het respectieve tarief van start gaat. Het lage elektriciteitstarief is aanzienlijk goedkoper dan het hoge elektriciteitstarief.

  De tariefformule voor een variabel tarief:

  Als u voor een variabel tarief hebt gekozen, is er een periodieke aanpassing van het tarief per kWh. De tariefkaart legt precies uit op grond van welke criteria het variabele bestanddeel (de indexeringsparameter) van de tariefformule wordt gewijzigd en met welke intervallen (maandelijks, driemaandelijks, enz.). De indexeringsparameter is een marktwaarde die op bepaalde websites wordt gepubliceerd en die op de tariefkaart wordt vermeld. In het detail van uw afrekening wordt ook het toepasselijke tarief per periode aangegeven.

 • Breng ons op de hoogte van de meterstanden op het moment van de scheiding door het energieovernamedocument (in tweevoud) in te vullen en samen met de verhuizende partij te ondertekenen. Het document heeft juridische waarde in alle gewesten van België en helpt de meterstanden op een voor beide partijen bindende manier vast te leggen. Dit voorkomt latere discussies over de meterstanden.

  Stuur een kopie naar AECO. In beide hierna beschreven gevallen is het indienen van het document noodzakelijk.

  • Als u op dit moment GEEN eindafrekening wilt, zullen wij het contract gewoon op uw naam overschrijven. U kunt het contract gewoon voortzetten onder de bestaande voorwaarden. Maar let op, als u een product hebt dat specifieke voordelen biedt voor leden van de coöperaties Clean Power Europe SCE en Energie 2030 en voor aandeelhouders van Energie 2030 Agence SA, dan verliest u deze voordelen als u zelf geen aandeelhouder of partner bent. Het is echter wel mogelijk dat uw gescheiden partner uw sponsor wordt. De klantenservice zal u hier graag van informatie voorzien.
  • Als u op dit moment WEL een eindafrekening wilt, moet u zelf een nieuw energiecontract afsluiten. U kunt dit online doen in slechts een paar stappen. Alle openstaande facturen (aanbetalingen, verrekeningen) inclusief de eindfactuur moeten worden betaald.

  Download een energieovernamedocument:

  .

 • In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas automatisch toegekend door de FOD Economie.

  Om de drie maanden stuurt de overheid de lijst van personen die recht hebben op het sociaal tarief (federaal sociaal tarief) naar de energieleverancier. Wij passen uw tarief dienovereenkomstig aan en u hoeft geen verdere stappen te ondernemen.

  In bepaalde gevallen zal het sociaal tarief u echter niet automatisch worden toegekend. De volgende sociale instellingen kunnen u dan een attest bezorgen dat u naar ons moet sturen:

  1. het OCMW van uw gemeente,
  2. de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap,
  3. Agentschap Zorg en Gezondheid (“Zorgkas”, enkel in Vlaanderen),
  4. De federale pensioendienst,
  5. IRISCARE,
  6. AVIQ.

  Papieren certificaten zijn slechts geldig voor het aangegeven referentiejaar en moeten jaarlijks worden vernieuwd en ingediend.

  Als het sociaal tarief automatisch werd toegekend, zal het ook automatisch worden stopgezet als u uw recht verliest.

 • AECO is potentiële koper van uw groenestroomcertificaten.

  Voor een prijsaanvraag, verzoeken wij u contact op te nemen via e-mail op cv@aeco.be en het Belgisch Gewest aan te geven waarin uw elektriciteitsproductieinstallatie is gesitueerd en waarvan de regulator u de certificaten heeft toegekend.

 • Als u twijfelt aan een afrekening, meer informatie wilt of een klacht heeft, neem dan altijd contact op met onze klantenservice. Zij zullen hun uiterste best doen om u te helpen.

  Indien AECO u geen bevredigend antwoord geeft of indien geen overeenkomst kan worden bereikt, kunt u de Federale Energiebemiddelingsdienst raadplegen door hen te schrijven:

   

  Ombudsman voor energie, Koning Albert II-laan 8, bus 6, 1000 Brussel

  klacht@ombudsmanenergie.be

  Tel: +32 (0)2 211 10 60

  Fax: +32 (0)2 211 10 69

   

  De bemiddelingsdienst kan pas tussenbeide komen nadat u vooraf de eerste stappen bij AECO hebt ondernomen.

 • Het is niet de energieleverancier maar de netbeheerder die het verbruik bepaalt dat als basis dient voor uw factuur. Dit verbruik kan worden afgelezen of geschat.

  Als het verbruik erg hoog lijkt, ook al hebt u uw verbruiksgewoonten niet gewijzigd, neem dan dringend contact met ons op zodat wij uw meterstanden voor u kunnen betwisten.

  Als u een fotovoltaïsch systeem hebt, raden wij u aan het systeem door een elektricien te laten nakijken – vooral de omvormer.

  Als u verwarmt met elektriciteit of gas, is het raadzaam om ook het verwarmingssysteem te controleren.

 • U dient het openstaande bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op de rekening van AECO:

  IBAN: BE32 7312 0300 0157 – BIC: KREDBEBB.

  Betalingen via domiciliëring vinden gewoonlijk plaats op de 5e van de maand of op de eerstvolgende werkdag. Daarom raden wij u aan altijd voor een toereikend saldo te zorgen.

  Indien uw tarief gebonden is aan de voorwaarde dat u per domiciliëring betaalt, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice om de zaak op te lossen en te vermijden dat u van product moet veranderen. AECO behoudt zich namelijk het recht voor om het product te wijzigen in geval van niet-naleving van een verplichte betaling via domiciliëring. Dit staat ook vermeld in de bijzondere voorwaarden op de tariefkaart van uw product.

 • Vraag uw aansluiting op tijd aan, omdat de termijn voor de installatie van een ingewikkelde aansluiting 30 werkdagen is. Uw aansluiting moet gekeurd zijn.

  Neem contact op met uw netbeheerder en vraag om een nieuwe meter te installeren. De netbeheerder stuurt u dan uw EAN-code (18 cijfers beginnend met 54), die wordt gebruikt om uw meter te identificeren.

  U moet een energieleveringscontract hebben met een leverancier voordat de netbeheerder uw meter komt openen. Wij adviseren u graag bij de keuze van een geschikt product.

  U kunt het contract online invullen of contact opnemen met de klantenservice van AECO via e-mail op sales@aeco.be of via telefoon op 087 63 24 44. Als u liever een papieren contract invult, onderteken het en stuur het op naar AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren.

  Laat ons weten dat de meter niet open is. Kruis in het onlinecontract het desbetreffende vakje aan.

  Zodra AECO uw contract heeft opgestart en u een bevestiging hebt ontvangen, kunt u een afspraak maken met de netbeheerder om de meter te openen. De distributienetbeheerder zal dan AECO verwittigen en u heeft hiervoor niets meer te doen. De energie wordt onmiddellijk geleverd.

 • Wanneer u een energiecontract met ons afsluit, hebt u de mogelijkheid om “De meter is afgesloten” aan te vinken in het online contract of op het papieren contractformulier.

  Deze informatie is belangrijk voor ons om de juiste procedure in te leiden. Hiervoor hebben wij de EAN-code van de leveringspunt nodig. U kunt dit rechtstreeks bij de netbeheerder aanvragen of het van de vorige huurder of eigenaar verkrijgen. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint met 54.

