Belangrijke opmerking:

AECO stopt haar activiteiten als energieleverancier. Wij hebben nieuwe openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 12u00. We blijven beschikbaar via e-mail: service@aeco.be

Naar het antwoord op uw vraag
FAQ

Maar één klik verwijderd
van een snelle antwoord

Hier vindt u veelgestelde vragen rond om de thema’s energie en contracten gemakkelijk en snel beantwoord. Hiernaast kunt U direct gaan zoeken naar een bepaald thema door het aanklikken van het desbetreffende veld. Is een nuttige informatie niet in onze FAQ te vinden, kunt u voor vragen steeds bij de medewerkers van onze klantenservice terecht.

Kies een thema

Verhuizing / Meter / Leidingen

 • Het lidmaatschap van de coöperatie staat los van het feit of u een energiecontract met AECO hebt afgesloten. Concreet betekent dit dat u lid kunt zijn zonder energieklant te zijn.

  Voor sommige producten is een lidmaatschap vereist om te kunnen worden beleverd. Ook worden sommige voordelen bij het sluiten van een energiecontract alleen toegekend aan leden van de coöperaties.

  Het lidmaatschap van de coöperatie wordt echter niet automatisch beëindigd als u het energiecontract opzegt. Indien u zich ook uit de coöperatie wenst terug te trekken, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de coöperatie om de uitstap en de bijbehorende betaling aan te vragen. Neem dan contact op met de coöperatie Clean Power Europe SCE per e-mail naar info@cleanpowereurope.eu of met de coöperatie Energy 2030 per e-mail naar info@energie2030.com.

 • Het is een officieel document dat in heel België wordt erkend en moet worden ingevuld om de meterstanden op een bindende manier vast te leggen:

  • bij een verhuizing,
  • bij het verkopen of verhuren van een woning,
  • in geval van scheiding van het huwelijk of van samenwonende partners,
  • in geval van overlijden.

  Het energieovernamedocument heeft juridische waarde. Daarom raden wij u aan altijd een kopie te bewaren voor het geval er later discussies ontstaan over de meterstanden.

  Wanneer u verhuist, wordt het energieovernamedocument in vier exemplaren ingevuld:

  • Twee kopieën voor de woning die u verlaat: één voor u en één voor de nieuwe bewoner.
  • Twee kopieën voor nieuwe woning: één voor u en één voor de vorige bewoner.

  Als er nog geen vorige of volgende huurder is, moet de eigenaar het document medeondertekenen.

  Alle Belgische energieleveranciers erkennen dit document.

  Energieovernamedocument om te downloaden:

 • Het energieovernamedocument zet de meterstanden bindend vast en moet worden ingevuld

  bij een verhuizing,
  bij het verkopen of verhuren van een woning,
  wanneer getrouwde of samenwonende partners scheiden,
  in geval van overlijden.

  Het is een document dat door alle energieleveranciers in België wordt erkend.

  Energiovernamedocument om te downloaden:

 • Gelieve ons zo vroeg mogelijk, maar niet later dan 30 dagen na de verhuisdatum, op de hoogte te brengen van uw verhuizing.

 • Allereerst willen wij onze oprechte deelneming betuigen.

  Uw energiecontract stond op naam van uw overleden partner, een huisgenoot of een kennis en u regelt de administratieve zaken hiervoor?

  Eerst en vooral moet het dossier van de overledene gesloten worden. Om het contract aan te passen, hebben we de meterstanden en het klantennummer van de overledene nodig. Vul hiervoor het officiële energieovernamedocument in: Noteer in de rubriek “Gegevens vertrekkende klant” alle gegevens van de overleden AECO-contractpartner.

