Belangrijke opmerking:

AECO heeft haar activiteit als energieleverancier gestopt. Onze openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 12u00. We blijven beschikbaar via e-mail: service@aeco.be

Naar het antwoord op uw vraag
Eerlijk groen

Aeco – de leverancier van groene stroom voor België

Onze groene stroom komt voor 100% uit milieuvriendelijke energiebronnen, zoals wind-, zonnen- en waterkracht. Zo is onze stroom vrij van eindige energiebronnen zoals kernkracht, fossiele bronnen of gas. Voor echt groene energie ligt geen andere weg open dan aeco!

Niet elk groen stroomcontract is waarachtig groen. Hoe kan dat?

Echt belangrijk bij de keuze voor een stroomaanbieder is het aandeel aan energie uit hernieuwbare bronnen, die de aanbieder produceert en op het net injecteert. De fuelmix is hier veelzeggend. Als een leverancier hetzelfde aandeel aan groene stroom op het net injecteert, dat hij ook aan de klant levert, dan komt 100% van de fuelmix uit hernieuwbare energie.

Als dit bij uw stroomleverancier het geval is, dan hebt u zeker een zuiver groen contract afgesloten.

Greenwashing is een misleiding voor de verbruiker.

Greenwashing is het geval als reclames een onderneming of een contract in een groen licht stellen, zodat de mensen denken, dat het ook milieuvriendelijk is. Een energiecontract wordt groen “gewassen”, als aan de verbruiker wordt verteld, dat hij ecologisch waardevolle energie ontvangt. Maar in feite steunt het contract de productie – de brandstofmix – van de energieleverancier, waar het contract wordt afgesloten.

De brandstofmix van een leverancier is dus belangrijk. De contracten worden “groen”, omdat groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong bij de regionaal betrokkene instanties worden ingediend. Deze kunnen op de markt gekocht worden en komen misschien uit installaties, die absoluut niet duurzaam functioneren, bijvoorbeeld met pellets, met hout uit het oerbos of met stookolie of aardgas bediende warmtekrachtkoppeling enz.

Waarom doen de ondernemingen „greenwashing“?

  1. Het eerste doel is het imago van de onderneming te verbeteren, maar de realiteit komt niet overeen met de ecologische feiten.
  2. De groei van de vraag van de verbruikers voor groene contracten heeft de ondernemingen gedwongen, inventief te worden, om de schijn te kunnen wekken, dat ze een antwoord geven ook als dezelfde onderneming een grote winst opstrijkt met de productie van kernkracht of fossiele energie.
  3. Door gebrek aan voorlichting en bedrieglijke slogans kan met het goed geweten van de verbruiker veel geld worden verdiend.

Waar moet aandacht aan worden besteden?

Bij de diversiteit van aanbiedingen en diensten in het dagelijkse leven is het voor verbruikers vaak heel moeilijk om te oordelen, of een energieleverancier waarachtig groen of duurzaam is. Principieel is een kritische omgang met reclames van ondernemingen belangrijk. Handelt een onderneming werkelijk duurzaam of zijn de gepresenteerde cijfers gewoon bedriegerij? Onafhankelijke informaties zoeken, zelf rechercheren en in geval van twijfel navragen zijn mogelijkheden, om een realistisch beeld te krijgen.

Deze website maakt geen gebruik van cookies. U kunt deze melding echter op lange termijn verbergen door op “OK” te klikken en in te stemmen met de opslag van een enkele cookie. Als u op “Cookies weigeren” klikt, wordt er geen cookie opgeslagen – maar deze melding zal op elke pagina opnieuw worden weergegeven. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, afhankelijk van uw browsertype, zie www.allaboutcookies.org.