  Zodra AECO uw contract heeft bevestigd, kunt u een afspraak maken met de netbeheerder om de meter te openen. De netbeheerder verwittigt dan AECO en u heeft hiervoor niets meer te doen. De energie wordt onmiddellijk geleverd.

  Naar het online-contract

 • De Belgische wetgeving voor residentiële energiecontracten verschilt op vele punten van de wetgeving voor professionele afnemers. De algemene voorwaarden van AECO zijn ook verschillend voor deze twee categorieën van klanten. Het is derhalve onmogelijk om gewoon de klantstatus te wijzigen en het lopende contract te laten doorlopen.

  Om deze redenen zult u dus helaas een nieuw contract moeten ondertekenen en het oude contract moeten opzeggen. Aangezien u al klant bij ons bent, kunt u gewoon online een contract invullen en ons het ingevulde energieovernamedocument per e-mail toesturen, met de vermelding dat het om een wijziging van uw status gaat.

  Noteer op het energieovernamedocument gewoon uw klantnummer onder de rubriek “Gegevens van de vertrekkende klant”, want wij beschikken al over alle gegevens. Vul in de rubriek “Gegevens van de overnemer” alle gegevens in over uw status als nieuwe klant. Het energieovernamedocument is een officieel document met rechtskracht. Gelieve het document te ondertekenen en per e-mail te zenden aan service@aeco.be of per post aan AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren.

  De actuele aanbiedingen vindt u op onze website: zowel voor particuliere als voor professionele klanten.

  Er zal een eindafrekening worden opgemaakt op basis van het energieverbruik dat is vastgesteld aan de hand van de door u verstrekte meterstanden. Alle facturen met betrekking tot de periode vóór de omschakeling zullen worden gefactureerd met de “oude” gegevens en zijn betaalbaar. Alle facturen met betrekking tot verbruik en/of teruglevering na de omschakeling zullen worden gefactureerd onder uw nieuwe gewijzigde klantenstatus.

  Download een energieovernamedocument:

  Energieovernamedocument

  Energieovernamedocument voor klanten met een installatie voor de productie van hernieuwbare energie.

 • De meeste klanten zijn ook lid van één van onze coöperaties, Clean Power Europe SCE of Energy 2030, en niet alleen vanwege de voordelen die voor coöperatieleden zijn voorbehouden.

  Onze klanten hechten waarde aan een duurzame levensstijl; dit houdt ook in dat zij een energieleverancier kiezen die uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare bronnen levert. Al vele jaren geeft Greenpeace Energie 2030 de hoogste score in een vergelijking van alle elektriciteitsleveranciers op het gebied van productie en investeringen. Onze energie komt voor 100% uit hernieuwbare bronnen. En we sluiten geen compromissen: 0% kernenergie, 0% fossiele bronnen.

  AECO is de handelsnaam waaronder de duurzame elektriciteit van Clean Power Europe SCE Group en Energy 2030 vanaf 2021 zal worden verkocht.

  Een AECO-klant is heel vaak ook zeer geïnteresseerd om actief deel te nemen aan de energietransitie. Als burger betrokken zijn bij onze lokale, nationale of internationale projecten en investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energie opent nieuwe mogelijkheden voor de klant. Door lid te worden van onze coöperaties kunnen zij rechtstreeks delen in de winst van deze opkomende markt. Lees meer over de doelstellingen en mogelijkheden van onze coöperaties. De statuten worden op de respectieve websites gepubliceerd.

  Clean Power Europe SCE: www.cleanpowereurope.eu

  Energie 2030 scrl: www.energie2030.com

 • Op uw klantenportaal MyEnergy kunt u eenvoudig een mandaat downloaden dat u ons toestuurt per e-mail naar service@aeco.be of per post naar AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren. Uw domiciliëring zal zo snel mogelijk worden geactiveerd.

  U kunt het document ook direct aanvragen per e-mail naar service@aeco.be of per telefoon op 087 63 24 44. Vermeld gewoon uw klantnummer en wij sturen u het formulier toe.

  Vergeet niet het document te dateren en te ondertekenen, omdat de aanvraag zonder handtekening helaas ongeldig is.

  U zult voor elk bijkomend contract een appart mandaat moeten invullen, aangezien de facturen van verschillende contracten niet allemaal automatisch via domiciliëring kunnen worden betaald. Een klant kiest immers niet noodzakelijk de betaling via domiciliëring voor al zijn contracten. Ook hier kan de klantenservice u graag helpen.

 • Het spijt ons zeer als u besluit uw energiecontract met AECO op te zeggen.

  Maar ook hier helpt onze klantenservice u graag verder. Het zou heel nuttig zijn, als u ons de reden van uw annulering laat weten.

  U verhuist?

  Gebruik het energieovernamedocument en dien het zo spoedig mogelijk in. Op onze website vindt u meer inlichtingen betreffend een verhuizing.

  Wilt u een meter sluiten?

  Neem contact op met uw netbeheerder en maak een afspraak voor het afsluiten van de meter. AECO zal de gegevens voor het opmaken van de eindfactuur automatisch van de netbeheerder ontvangen. Alle openstaande facturen (voorschotten, afrekeningen), inclusief de eindfactuur, moeten worden betaald.

  Heeft u een goedkoper tarief gevonden?

  Voordat u overstapt, vragen wij u eerst na te gaan of AECO geen actueel aanbod heeft dat bij u past. Het kan zijn dat wij alleen uw product moeten aanpassen zodat u klant blijft en u weer tevreden bent over AECO als uw energieleverancier. De klantenservice zal u hierbij helpen.

  Wanneer u de aanbieding van de concurrent bekijkt, controleer dan de specifieke voorwaarden en de kleine lettertjes. Sommige aanbiedingen zijn alleen in het eerste jaar aantrekkelijk of hebben verborgen voorwaarden die op het eerste gezicht niet duidelijk zijn. Het is dus interessant na te gaan of de tarieven die gelden bij verlenging hoger zijn dan die voor nieuwe klanten.

  Als u wilt overstappen omdat u op een vergelijkingsportaal een goedkoper aanbod hebt gevonden, raden wij u aan eerst de officiële regionale vergelijkingsportalen te bezoeken en daar na te gaan of de vergelijking correct is. Alleen de officiële vergelijkingsportalen zijn betrouwbaar:

  Bovendien is niet elk “groenestroomcontract” groen. Elk leverancier is verplicht op de tariefkaart zijn brandstofmix bekend te maken, d.w.z. de samenstelling van de energie die hij levert. Alleen als in de brandstofmix staat dat 100% van de energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, is een duurzame energievoorziening gegarandeerd. Dus als dit belangrijk voor u is, kunt u op deze manier analyseren hoe “groen” de energie is, die u betaalt.

  Mocht u desondanks toch van leverancier veranderen, dan wensen wij u veel succes voor de toekomst en hopen u in de toekomst wellicht weer als klant te mogen begroeten.

 • In uw persoonlijke klantenzone MyEnergy vindt u een overzicht van alle voorschot- en afrekeningsfacturen, alsook de status van uw betalingen.

  U kunt een afschrift gemakkelijk bekijken, afdrukken of downloaden door in te loggen in uw persoonlijke klantenzone.

  Maak verbinding met MyEnergy en selecteer het menu “Mijn facturen”.