  • Indien u of een derde de aansluiting overneemt, zullen uw of zijn gegevens worden meegedeeld in de rubriek “Gegevens Overnemer”. Dit is een officieel document met juridische waarde. Stuur het ondertekende document gescand per e-mail naar service@aeco.be of per post naar AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren.
   1. Als u op dit moment GEEN eindafrekening wenst, wordt het contract gewoon op uw naam gezet. Een partner of huisgenoot mag het contract onder de bestaande voorwaarden overnemen. Maar let op, als het product aan specifieke voordelen is gebonden, voor leden van de coöperatie Clean Power Europe SCE en Energie 2030 en voor aandeelhouders van Energie 2030 Agence SA, dan mag u helaas niet van deze voordelen genieten, als u zelf geen aandeelhouder bent. Het zou dan interessant zijn, om van product te veranderen. De klantenservice zal u graag van informatie voorzien! Meer inlichtingen vindt u ook op onze website, in de rubriek „Nu klant worden“.
   2. Als een derde partij de aansluiting overneemt en u hebt WEL een eindafrekening nodig, dan moeten zij een nieuw energiecontract invullen, naast het energieovernamedocument. Dit kan in een paar stappen online of op papier worden gedaan. Alle openstaande facturen (voorschotten, afrekeningen) inclusief de eindafrekening moeten worden betaald.
   3. Als de aansluiting moet worden afgesloten, neem dan rechtstreeks contact op met de netbeheerder om een afspraak te maken. De netbeheerder zal AECO hiervan op de hoogte brengen en ons de meterstanden bezorgen. AECO zal de eindfactuur opmaken op basis van het meegedeelde verbruik. Alle facturen voor de tot aan de afsluiting verbruikte energie moeten worden vereffend.

  Download een energieovernamedocument:

 • Waar kan ik de prijs per kWh vinden?

  In de factureringsgegevens:

  Elke klant kan een detail van zijn factuur opvragen bij zijn leverancier – eenmalig of voor elke komende factuur. Daar wordt de prijs per kWh voor de hele factureringsperiode getoond. In het geval van een variabel tarief worden alle toegepaste prijzen binnen de factureringsperiode getoond.

  Op de tariefkaart:

  Op de website wordt maandelijks een tariefkaart gepubliceerd met de prijs en de voorwaarden voor kortingen. Deze prijs is van toepassing op alle contracten die in die maand worden ondertekend en die voorzien in een aanvang van de levering binnen de volgende 3 maanden. Voordat een contract wordt verlengd, krijgt de klant twee maanden vóór het einde van de contractperiode de tariefkaart toegestuurd, met de prijs en alle voorwaarden die van toepassing zullen zijn in geval van verlenging. Indien een klant het niet eens is met de nieuwe voorwaarden, moet hij een ander product kiezen of van aanbieder veranderen. Daarbij dient hij rekening te houden met de opzegtermijn van één maand.

  Wat kan mijn prijs per kWh beïnvloeden?

  Het type meter:

  De prijs met een enkelvoudige stroommeter is dag en nacht dezelfde. Voor gas is er slechts één enkel tarief.

  De prijs van een tweevoudige meter varieert naar gelang van het tijdstip van de dag: er is een hoog tarief (overdag en op weekdagen) en een laag tarief (’s nachts en in het weekend). Uw netbeheerder beslist wanneer het respectieve tarief van start gaat. Het lage elektriciteitstarief is aanzienlijk goedkoper dan het hoge elektriciteitstarief.

  De tariefformule voor een variabel tarief:

  Als u voor een variabel tarief hebt gekozen, is er een periodieke aanpassing van het tarief per kWh. De tariefkaart legt precies uit op grond van welke criteria het variabele bestanddeel (de indexeringsparameter) van de tariefformule wordt gewijzigd en met welke intervallen (maandelijks, driemaandelijks, enz.). De indexeringsparameter is een marktwaarde die op bepaalde websites wordt gepubliceerd en die op de tariefkaart wordt vermeld. In het detail van uw afrekening wordt ook het toepasselijke tarief per periode aangegeven.

