Belangrijke opmerking:

AECO heeft haar activiteit als energieleverancier gestopt. Onze openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 12u00. We blijven beschikbaar via e-mail: service@aeco.be

Naar het antwoord op uw vraag
Blog

Tarief voor de consument van kracht in Wallonië

1.10.2020
  • Algemeen
House,Model,In,Home,Insurance,Broker,Agent,¬Äòs,Hand,Or

Op 1 oktober 2020 werd het decreet van kracht en vanaf die datum wordt het prosumertarief aan de klanten aangerekend via de jaarlijkse eindafrekeningsfactuur van de elektriciteitsleverancier.

Berekening van het prosumententarief

Het prosumententarief is een jaarlijkse forfaitaire vergoeding, die een prosumer (een verbruiker, die zelf energie produceert zoals een eigenaar van zonnepanelen, kleine windmolen, hydro- en warmtekrachtinstallatie) moet betalen.

Er zijn twee berekeningsmethodes:

  • U beschikt over een elektromechanische meter: Het prosumertarief is een capacitair tarief, bepaald door CWaPE en uitgedrukt in EUR/kWe, dat van toepassing is op het netto elektrisch vermogen dat door de productie-installatie kan worden opgewekt. CWaPE gaat ervan uit dat 37,76% van de geproduceerde energie rechtstreeks wordt verbruikt door uw woning. De rest van uw verbruik, dus 62,24%, wordt op een ander moment afgenomen van het distributienet. Het prosumertarief wordt berekend op deze afname van het distributienet.
  • U beschikt over een slimme meter met dubbele-stroomfunctie: de energie die in het net wordt geïnjecteerd en de energie die van het net wordt afgenomen worden apart gemeten. De berekening van het bedrag gebeurt op basis van de werkelijk van het distributienet afgenomen kWh. Indien dit bedrag hoger ligt dan het hierboven uitgelegde capacitair tarief, dan wordt het capacitair tarief toegepast.

Dus wordt steeds het tarief toegepast dat het voordeligste is voor de klant.

Ontdek de video met uitleg van de CWaPE:

Bereken het voor u voordeligste prosumententarief

Gebruik de tariefsimulator van de CWaPE, om uw prosumententarief te berekenen.

Film op YouTube van de CWaPE betreffende het prosumententarief: https://youtu.be/uplqYPp4V08

Invoering van een premie

Het Waals Gewest kent aan residentiële klanten een premie toe die beschikken over een installatie voor gedecentraliseerde elektriciteitsproductie met een vermogen gelijk aan of kleiner dan 10 kVA en die niet het statuut van beschermde klant genieten.

2020-2021: financiëring van 100% van het prosumententarief

Ti0jdens deze twee jaren word het prosumententarief aan zonnepaneleneigenaren gefactureerd. De prosumenten ontvangen een jaarlijkse vergoeding van hun netbeheerder, van 100% van het tarief.

2022-2023: financiëring van 54,27% van het prosumententarief

Tijdens deze twee jaren bedraagt de vergoeding nog maar 54,27%. Deze wordt ook door de netbeheerder gestort. De resterende 45.73% vallen ter laste van de prosumer.

Vanaf 2024: 100% van het prosumententarief valt ten laste van de prosumer.

Vanaf 1 januari 2024 zal de jaarlijkse forfaitaire vaste vergoeding volledig ten laste van de prosumer vallen.

Gratis installatie van een bidirectionele meter

Het Waalse Parlement biedt de mogelijkheid aan, om een bidirectionele meter te laten plaatsen, op kosten van het Waalse Gewest, afhankelijk van de beschikbaarheid van het hiervoor bestemde openbare krediet.

Dankzij een bidirectionele meter kunt u kiezen voor een proportioneel tarief (in plaats van een forfaitair bedrag). Dit betkend, dat u maar de kosten betaald voor de elektriciteit die u effectief afneemt van het net.

Als u uw huidige meter wenst te vervangen door een bidirectionele meter, dient u een aanvraag in te dienen bij uw netbeheerder.

Bedoeling van de maatregelen van de Waalse regering

  • De prosumers aansporen om de zelf opgewekte energie te verbruiken in plaats van ze in het net te injecteren.
  • Alle prosumers tot 2024 met een bidirectionele meter uit te rusten.

AECO levert deze inlichtingen bij wijze van indicatie. We hebben geen invloed op de toepassing van het tarief of het toekennen van mogelijke premies. Voor vragen of klachten dient u contact op te nemen met de Regionale Ombudsdienst voor Energie

Per telefoon: 081 32 53 02 (tussen 9u00 en 12u30 en tussen 13u30 en 16u30)

Via e-mail: srm@cwape.be

Schriftelijk: Route de Louvain-la-Neuve 4 bte 12 te 5001 NAMEN (Belgrade)

Deze website maakt geen gebruik van cookies. U kunt deze melding echter op lange termijn verbergen door op “OK” te klikken en in te stemmen met de opslag van een enkele cookie. Als u op “Cookies weigeren” klikt, wordt er geen cookie opgeslagen – maar deze melding zal op elke pagina opnieuw worden weergegeven. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, afhankelijk van uw browsertype, zie www.allaboutcookies.org.