  Indien u niet over een internetverbinding beschikt, kunt u een afschrift aanvragen bij de klantenservice.

Elektriciteitsproducent

 • Het is een officieel document dat in heel België wordt erkend en moet worden ingevuld om de meterstanden op een bindende manier vast te leggen:

  • bij een verhuizing,
  • bij het verkopen of verhuren van een woning,
  • in geval van scheiding van het huwelijk of van samenwonende partners,
  • in geval van overlijden.

  Het energieovernamedocument heeft juridische waarde. Daarom raden wij u aan altijd een kopie te bewaren voor het geval er later discussies ontstaan over de meterstanden.

  Wanneer u verhuist, wordt het energieovernamedocument in vier exemplaren ingevuld:

  • Twee kopieën voor de woning die u verlaat: één voor u en één voor de nieuwe bewoner.
  • Twee kopieën voor nieuwe woning: één voor u en één voor de vorige bewoner.

  Als er nog geen vorige of volgende huurder is, moet de eigenaar het document medeondertekenen.

  Alle Belgische energieleveranciers erkennen dit document.

  Energieovernamedocument om te downloaden:

 • Het energieovernamedocument zet de meterstanden bindend vast en moet worden ingevuld

  bij een verhuizing,
  bij het verkopen of verhuren van een woning,
  wanneer getrouwde of samenwonende partners scheiden,
  in geval van overlijden.

  Het is een document dat door alle energieleveranciers in België wordt erkend.

  Energiovernamedocument om te downloaden:

 • AECO is potentiële koper van uw groenestroomcertificaten.

  Voor een prijsaanvraag, verzoeken wij u contact op te nemen via e-mail op cv@aeco.be en het Belgisch Gewest aan te geven waarin uw elektriciteitsproductieinstallatie is gesitueerd en waarvan de regulator u de certificaten heeft toegekend.

 • Het is niet de energieleverancier maar de netbeheerder die het verbruik bepaalt dat als basis dient voor uw factuur. Dit verbruik kan worden afgelezen of geschat.

  Als het verbruik erg hoog lijkt, ook al hebt u uw verbruiksgewoonten niet gewijzigd, neem dan dringend contact met ons op zodat wij uw meterstanden voor u kunnen betwisten.

  Als u een fotovoltaïsch systeem hebt, raden wij u aan het systeem door een elektricien te laten nakijken – vooral de omvormer.

  Als u verwarmt met elektriciteit of gas, is het raadzaam om ook het verwarmingssysteem te controleren.

 • Deze antwoord is geldig voor bestaande klanten met een elektriciteitsleveringscontract met AECO, die vanaf 1 december 2021 automatisch voor hun elektriciteitsinjectie worden betaald en waarvan de installatie aan de navolgende voorwaarden voldoet.

  Lees eerst de algemene voorwaarden voor injectie.

  Het injectietarief is uitsluitend van toepassing op gedecentraliseerde productie-installaties die zich in België bevinden, aangesloten zijn op het laagspanningsnet en uitgerust zijn met een slimme of bidirectionele meter. Aangezien u een AECO-klant bent voor de levering van elektriciteit, betaalt u geen vaste jaarlijkse vergoeding voor injectie.

   Gelieve er rekening mee te houden dat het hieronder vermelde tarief slechts van toepassing is tot de datum van hernieuwing van uw contract, die overeenstemt met de hernieuwingsdatum van uw elektriciteitsleveringscontract.

  Het is te allen tijde mogelijk om een wijziging van tarief aan te vragen, d.w.z. om een product te kiezen dat wij momenteel op de markt aanbieden. Maar vergeet niet dat uw toegangspunt voor afnames en injecties slechts aan één product kan worden gekoppeld, zodat een verandering van product voor injecties automatisch zal resulteren in een verandering van product voor uw afnames. De wijziging van het injectietarief houdt dus in dat u uw contract voor uw afnames tegelijkertijd sluit en zich abonneert op hetzelfde product als voor injectie met de bijzondere voorwaarden van de tariefkaart die van kracht is op het moment van de inschrijving.

   

  U hebt een vast tarief voor uw elektriciteitsverbruik?

  In dit geval is ook het tarief voor de elektriciteitsinjectie vast.

  Om te weten welk injectietarief vanaf december automatisch van toepassing is, gelieve de onderstaande tabel te raadplegen op basis van de datum van ondertekening of van de hernieuwing van uw elektriciteitsleveringscontract. Zo weet u welk tarief van toepassing is per metertype.

  Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontractEnkelvoudig in c€/kWhTweevoudig dag in c€/kWhTweevoudig nacht in c€/kWh
  Maart 2021 en daarvoor4,501 5,1763,600
  April 20214,2274,8613,381
  Mei 20214,2274,8613,381
  Juni 20214,9125,6493,930
  Juli 20215,2616,0504,209
  Augustus 20215,4766,2984,381
  September 20215,1985,9774,158
  Oktober 20219,11010,4767,288
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   Maart 2021 en daarvoor
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   4,501
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   5,176
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   3,600
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   April 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   4,227
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   4,861
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   3,381
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   Mei 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   4,227
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   4,861
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   3,381
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   Juni 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   4,912
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   5,649
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   3,930
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   Juli 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   5,261
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   6,050
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   4,209
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   Augustus 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   5,476
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   6,298
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   4,381
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   September 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   5,198
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   5,977
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   4,158
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   Oktober 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   9,110
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   10,476
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   7,288

  U hebt een variabel tarief voor uw elektriciteitsverbruik?

  In dit geval is ook het tarief voor de elektriciteitsinjectie variabel.

  Om te weten welk injectietarief vanaf december automatisch van toepassing is, gelieve de onderstaande tabel te raadplegen op basis van de datum van ondertekening of van de hernieuwing van uw elektriciteitsleveringscontract. Zo weet u welk tarief van toepassing is per metertype.

  Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontractEnkelvoudig in c€/kWhTweevoudig dag in c€/kWhTweevoudig nacht in c€/kWh
  November 202116,00218,5449,437
  Tariefformule :0,085*Belpex S21-20,097*Belpex S21-20,054*Belpex S21-2
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   November 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   16,002
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   18,544
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   9,437
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   Tariefformule :
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   0,085*Belpex S21-2
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   0,097*Belpex S21-2
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   0,054*Belpex S21-2

  De prijs wordt maandelijks geïndexeerd. Belpex S11 betekent het gewogen gemiddelde van de dagprijzen Day Ahead Belpex Baseload, S11 geprofileerd (door Synergrid gepubliceerd, wordt RLP) tijdens de maand van levering.

  Alle prijzen zijn exclusief BTW.

  Het injectietarief voor particulieren is niet aan BTW onderworpen.

   

  Kiest u liever SELECT voor uw afname en injectie?

  Lees meer over het huidige SELECT-tarief, een tarief met een maandelijkse variabele prijs:

  https://www.aeco.be/nl/particulieren/elektriciteit-gas/elektriciteit/select/

   

  Hoe wordt u betaald voor de elektriciteit die u injecteert?

  Uw injectie wordt betaald via uw afrekening omdat AECO ook uw stroomleverancier is.

Algemeen

 • U kunt uw energiecontract op elk moment opzeggen, maar u moet een opzegtermijn van een maand in acht nemen. Alleen als u verhuist, hoeft u zich niet te houden aan deze opzegtermijn van een maand.