 • Als u twijfelt aan een afrekening, meer informatie wilt of een klacht heeft, neem dan altijd contact op met onze klantenservice. Zij zullen hun uiterste best doen om u te helpen.

  Indien AECO u geen bevredigend antwoord geeft of indien geen overeenkomst kan worden bereikt, kunt u de Federale Energiebemiddelingsdienst raadplegen door hen te schrijven:

   

  Ombudsman voor energie, Koning Albert II-laan 8, bus 6, 1000 Brussel

  klacht@ombudsmanenergie.be

  Tel: +32 (0)2 211 10 60

  Fax: +32 (0)2 211 10 69

   

  De bemiddelingsdienst kan pas tussenbeide komen nadat u vooraf de eerste stappen bij AECO hebt ondernomen.

 • Het is niet de energieleverancier maar de netbeheerder die het verbruik bepaalt dat als basis dient voor uw factuur. Dit verbruik kan worden afgelezen of geschat.

  Als het verbruik erg hoog lijkt, ook al hebt u uw verbruiksgewoonten niet gewijzigd, neem dan dringend contact met ons op zodat wij uw meterstanden voor u kunnen betwisten.

  Als u een fotovoltaïsch systeem hebt, raden wij u aan het systeem door een elektricien te laten nakijken – vooral de omvormer.

  Als u verwarmt met elektriciteit of gas, is het raadzaam om ook het verwarmingssysteem te controleren.

 • Als u een jaarlijks afleesbare meter hebt, zal uw netbeheerder elk jaar rond dezelfde periode een meterstand opnemen.

  • Een werknemer van de netbeheerder komt persoonlijk langs voor de aflezing
  • Of u ontvangt een kaart die moet worden ingevuld en binnen de gestelde termijn moet worden teruggestuurd. Soms kunt u de meterstanden ook rechtstreeks op de website of per telefoon doorgeven

  Het is belangrijk de meterstanden tijdig in te dienen, anders wordt het verbruik door de netwerkbeheerder geschat.

  Maar dit kan op lange termijn zeer nadelig voor u zijn: Op de dag dat de meterstand wordt opgenomen en dus uw reëel verbruik wordt bepaald, kan u een zeer hoge factuur worden ontvangen.

  Als u de meterstanden wenst te betwisten, neem dan rechtstreeks contact op met uw netbeheerder.

  Het tijdstip waarop de meterstanden worden opgenomen verschilt van regio tot regio. Uw netbeheerder zal u meer vertellen over de datum.

 • YMR (yearly meter reading) = jaarlijks afgelezen meter.

  Uw netbeheerder leest uw meter eenmaal per jaar.

  Voor dit type meter zal AECO voorschotfacturen uitschrijven en, ongeveer 2 tot 4 weken na de meteropname, een factuur op basis van het door de DNB gerapporteerde verbruik.

  MMR (monthly meter reading) = maandelijks afgelezen meter.

  Uw netbeheerder neemt één keer per maand uw meterstanden op.

  AECO maakt uw factuur maandelijks op, op basis van het werkelijke verbruik.

  AMR (automatic meter reading) = de meter wordt elk kwartier op afstand afgelezen.

  AECO ontvangt van de netbeheerder een gedetailleerd verbruik per kwartier in kWh. Ook hier wordt de rekening maandelijks opgesteld op basis van het werkelijke verbruik.

 • Wanneer u een energiecontract met ons afsluit, hebt u de mogelijkheid om “De meter is afgesloten” aan te vinken in het online contract of op het papieren contractformulier.

  Deze informatie is belangrijk voor ons om de juiste procedure in te leiden. Hiervoor hebben wij de EAN-code van de leveringspunt nodig. U kunt dit rechtstreeks bij de netbeheerder aanvragen of het van de vorige huurder of eigenaar verkrijgen. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint met 54.

  Zodra AECO uw contract heeft bevestigd, kunt u een afspraak maken met de netbeheerder om de meter te openen. De netbeheerder verwittigt dan AECO en u heeft hiervoor niets meer te doen. De energie wordt onmiddellijk geleverd.

