Belangrijke opmerking:

aeco heeft haar activiteit als energieleverancier gestopt. Onze openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 12u00. We blijven beschikbaar via e-mail: service@aeco.be

Uw partner voor hernieuwbare energie

Energie 2030 cv

Profiel
  • Waarde van een aandeel: 250 euro
  • Aantal aandelen per lid: onbeperkt, minstens 1 aandeel
  • De toelating van een nieuw lid of de verhoging van de investering van een bestaand lid moeten vooraf worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
  • Jaarlijks dividend: De Raad van Bestuur kan jaarlijks de uitkering van een dividend voorstellen, afhankelijk van de jaarrekening. Hierop wordt roerende voorheffing ingehouden. Dit kan tot een bepaald bedrag worden teruggevorderd via de persoonlijke belastingaangifte. De coöperatie stelt hiervoor een fiscaal attest uit.
  • U investeert in de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Zo levert u een beslissende bijdrage aan de energietransitie.
  • In de Algemene vergadering heeft elk lid één stem per aandeel.
Hoe kan ik lid worden van de
vennootschap Energie 2030?
  1. Neem kennis van de statuten van de coöperatie, om van alle rechten en plichten van de leden op de hoogte te zijn.
  2. Stuur uw schriftelijke toetredingsverklaring voor een aandeelhouderschap van de coöperatieve vennootschap Energie 2030 naar info@energie2030.com, onder vermelding van het aantal aandelen waarvoor u wilt inschrijven en de naam van de persoon op wiens naam de aandelen in het register moeten worden ingeschreven. Op aanvraag ontvangt u het toetredingsformulier bij de coöperatie.
  3. Vul vervolgens het toetredingsformulier van de vennootschap in, onderteken het en  stuur het terug naar info@energie2030.com of per post naar ENERGIE 2030 cv, Breite Wege 1, 4730 Raeren (België). Uw persoonlijke gegevens op het formulier worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen uitgewisseld met partners in het kader van de administratieve verwerking van uw lidmaatschap.
  4. Gelieve ook het totaalbedrag van uw aandeel(en) binnen een termijn van 8 dagen over te maken op de bankrekening van de vennootschap: TRIODOS België – IBAN: BE55 5230 4585 8544 – BIC: TRIOBEBB. Vermeld in de mededeling uw naam, voornaam en adres.

Na het opsturen van uw schriftelijke toetredingsverklaring en het betalen van uw aandelen, moet u toetreding nog worden goedgekeurd door het bestuursorgaan voordat het rechtsgeldig is. Binnen ongeveer 4 weken ontvangt u dan een bevestiging van de inschrijving van uw aandeelhouderschap in het register van de coöperatie, als de Raad van bestuur uw toetreding heeft goedgekeurd.

U kunt de website van de coöperatie Energie 2030 bezoeken via de volgende link: www.energie2030.com.

Deze website maakt geen gebruik van cookies. U kunt deze melding echter op lange termijn verbergen door op “OK” te klikken en in te stemmen met de opslag van een enkele cookie. Als u op “Cookies weigeren” klikt, wordt er geen cookie opgeslagen – maar deze melding zal op elke pagina opnieuw worden weergegeven. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, afhankelijk van uw browsertype, zie www.allaboutcookies.org.