  Als u het officiële energieovernamedocument invult, is de dag van overdracht (zoals aangegeven op het document) de einddatum van uw contract. De energie die tot de einddatum op uw oude adres is verbruikt, wordt nog steeds gefactureerd door de oude energieleverancier en moet worden betaald.

  Als u klant wordt bij AECO, hoeft u uw huidige contract met uw vorige leverancier niet op te zeggen. AECO zal deze formaliteiten voor u afhandelen. U zorgt voor uw verhuizing.

 • Het is een officieel document dat in heel België wordt erkend en moet worden ingevuld om de meterstanden op een bindende manier vast te leggen:

  • bij een verhuizing,
  • bij het verkopen of verhuren van een woning,
  • in geval van scheiding van het huwelijk of van samenwonende partners,
  • in geval van overlijden.

  Het energieovernamedocument heeft juridische waarde. Daarom raden wij u aan altijd een kopie te bewaren voor het geval er later discussies ontstaan over de meterstanden.

  Wanneer u verhuist, wordt het energieovernamedocument in vier exemplaren ingevuld:

  • Twee kopieën voor de woning die u verlaat: één voor u en één voor de nieuwe bewoner.
  • Twee kopieën voor nieuwe woning: één voor u en één voor de vorige bewoner.

  Als er nog geen vorige of volgende huurder is, moet de eigenaar het document medeondertekenen.

  Alle Belgische energieleveranciers erkennen dit document.

  Energieovernamedocument om te downloaden:

 • Het energieovernamedocument zet de meterstanden bindend vast en moet worden ingevuld

  bij een verhuizing,
  bij het verkopen of verhuren van een woning,
  wanneer getrouwde of samenwonende partners scheiden,
  in geval van overlijden.

  Het is een document dat door alle energieleveranciers in België wordt erkend.

  Energiovernamedocument om te downloaden:

 • Als u een jaarlijks afleesbare meter hebt, zal uw netbeheerder elk jaar rond dezelfde periode een meterstand opnemen.

  • Een werknemer van de netbeheerder komt persoonlijk langs voor de aflezing
  • Of u ontvangt een kaart die moet worden ingevuld en binnen de gestelde termijn moet worden teruggestuurd. Soms kunt u de meterstanden ook rechtstreeks op de website of per telefoon doorgeven

  Het is belangrijk de meterstanden tijdig in te dienen, anders wordt het verbruik door de netwerkbeheerder geschat.

  Maar dit kan op lange termijn zeer nadelig voor u zijn: Op de dag dat de meterstand wordt opgenomen en dus uw reëel verbruik wordt bepaald, kan u een zeer hoge factuur worden ontvangen.

  Als u de meterstanden wenst te betwisten, neem dan rechtstreeks contact op met uw netbeheerder.

  Het tijdstip waarop de meterstanden worden opgenomen verschilt van regio tot regio. Uw netbeheerder zal u meer vertellen over de datum.

 • YMR (yearly meter reading) = jaarlijks afgelezen meter.

  Uw netbeheerder leest uw meter eenmaal per jaar.

  Voor dit type meter zal AECO voorschotfacturen uitschrijven en, ongeveer 2 tot 4 weken na de meteropname, een factuur op basis van het door de DNB gerapporteerde verbruik.

  MMR (monthly meter reading) = maandelijks afgelezen meter.

  Uw netbeheerder neemt één keer per maand uw meterstanden op.

  AECO maakt uw factuur maandelijks op, op basis van het werkelijke verbruik.

  AMR (automatic meter reading) = de meter wordt elk kwartier op afstand afgelezen.

  AECO ontvangt van de netbeheerder een gedetailleerd verbruik per kwartier in kWh. Ook hier wordt de rekening maandelijks opgesteld op basis van het werkelijke verbruik.

 • Sinds de liberalisering van de energiemarkt in België in 2007 zijn er de volgende spelers:

   1. De producent
    Zij produceren elektriciteit en/of gas uit verschillende bronnen en bedienen de markt. Aardgas wordt voornamelijk uit het buitenland geïmporteerd.
   2. De transmissienetbeheerders Elia (elektriciteit) en Fluxys (aardgas).
    Elia transporteert elektriciteit van de productielocatie via hoogspanningslijnen naar het distributienetwerk en onderhoudt dit netwerk. Fluxys vervoert aardgas naar het distributienet via ondergrondse gasleidingen. Fluxys beheert en onderhoudt deze pijpleidingen.
   3. De distributienetwerkbeheerders.
    Zij bedienen alle gemeenschappen tot aan elk huishouden met elektriciteit en gas. Zij onderhouden het netwerk en helpen in geval van storingen. Zij zorgen voor nieuwe aansluitingen, stellen meters op en nemen meterstanden op.
   4. De overheidsinstanties
    Zij nemen politieke besluiten, vaardigen wetten uit en heffen belastingen.
   5. De energieleverancier
    AECO is elektriciteits- en gasleverancier voor heel België. De consument sluit een contract met de energieleverancier. Deze maakt de rekening op van alle voornoemde marktpartijen en moet aan elke marktpartij de gefactureerde kosten betalen.
   6. De regulatoren
    In Wallonië is de CWaPE verantwoordelijk, in Brussel Hoofdstedelijk Gewest Brugel en in Vlaanderen de VREG. De regulatoren zijn onafhankelijke autoriteiten die onder meer verantwoordelijk zijn voor de goede werking van de markt en voor de bescherming van de consument. Zij controleren de correcte toepassing van de wetgeving.
   7. De consument
    Elke consument kiest vrij zijn energieleverancier.
 • U dient het openstaande bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op de rekening van AECO:

  IBAN: BE32 7312 0300 0157 – BIC: KREDBEBB.

  Betalingen via domiciliëring vinden gewoonlijk plaats op de 5e van de maand of op de eerstvolgende werkdag. Daarom raden wij u aan altijd voor een toereikend saldo te zorgen.

  Indien uw tarief gebonden is aan de voorwaarde dat u per domiciliëring betaalt, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice om de zaak op te lossen en te vermijden dat u van product moet veranderen. AECO behoudt zich namelijk het recht voor om het product te wijzigen in geval van niet-naleving van een verplichte betaling via domiciliëring. Dit staat ook vermeld in de bijzondere voorwaarden op de tariefkaart van uw product.

 • Vraag uw aansluiting op tijd aan, omdat de termijn voor de installatie van een ingewikkelde aansluiting 30 werkdagen is. Uw aansluiting moet gekeurd zijn.

  Neem contact op met uw netbeheerder en vraag om een nieuwe meter te installeren. De netbeheerder stuurt u dan uw EAN-code (18 cijfers beginnend met 54), die wordt gebruikt om uw meter te identificeren.

  U moet een energieleveringscontract hebben met een leverancier voordat de netbeheerder uw meter komt openen. Wij adviseren u graag bij de keuze van een geschikt product.

  U kunt het contract online invullen of contact opnemen met de klantenservice van AECO via e-mail op sales@aeco.be of via telefoon op 087 63 24 44. Als u liever een papieren contract invult, onderteken het en stuur het op naar AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren.

  Laat ons weten dat de meter niet open is. Kruis in het onlinecontract het desbetreffende vakje aan.