  Naar het online-contract

 • Is uw jaarverbruik bekend?

  Vervolgens raamt de netbeheerder het verbruik voor de komende periode dienovereenkomstig. Dit verbruik vormt de basis voor de berekening van de voorschotbedragen in het volgende jaar. Alle kostenposten worden hier in aanmerking genomen: Energie, jaarlijkse vaste vergoeding, kosten voor groene stroom, net- en transportkosten, vergoedingen, belastingen en toeslagen.

  Kent u uw verbruik niet?

  De netbeheerder stuurt de energieleverancier altijd een schatting van het verbruik als basis voor de voorschotten. Aangezien deze schatting echter niet altijd overeenstemt met uw verbruikspatroon, kunnen wij u helpen een verbruik voor u te schatten en uw voorschotten dienovereenkomstig aan te passen.

  U wenst uw voorschotbedrag aan te passen?

  Niets is makkelijker. Neem gewoon contact op met klantenservice en zij zullen het bedrag voor u aanpassen.

 • AECO ontvangt uw meterstanden van de netbeheerder binnen 2 tot 4 weken na de aflezing en stuurt u op basis daarvan uw afrekeningsfactuur.

  Als u een meter hebt met een jaarlijkse aflezing, zal uw netbeheerder elk jaar rond dezelfde periode uw meterstanden opnemen.

  • Een werknemer van de netbeheerder komt persoonlijk langs om de meterstanden af te lezen.
  • Of u ontvangt een kaart die moet worden ingevuld en binnen de gestelde termijn moet worden teruggestuurd. Soms kunt u ook de meterstanden doorgeven op de website of per telefoon.

  Het is belangrijk de meterstanden tijdig in te dienen, anders wordt het verbruik door de netbeheerder geschat.

  Dit kan op lange termijn zeer nadelig voor u zijn: Op de dag dat de meterstand wordt opgenomen en uw werkelijk verbruik wordt bepaald, kan u een zeer hoge factuur worden aangerekend.

  Op uw afrekening ziet u op de eerste pagina uw meterstanden en er wordt aangegeven of het om een afgelezen of een geschatte meterstand gaat. Tevens wordt het verbruik aangegeven, dat als basis dient voor de facturering.

  Als u de meterstanden wenst te betwisten, neem dan rechtstreeks contact op met uw netbeheerder.

 • Het spijt ons zeer als u besluit uw energiecontract met AECO op te zeggen.

  Maar ook hier helpt onze klantenservice u graag verder. Het zou heel nuttig zijn, als u ons de reden van uw annulering laat weten.

  U verhuist?

  Gebruik het energieovernamedocument en dien het zo spoedig mogelijk in. Op onze website vindt u meer inlichtingen betreffend een verhuizing.

  Wilt u een meter sluiten?

  Neem contact op met uw netbeheerder en maak een afspraak voor het afsluiten van de meter. AECO zal de gegevens voor het opmaken van de eindfactuur automatisch van de netbeheerder ontvangen. Alle openstaande facturen (voorschotten, afrekeningen), inclusief de eindfactuur, moeten worden betaald.

  Heeft u een goedkoper tarief gevonden?

  Voordat u overstapt, vragen wij u eerst na te gaan of AECO geen actueel aanbod heeft dat bij u past. Het kan zijn dat wij alleen uw product moeten aanpassen zodat u klant blijft en u weer tevreden bent over AECO als uw energieleverancier. De klantenservice zal u hierbij helpen.

  Wanneer u de aanbieding van de concurrent bekijkt, controleer dan de specifieke voorwaarden en de kleine lettertjes. Sommige aanbiedingen zijn alleen in het eerste jaar aantrekkelijk of hebben verborgen voorwaarden die op het eerste gezicht niet duidelijk zijn. Het is dus interessant na te gaan of de tarieven die gelden bij verlenging hoger zijn dan die voor nieuwe klanten.

