Belangrijke opmerking:

aeco heeft haar activiteit als energieleverancier gestopt. Onze openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 12u00. We blijven beschikbaar via e-mail: service@aeco.be

Blog

Maatregelen van de federale regering om de energiefactuur te verlagen

2.02.2022
  • Algemeen, Energie

In de nacht van 1 februari heeft de federale regering overeenstemming bereikt over maatregelen om de energiefactuur van huishoudens die met een sterke stijging van de energieprijzen worden geconfronteerd, te verlagen.
De daaruit voortvloeiende gemiddelde besparing voor een Belgisch huishouden in 2022 wordt geraamd op 300 euro.

Piggy,Bank,With,Business,Stuff,,Business,And,Finance,Concept,,Vintage

De wijze van uitvoering van deze maatregelen moet nog worden vastgelegd en opgezet.

Een eenmalige verwarmingspremië van 100 euro

De eerste steun bestaat uit een eenmalige verwarmingspremie van 100 euro per Belgisch huishouden. Dit zal worden toegekend via een verlaging van de elektriciteitsfactuur van alle begunstigden van een residentieel contract.

Verlaging van de BTW van maart tot juni 2022

De tweede maatregel is de tijdelijke verlaging van de BTW van 21% tot 6% gedurende vier maanden, van maart tot en met juni.

Verlenging van het uitgebreide sociaal tarief

Naast deze nieuwe maatregelen heeft de federale regering de verlenging van het verlengde sociaal tarief tot het tweede kwartaal van 2022, d.w.z. tot 30 juni, bevestigd. Het gaat om de 20% meest kwetsbare huishoudens, d.w.z. ongeveer een miljoen gezinnen of twee miljoen mensen.

 

Met de verschillende maatregelen inzake energieprijzen is een bedrag van ongeveer 1,1 miljard euro gemoeid. Deze zullen worden gefinancierd uit de extra BTW-inkomsten die eerder zijn geïnd, uit een heffing op de extra inkomsten uit kernenergie en uit de verlaging van de subsidies voor offshore-windenergie als gevolg van de prijsstijging. Het begrotingsoverschot als gevolg van de huidige stijging van de energieprijzen wordt aldus geraamd op 800 miljoen euro.

Deze website maakt geen gebruik van cookies. U kunt deze melding echter op lange termijn verbergen door op “OK” te klikken en in te stemmen met de opslag van een enkele cookie. Als u op “Cookies weigeren” klikt, wordt er geen cookie opgeslagen – maar deze melding zal op elke pagina opnieuw worden weergegeven. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, afhankelijk van uw browsertype, zie www.allaboutcookies.org.