  Zodra AECO uw contract heeft opgestart en u een bevestiging hebt ontvangen, kunt u een afspraak maken met de netbeheerder om de meter te openen. De distributienetbeheerder zal dan AECO verwittigen en u heeft hiervoor niets meer te doen. De energie wordt onmiddellijk geleverd.

 • Wanneer u een energiecontract met ons afsluit, hebt u de mogelijkheid om “De meter is afgesloten” aan te vinken in het online contract of op het papieren contractformulier.

  Deze informatie is belangrijk voor ons om de juiste procedure in te leiden. Hiervoor hebben wij de EAN-code van de leveringspunt nodig. U kunt dit rechtstreeks bij de netbeheerder aanvragen of het van de vorige huurder of eigenaar verkrijgen. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint met 54.

  Zodra AECO uw contract heeft bevestigd, kunt u een afspraak maken met de netbeheerder om de meter te openen. De netbeheerder verwittigt dan AECO en u heeft hiervoor niets meer te doen. De energie wordt onmiddellijk geleverd.

  Naar het online-contract

 • De Belgische wetgeving voor residentiële energiecontracten verschilt op vele punten van de wetgeving voor professionele afnemers. De algemene voorwaarden van AECO zijn ook verschillend voor deze twee categorieën van klanten. Het is derhalve onmogelijk om gewoon de klantstatus te wijzigen en het lopende contract te laten doorlopen.

  Om deze redenen zult u dus helaas een nieuw contract moeten ondertekenen en het oude contract moeten opzeggen. Aangezien u al klant bij ons bent, kunt u gewoon online een contract invullen en ons het ingevulde energieovernamedocument per e-mail toesturen, met de vermelding dat het om een wijziging van uw status gaat.

  Noteer op het energieovernamedocument gewoon uw klantnummer onder de rubriek “Gegevens van de vertrekkende klant”, want wij beschikken al over alle gegevens. Vul in de rubriek “Gegevens van de overnemer” alle gegevens in over uw status als nieuwe klant. Het energieovernamedocument is een officieel document met rechtskracht. Gelieve het document te ondertekenen en per e-mail te zenden aan service@aeco.be of per post aan AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren.

  De actuele aanbiedingen vindt u op onze website: zowel voor particuliere als voor professionele klanten.

  Er zal een eindafrekening worden opgemaakt op basis van het energieverbruik dat is vastgesteld aan de hand van de door u verstrekte meterstanden. Alle facturen met betrekking tot de periode vóór de omschakeling zullen worden gefactureerd met de “oude” gegevens en zijn betaalbaar. Alle facturen met betrekking tot verbruik en/of teruglevering na de omschakeling zullen worden gefactureerd onder uw nieuwe gewijzigde klantenstatus.

  Download een energieovernamedocument:

  Energieovernamedocument

  Energieovernamedocument voor klanten met een installatie voor de productie van hernieuwbare energie.

 • De meeste klanten zijn ook lid van één van onze coöperaties, Clean Power Europe SCE of Energy 2030, en niet alleen vanwege de voordelen die voor coöperatieleden zijn voorbehouden.

  Onze klanten hechten waarde aan een duurzame levensstijl; dit houdt ook in dat zij een energieleverancier kiezen die uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare bronnen levert. Al vele jaren geeft Greenpeace Energie 2030 de hoogste score in een vergelijking van alle elektriciteitsleveranciers op het gebied van productie en investeringen. Onze energie komt voor 100% uit hernieuwbare bronnen. En we sluiten geen compromissen: 0% kernenergie, 0% fossiele bronnen.

  AECO is de handelsnaam waaronder de duurzame elektriciteit van Clean Power Europe SCE Group en Energy 2030 vanaf 2021 zal worden verkocht.

  Een AECO-klant is heel vaak ook zeer geïnteresseerd om actief deel te nemen aan de energietransitie. Als burger betrokken zijn bij onze lokale, nationale of internationale projecten en investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energie opent nieuwe mogelijkheden voor de klant. Door lid te worden van onze coöperaties kunnen zij rechtstreeks delen in de winst van deze opkomende markt. Lees meer over de doelstellingen en mogelijkheden van onze coöperaties. De statuten worden op de respectieve websites gepubliceerd.

  Clean Power Europe SCE: www.cleanpowereurope.eu

  Energie 2030 scrl: www.energie2030.com

 • Het statuut van “beschermde klant” geeft een particulier huishouden de mogelijkheid om elektriciteit en gas tegen het sociaal tarief te ontvangen.

  Onze drie nationale regio’s voorzien verschillende categorieën en subsidies. Lees meer hierover op de websites van de regionale regelgevende instanties, waar de informatie over dit onderwerp altijd is bijgewerkt met de meest recente wetgeving:

  • Wallonië: CWaPE
  • Brussel Hoofdstedelijk Gewest (pagina enkel in het Frans of Nederlands): Brugel
  • Vlaanderen: VREG

Tarief

 • Het lidmaatschap van de coöperatie staat los van het feit of u een energiecontract met AECO hebt afgesloten. Concreet betekent dit dat u lid kunt zijn zonder energieklant te zijn.

  Voor sommige producten is een lidmaatschap vereist om te kunnen worden beleverd. Ook worden sommige voordelen bij het sluiten van een energiecontract alleen toegekend aan leden van de coöperaties.

  Het lidmaatschap van de coöperatie wordt echter niet automatisch beëindigd als u het energiecontract opzegt. Indien u zich ook uit de coöperatie wenst terug te trekken, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de coöperatie om de uitstap en de bijbehorende betaling aan te vragen. Neem dan contact op met de coöperatie Clean Power Europe SCE per e-mail naar info@cleanpowereurope.eu of met de coöperatie Energy 2030 per e-mail naar info@energie2030.com.

 • Het is een officieel document dat in heel België wordt erkend en moet worden ingevuld om de meterstanden op een bindende manier vast te leggen:

  • bij een verhuizing,
  • bij het verkopen of verhuren van een woning,
  • in geval van scheiding van het huwelijk of van samenwonende partners,
  • in geval van overlijden.

  Het energieovernamedocument heeft juridische waarde. Daarom raden wij u aan altijd een kopie te bewaren voor het geval er later discussies ontstaan over de meterstanden.

  Wanneer u verhuist, wordt het energieovernamedocument in vier exemplaren ingevuld:

  • Twee kopieën voor de woning die u verlaat: één voor u en één voor de nieuwe bewoner.
  • Twee kopieën voor nieuwe woning: één voor u en één voor de vorige bewoner.

  Als er nog geen vorige of volgende huurder is, moet de eigenaar het document medeondertekenen.

  Alle Belgische energieleveranciers erkennen dit document.

  Energieovernamedocument om te downloaden:

 • Verschillende factoren hebben een invloed op het elektriciteitsverbruik van een huishouden:

  • De oppervlakte van de woning,
  • Het aantal personen dat in het huishouden woont,
  • Het aantal elektrische apparaten.

  Hier is de berekening:

  Berechnung Jahresverbrauch Strom NL

  Het hier berekende jaarverbruik is slechts een richtwaarde.

 • Uw energiefactuur bestaat uit 4 delen:

  • De kosten voor de energie, die door AECO wordt geleverd;
  • De distributie- en transportkosten van de netbeheerder;
  • De bijdragen, belastingen van de overheid (federaal en regionaal);
  • De Belgische belasting op toegevoegde waarde.