  Als u wilt overstappen omdat u op een vergelijkingsportaal een goedkoper aanbod hebt gevonden, raden wij u aan eerst de officiële regionale vergelijkingsportalen te bezoeken en daar na te gaan of de vergelijking correct is. Alleen de officiële vergelijkingsportalen zijn betrouwbaar:

  Bovendien is niet elk “groenestroomcontract” groen. Elk leverancier is verplicht op de tariefkaart zijn brandstofmix bekend te maken, d.w.z. de samenstelling van de energie die hij levert. Alleen als in de brandstofmix staat dat 100% van de energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, is een duurzame energievoorziening gegarandeerd. Dus als dit belangrijk voor u is, kunt u op deze manier analyseren hoe “groen” de energie is, die u betaalt.

  Mocht u desondanks toch van leverancier veranderen, dan wensen wij u veel succes voor de toekomst en hopen u in de toekomst wellicht weer als klant te mogen begroeten.

Facturen en betalingen

 • Uw energiefactuur bestaat uit 4 delen:

  • De kosten voor de energie, die door AECO wordt geleverd;
  • De distributie- en transportkosten van de netbeheerder;
  • De bijdragen, belastingen van de overheid (federaal en regionaal);
  • De Belgische belasting op toegevoegde waarde.

  Van de totale rekening vertegenwoordigt het aandeel van AECO slechts ongeveer een derde. Dit betekent dat de kosten van 2/3 van de energierekening voor alle energieleveranciers identiek zijn en zonder enige toeslag aan de klanten worden doorberekend.

 • Allereerst willen wij onze oprechte deelneming betuigen.

  Uw energiecontract stond op naam van uw overleden partner, een huisgenoot of een kennis en u regelt de administratieve zaken hiervoor?

  Eerst en vooral moet het dossier van de overledene gesloten worden. Om het contract aan te passen, hebben we de meterstanden en het klantennummer van de overledene nodig. Vul hiervoor het officiële energieovernamedocument in: Noteer in de rubriek “Gegevens vertrekkende klant” alle gegevens van de overleden AECO-contractpartner.

  • Indien u of een derde de aansluiting overneemt, zullen uw of zijn gegevens worden meegedeeld in de rubriek “Gegevens Overnemer”. Dit is een officieel document met juridische waarde. Stuur het ondertekende document gescand per e-mail naar service@aeco.be of per post naar AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren.
   1. Als u op dit moment GEEN eindafrekening wenst, wordt het contract gewoon op uw naam gezet. Een partner of huisgenoot mag het contract onder de bestaande voorwaarden overnemen. Maar let op, als het product aan specifieke voordelen is gebonden, voor leden van de coöperatie Clean Power Europe SCE en Energie 2030 en voor aandeelhouders van Energie 2030 Agence SA, dan mag u helaas niet van deze voordelen genieten, als u zelf geen aandeelhouder bent. Het zou dan interessant zijn, om van product te veranderen. De klantenservice zal u graag van informatie voorzien! Meer inlichtingen vindt u ook op onze website, in de rubriek „Nu klant worden“.
   2. Als een derde partij de aansluiting overneemt en u hebt WEL een eindafrekening nodig, dan moeten zij een nieuw energiecontract invullen, naast het energieovernamedocument. Dit kan in een paar stappen online of op papier worden gedaan. Alle openstaande facturen (voorschotten, afrekeningen) inclusief de eindafrekening moeten worden betaald.
   3. Als de aansluiting moet worden afgesloten, neem dan rechtstreeks contact op met de netbeheerder om een afspraak te maken. De netbeheerder zal AECO hiervan op de hoogte brengen en ons de meterstanden bezorgen. AECO zal de eindfactuur opmaken op basis van het meegedeelde verbruik. Alle facturen voor de tot aan de afsluiting verbruikte energie moeten worden vereffend.