  Van de totale rekening vertegenwoordigt het aandeel van AECO slechts ongeveer een derde. Dit betekent dat de kosten van 2/3 van de energierekening voor alle energieleveranciers identiek zijn en zonder enige toeslag aan de klanten worden doorberekend.

 • Waar kan ik de prijs per kWh vinden?

  In de factureringsgegevens:

  Elke klant kan een detail van zijn factuur opvragen bij zijn leverancier – eenmalig of voor elke komende factuur. Daar wordt de prijs per kWh voor de hele factureringsperiode getoond. In het geval van een variabel tarief worden alle toegepaste prijzen binnen de factureringsperiode getoond.

  Op de tariefkaart:

  Op de website wordt maandelijks een tariefkaart gepubliceerd met de prijs en de voorwaarden voor kortingen. Deze prijs is van toepassing op alle contracten die in die maand worden ondertekend en die voorzien in een aanvang van de levering binnen de volgende 3 maanden. Voordat een contract wordt verlengd, krijgt de klant twee maanden vóór het einde van de contractperiode de tariefkaart toegestuurd, met de prijs en alle voorwaarden die van toepassing zullen zijn in geval van verlenging. Indien een klant het niet eens is met de nieuwe voorwaarden, moet hij een ander product kiezen of van aanbieder veranderen. Daarbij dient hij rekening te houden met de opzegtermijn van één maand.

  Wat kan mijn prijs per kWh beïnvloeden?

  Het type meter:

  De prijs met een enkelvoudige stroommeter is dag en nacht dezelfde. Voor gas is er slechts één enkel tarief.

  De prijs van een tweevoudige meter varieert naar gelang van het tijdstip van de dag: er is een hoog tarief (overdag en op weekdagen) en een laag tarief (’s nachts en in het weekend). Uw netbeheerder beslist wanneer het respectieve tarief van start gaat. Het lage elektriciteitstarief is aanzienlijk goedkoper dan het hoge elektriciteitstarief.

  De tariefformule voor een variabel tarief:

  Als u voor een variabel tarief hebt gekozen, is er een periodieke aanpassing van het tarief per kWh. De tariefkaart legt precies uit op grond van welke criteria het variabele bestanddeel (de indexeringsparameter) van de tariefformule wordt gewijzigd en met welke intervallen (maandelijks, driemaandelijks, enz.). De indexeringsparameter is een marktwaarde die op bepaalde websites wordt gepubliceerd en die op de tariefkaart wordt vermeld. In het detail van uw afrekening wordt ook het toepasselijke tarief per periode aangegeven.

 • In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas automatisch toegekend door de FOD Economie.

  Om de drie maanden stuurt de overheid de lijst van personen die recht hebben op het sociaal tarief (federaal sociaal tarief) naar de energieleverancier. Wij passen uw tarief dienovereenkomstig aan en u hoeft geen verdere stappen te ondernemen.

  In bepaalde gevallen zal het sociaal tarief u echter niet automatisch worden toegekend. De volgende sociale instellingen kunnen u dan een attest bezorgen dat u naar ons moet sturen:

  1. het OCMW van uw gemeente,
  2. de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap,
  3. Agentschap Zorg en Gezondheid (“Zorgkas”, enkel in Vlaanderen),
  4. De federale pensioendienst,
  5. IRISCARE,
  6. AVIQ.

  Papieren certificaten zijn slechts geldig voor het aangegeven referentiejaar en moeten jaarlijks worden vernieuwd en ingediend.

  Als het sociaal tarief automatisch werd toegekend, zal het ook automatisch worden stopgezet als u uw recht verliest.

 • AECO is potentiële koper van uw groenestroomcertificaten.

  Voor een prijsaanvraag, verzoeken wij u contact op te nemen via e-mail op cv@aeco.be en het Belgisch Gewest aan te geven waarin uw elektriciteitsproductieinstallatie is gesitueerd en waarvan de regulator u de certificaten heeft toegekend.

 • Als u twijfelt aan een afrekening, meer informatie wilt of een klacht heeft, neem dan altijd contact op met onze klantenservice. Zij zullen hun uiterste best doen om u te helpen.

  Indien AECO u geen bevredigend antwoord geeft of indien geen overeenkomst kan worden bereikt, kunt u de Federale Energiebemiddelingsdienst raadplegen door hen te schrijven:

   

  Ombudsman voor energie, Koning Albert II-laan 8, bus 6, 1000 Brussel

  klacht@ombudsmanenergie.be

  Tel: +32 (0)2 211 10 60

  Fax: +32 (0)2 211 10 69

   

  De bemiddelingsdienst kan pas tussenbeide komen nadat u vooraf de eerste stappen bij AECO hebt ondernomen.

 • Het is niet de energieleverancier maar de netbeheerder die het verbruik bepaalt dat als basis dient voor uw factuur. Dit verbruik kan worden afgelezen of geschat.

  Als het verbruik erg hoog lijkt, ook al hebt u uw verbruiksgewoonten niet gewijzigd, neem dan dringend contact met ons op zodat wij uw meterstanden voor u kunnen betwisten.

  Als u een fotovoltaïsch systeem hebt, raden wij u aan het systeem door een elektricien te laten nakijken – vooral de omvormer.

  Als u verwarmt met elektriciteit of gas, is het raadzaam om ook het verwarmingssysteem te controleren.

 • De Belgische wetgeving voor residentiële energiecontracten verschilt op vele punten van de wetgeving voor professionele afnemers. De algemene voorwaarden van AECO zijn ook verschillend voor deze twee categorieën van klanten. Het is derhalve onmogelijk om gewoon de klantstatus te wijzigen en het lopende contract te laten doorlopen.

  Om deze redenen zult u dus helaas een nieuw contract moeten ondertekenen en het oude contract moeten opzeggen. Aangezien u al klant bij ons bent, kunt u gewoon online een contract invullen en ons het ingevulde energieovernamedocument per e-mail toesturen, met de vermelding dat het om een wijziging van uw status gaat.

  Noteer op het energieovernamedocument gewoon uw klantnummer onder de rubriek “Gegevens van de vertrekkende klant”, want wij beschikken al over alle gegevens. Vul in de rubriek “Gegevens van de overnemer” alle gegevens in over uw status als nieuwe klant. Het energieovernamedocument is een officieel document met rechtskracht. Gelieve het document te ondertekenen en per e-mail te zenden aan service@aeco.be of per post aan AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren.

  De actuele aanbiedingen vindt u op onze website: zowel voor particuliere als voor professionele klanten.

  Er zal een eindafrekening worden opgemaakt op basis van het energieverbruik dat is vastgesteld aan de hand van de door u verstrekte meterstanden. Alle facturen met betrekking tot de periode vóór de omschakeling zullen worden gefactureerd met de “oude” gegevens en zijn betaalbaar. Alle facturen met betrekking tot verbruik en/of teruglevering na de omschakeling zullen worden gefactureerd onder uw nieuwe gewijzigde klantenstatus.

  Download een energieovernamedocument:

  Energieovernamedocument

  Energieovernamedocument voor klanten met een installatie voor de productie van hernieuwbare energie.

 • De meeste klanten zijn ook lid van één van onze coöperaties, Clean Power Europe SCE of Energy 2030, en niet alleen vanwege de voordelen die voor coöperatieleden zijn voorbehouden.

  Onze klanten hechten waarde aan een duurzame levensstijl; dit houdt ook in dat zij een energieleverancier kiezen die uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare bronnen levert. Al vele jaren geeft Greenpeace Energie 2030 de hoogste score in een vergelijking van alle elektriciteitsleveranciers op het gebied van productie en investeringen. Onze energie komt voor 100% uit hernieuwbare bronnen. En we sluiten geen compromissen: 0% kernenergie, 0% fossiele bronnen.

  AECO is de handelsnaam waaronder de duurzame elektriciteit van Clean Power Europe SCE Group en Energy 2030 vanaf 2021 zal worden verkocht.

  Een AECO-klant is heel vaak ook zeer geïnteresseerd om actief deel te nemen aan de energietransitie. Als burger betrokken zijn bij onze lokale, nationale of internationale projecten en investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energie opent nieuwe mogelijkheden voor de klant. Door lid te worden van onze coöperaties kunnen zij rechtstreeks delen in de winst van deze opkomende markt. Lees meer over de doelstellingen en mogelijkheden van onze coöperaties. De statuten worden op de respectieve websites gepubliceerd.

  Clean Power Europe SCE: www.cleanpowereurope.eu

  Energie 2030 scrl: www.energie2030.com

 • Het statuut van “beschermde klant” geeft een particulier huishouden de mogelijkheid om elektriciteit en gas tegen het sociaal tarief te ontvangen.

  Onze drie nationale regio’s voorzien verschillende categorieën en subsidies. Lees meer hierover op de websites van de regionale regelgevende instanties, waar de informatie over dit onderwerp altijd is bijgewerkt met de meest recente wetgeving:

  • Wallonië: CWaPE
  • Brussel Hoofdstedelijk Gewest (pagina enkel in het Frans of Nederlands): Brugel
  • Vlaanderen: VREG
 • Als bedrijf waar duurzaam handelen een prioriteit is, raden wij altijd aan de factuur per e-mail te ontvangen.

  Ecologisch: er wordt minder papier gebruikt en de postroute wordt gespaard.

  Economisch is dit ook – voor u en voor ons: we besparen niet alleen het papier, de enveloppe en de portokosten voor het verzenden. De werklast is ook lager voor de verzending per e-mail. Daarom hebben wij besloten onze klanten te laten profiteren van onze besparingen:

  Elke klant die ervoor kiest, zijn facturen per e-mail te ontvangen, krijgt 10 euro korting op de jaarlijkse vaste vergoeding*.

  Bescherm ons planeet en druk uw factuur alleen af als het echt nodig is.

  *Deze korting is enkel van toepassing indien de aangerekende vergoeding ten minste 10 euro bedraagt en de klant gedurende de gehele contractperiode zijn facturen per e-mail ontvangt.

 • Het spijt ons zeer als u besluit uw energiecontract met AECO op te zeggen.

  Maar ook hier helpt onze klantenservice u graag verder. Het zou heel nuttig zijn, als u ons de reden van uw annulering laat weten.

  U verhuist?

  Gebruik het energieovernamedocument en dien het zo spoedig mogelijk in. Op onze website vindt u meer inlichtingen betreffend een verhuizing.

  Wilt u een meter sluiten?

  Neem contact op met uw netbeheerder en maak een afspraak voor het afsluiten van de meter. AECO zal de gegevens voor het opmaken van de eindfactuur automatisch van de netbeheerder ontvangen. Alle openstaande facturen (voorschotten, afrekeningen), inclusief de eindfactuur, moeten worden betaald.

  Heeft u een goedkoper tarief gevonden?

  Voordat u overstapt, vragen wij u eerst na te gaan of AECO geen actueel aanbod heeft dat bij u past. Het kan zijn dat wij alleen uw product moeten aanpassen zodat u klant blijft en u weer tevreden bent over AECO als uw energieleverancier. De klantenservice zal u hierbij helpen.

  Wanneer u de aanbieding van de concurrent bekijkt, controleer dan de specifieke voorwaarden en de kleine lettertjes. Sommige aanbiedingen zijn alleen in het eerste jaar aantrekkelijk of hebben verborgen voorwaarden die op het eerste gezicht niet duidelijk zijn. Het is dus interessant na te gaan of de tarieven die gelden bij verlenging hoger zijn dan die voor nieuwe klanten.

  Als u wilt overstappen omdat u op een vergelijkingsportaal een goedkoper aanbod hebt gevonden, raden wij u aan eerst de officiële regionale vergelijkingsportalen te bezoeken en daar na te gaan of de vergelijking correct is. Alleen de officiële vergelijkingsportalen zijn betrouwbaar:

  Bovendien is niet elk “groenestroomcontract” groen. Elk leverancier is verplicht op de tariefkaart zijn brandstofmix bekend te maken, d.w.z. de samenstelling van de energie die hij levert. Alleen als in de brandstofmix staat dat 100% van de energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, is een duurzame energievoorziening gegarandeerd. Dus als dit belangrijk voor u is, kunt u op deze manier analyseren hoe “groen” de energie is, die u betaalt.

  Mocht u desondanks toch van leverancier veranderen, dan wensen wij u veel succes voor de toekomst en hopen u in de toekomst wellicht weer als klant te mogen begroeten.

 • Er zijn drie verschillende methoden om het gemiddelde gasverbruik van uw huishouden te berekenen:

   1. Berekening op basis van de oppervlakte van de woning;
   2. Voorspelling door vergelijking met een gemiddeld huishoudelijk verbruik in België;
   3. Voorspelling van het jaarlijks verbruik op basis van het maandelijks verbruik;

  Het berekende jaarverbruik is in elk geval slechts een benchmark. De volgende factoren hebben invloed op het gasverbruik:

   • De oppervlakte van de woning
   • Het aantal personen dat in het huishouden woont
   • De aanwezigheid van de bewoners overdag of alleen ’s avonds en tijdens het weekend
   • De isolatie van een woning
   • het gebruik van thermostaten
   • het persoonlijke verwarmings- en ventilatiegedrag

   

  1. Berekening op basis van de oppervlakte van de woning:
  Berechnung Jahresverbrauch Gas NL 160

  Gebruik van gas voor verwarming en warm water: 160 kilowattuur (kWh) per vierkante meter (m²) oppervlakte. Indien gas uitsluitend wordt gebruikt voor verwarming en niet voor warm water, komt dit overeen met 140 kWh/m².

  Berechnung Jahresverbrauch Gas NL 900

  ENKEL warmwaterbereiding op gas: Aantal personen x 900 kWh .

   

  2. Voorspelling door vergelijking met een gemiddeld huishoudelijk verbruik in België:
  Berechnung Jahresverbrauch Gas NL Tabelle

  Een verbruik van 23.260 kWh komt overeen met het jaarverbruik van een gemiddeld huishouden (huishouden van drie personen).

   

  3. Voorspelling van het jaarlijks verbruik op basis van het maandelijks verbruik:

  In de onderstaande grafiek ziet u welk gasverbruik u naar verhouding per maand kunt verwachten. Als u dus het verbruik van één maand kent, kunt u de waarde extrapoleren naar het hele jaar.

  Anteil am Jährlichen Stromverbrauch NL
 • Deze antwoord is geldig voor bestaande klanten met een elektriciteitsleveringscontract met AECO, die vanaf 1 december 2021 automatisch voor hun elektriciteitsinjectie worden betaald en waarvan de installatie aan de navolgende voorwaarden voldoet.

  Lees eerst de algemene voorwaarden voor injectie.

  Het injectietarief is uitsluitend van toepassing op gedecentraliseerde productie-installaties die zich in België bevinden, aangesloten zijn op het laagspanningsnet en uitgerust zijn met een slimme of bidirectionele meter. Aangezien u een AECO-klant bent voor de levering van elektriciteit, betaalt u geen vaste jaarlijkse vergoeding voor injectie.

   Gelieve er rekening mee te houden dat het hieronder vermelde tarief slechts van toepassing is tot de datum van hernieuwing van uw contract, die overeenstemt met de hernieuwingsdatum van uw elektriciteitsleveringscontract.

  Het is te allen tijde mogelijk om een wijziging van tarief aan te vragen, d.w.z. om een product te kiezen dat wij momenteel op de markt aanbieden. Maar vergeet niet dat uw toegangspunt voor afnames en injecties slechts aan één product kan worden gekoppeld, zodat een verandering van product voor injecties automatisch zal resulteren in een verandering van product voor uw afnames. De wijziging van het injectietarief houdt dus in dat u uw contract voor uw afnames tegelijkertijd sluit en zich abonneert op hetzelfde product als voor injectie met de bijzondere voorwaarden van de tariefkaart die van kracht is op het moment van de inschrijving.

   

  U hebt een vast tarief voor uw elektriciteitsverbruik?

  In dit geval is ook het tarief voor de elektriciteitsinjectie vast.

  Om te weten welk injectietarief vanaf december automatisch van toepassing is, gelieve de onderstaande tabel te raadplegen op basis van de datum van ondertekening of van de hernieuwing van uw elektriciteitsleveringscontract. Zo weet u welk tarief van toepassing is per metertype.

  Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontractEnkelvoudig in c€/kWhTweevoudig dag in c€/kWhTweevoudig nacht in c€/kWh
  Maart 2021 en daarvoor4,501 5,1763,600
  April 20214,2274,8613,381
  Mei 20214,2274,8613,381
  Juni 20214,9125,6493,930
  Juli 20215,2616,0504,209
  Augustus 20215,4766,2984,381
  September 20215,1985,9774,158
  Oktober 20219,11010,4767,288
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   Maart 2021 en daarvoor
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   4,501
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   5,176
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   3,600
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   April 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   4,227
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   4,861
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   3,381
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   Mei 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   4,227
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   4,861
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   3,381
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   Juni 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   4,912
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   5,649
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   3,930
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   Juli 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   5,261
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   6,050
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   4,209
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   Augustus 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   5,476
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   6,298
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   4,381
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   September 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   5,198
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   5,977
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   4,158
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   Oktober 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   9,110
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   10,476
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   7,288

  U hebt een variabel tarief voor uw elektriciteitsverbruik?

  In dit geval is ook het tarief voor de elektriciteitsinjectie variabel.

  Om te weten welk injectietarief vanaf december automatisch van toepassing is, gelieve de onderstaande tabel te raadplegen op basis van de datum van ondertekening of van de hernieuwing van uw elektriciteitsleveringscontract. Zo weet u welk tarief van toepassing is per metertype.

  Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontractEnkelvoudig in c€/kWhTweevoudig dag in c€/kWhTweevoudig nacht in c€/kWh
  November 202116,00218,5449,437
  Tariefformule :0,085*Belpex S21-20,097*Belpex S21-20,054*Belpex S21-2
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   November 2021
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   16,002
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   18,544
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   9,437
  • Datum van de inschrijving of van de hernieuwing van uw elektriciteitscontract

   Tariefformule :
  • Enkelvoudig in c€/kWh

   0,085*Belpex S21-2
  • Tweevoudig dag in c€/kWh

   0,097*Belpex S21-2
  • Tweevoudig nacht in c€/kWh

   0,054*Belpex S21-2

  De prijs wordt maandelijks geïndexeerd. Belpex S11 betekent het gewogen gemiddelde van de dagprijzen Day Ahead Belpex Baseload, S11 geprofileerd (door Synergrid gepubliceerd, wordt RLP) tijdens de maand van levering.

  Alle prijzen zijn exclusief BTW.

  Het injectietarief voor particulieren is niet aan BTW onderworpen.

   

  Kiest u liever SELECT voor uw afname en injectie?

  Lees meer over het huidige SELECT-tarief, een tarief met een maandelijkse variabele prijs:

  https://www.aeco.be/nl/particulieren/elektriciteit-gas/elektriciteit/select/

   

  Hoe wordt u betaald voor de elektriciteit die u injecteert?

  Uw injectie wordt betaald via uw afrekening omdat AECO ook uw stroomleverancier is.

Coöperatie

 • Het lidmaatschap van de coöperatie staat los van het feit of u een energiecontract met AECO hebt afgesloten. Concreet betekent dit dat u lid kunt zijn zonder energieklant te zijn.

  Voor sommige producten is een lidmaatschap vereist om te kunnen worden beleverd. Ook worden sommige voordelen bij het sluiten van een energiecontract alleen toegekend aan leden van de coöperaties.

  Het lidmaatschap van de coöperatie wordt echter niet automatisch beëindigd als u het energiecontract opzegt. Indien u zich ook uit de coöperatie wenst terug te trekken, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de coöperatie om de uitstap en de bijbehorende betaling aan te vragen. Neem dan contact op met de coöperatie Clean Power Europe SCE per e-mail naar info@cleanpowereurope.eu of met de coöperatie Energy 2030 per e-mail naar info@energie2030.com.

 • De meeste klanten zijn ook lid van één van onze coöperaties, Clean Power Europe SCE of Energy 2030, en niet alleen vanwege de voordelen die voor coöperatieleden zijn voorbehouden.

  Onze klanten hechten waarde aan een duurzame levensstijl; dit houdt ook in dat zij een energieleverancier kiezen die uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare bronnen levert. Al vele jaren geeft Greenpeace Energie 2030 de hoogste score in een vergelijking van alle elektriciteitsleveranciers op het gebied van productie en investeringen. Onze energie komt voor 100% uit hernieuwbare bronnen. En we sluiten geen compromissen: 0% kernenergie, 0% fossiele bronnen.

  AECO is de handelsnaam waaronder de duurzame elektriciteit van Clean Power Europe SCE Group en Energy 2030 vanaf 2021 zal worden verkocht.

  Een AECO-klant is heel vaak ook zeer geïnteresseerd om actief deel te nemen aan de energietransitie. Als burger betrokken zijn bij onze lokale, nationale of internationale projecten en investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energie opent nieuwe mogelijkheden voor de klant. Door lid te worden van onze coöperaties kunnen zij rechtstreeks delen in de winst van deze opkomende markt. Lees meer over de doelstellingen en mogelijkheden van onze coöperaties. De statuten worden op de respectieve websites gepubliceerd.

  Clean Power Europe SCE: www.cleanpowereurope.eu

  Energie 2030 scrl: www.energie2030.com

Deze website maakt gebruik van cookies. Indien u het gebruik van cookies aanvaardt, gaat AECO ervan uit dat u toestemming geeft voor de verwerking van de gegevens die aan AECO worden doorgegeven indien u verder surft. Meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, afhankelijk van uw browsertype, vindt u op www.allaboutcookies.org.