  Download een energieovernamedocument:

 • Waar kan ik de prijs per kWh vinden?

  In de factureringsgegevens:

  Elke klant kan een detail van zijn factuur opvragen bij zijn leverancier – eenmalig of voor elke komende factuur. Daar wordt de prijs per kWh voor de hele factureringsperiode getoond. In het geval van een variabel tarief worden alle toegepaste prijzen binnen de factureringsperiode getoond.

  Op de tariefkaart:

  Op de website wordt maandelijks een tariefkaart gepubliceerd met de prijs en de voorwaarden voor kortingen. Deze prijs is van toepassing op alle contracten die in die maand worden ondertekend en die voorzien in een aanvang van de levering binnen de volgende 3 maanden. Voordat een contract wordt verlengd, krijgt de klant twee maanden vóór het einde van de contractperiode de tariefkaart toegestuurd, met de prijs en alle voorwaarden die van toepassing zullen zijn in geval van verlenging. Indien een klant het niet eens is met de nieuwe voorwaarden, moet hij een ander product kiezen of van aanbieder veranderen. Daarbij dient hij rekening te houden met de opzegtermijn van één maand.

  Wat kan mijn prijs per kWh beïnvloeden?

  Het type meter:

  De prijs met een enkelvoudige stroommeter is dag en nacht dezelfde. Voor gas is er slechts één enkel tarief.

  De prijs van een tweevoudige meter varieert naar gelang van het tijdstip van de dag: er is een hoog tarief (overdag en op weekdagen) en een laag tarief (’s nachts en in het weekend). Uw netbeheerder beslist wanneer het respectieve tarief van start gaat. Het lage elektriciteitstarief is aanzienlijk goedkoper dan het hoge elektriciteitstarief.

  De tariefformule voor een variabel tarief:

  Als u voor een variabel tarief hebt gekozen, is er een periodieke aanpassing van het tarief per kWh. De tariefkaart legt precies uit op grond van welke criteria het variabele bestanddeel (de indexeringsparameter) van de tariefformule wordt gewijzigd en met welke intervallen (maandelijks, driemaandelijks, enz.). De indexeringsparameter is een marktwaarde die op bepaalde websites wordt gepubliceerd en die op de tariefkaart wordt vermeld. In het detail van uw afrekening wordt ook het toepasselijke tarief per periode aangegeven.

 • AECO is potentiële koper van uw groenestroomcertificaten.

  Voor een prijsaanvraag, verzoeken wij u contact op te nemen via e-mail op cv@aeco.be en het Belgisch Gewest aan te geven waarin uw elektriciteitsproductieinstallatie is gesitueerd en waarvan de regulator u de certificaten heeft toegekend.

 • Als u twijfelt aan een afrekening, meer informatie wilt of een klacht heeft, neem dan altijd contact op met onze klantenservice. Zij zullen hun uiterste best doen om u te helpen.

  Indien AECO u geen bevredigend antwoord geeft of indien geen overeenkomst kan worden bereikt, kunt u de Federale Energiebemiddelingsdienst raadplegen door hen te schrijven:

   

  Ombudsman voor energie, Koning Albert II-laan 8, bus 6, 1000 Brussel

  klacht@ombudsmanenergie.be

  Tel: +32 (0)2 211 10 60

  Fax: +32 (0)2 211 10 69

   

  De bemiddelingsdienst kan pas tussenbeide komen nadat u vooraf de eerste stappen bij AECO hebt ondernomen.

 • Het is niet de energieleverancier maar de netbeheerder die het verbruik bepaalt dat als basis dient voor uw factuur. Dit verbruik kan worden afgelezen of geschat.

  Als het verbruik erg hoog lijkt, ook al hebt u uw verbruiksgewoonten niet gewijzigd, neem dan dringend contact met ons op zodat wij uw meterstanden voor u kunnen betwisten.

  Als u een fotovoltaïsch systeem hebt, raden wij u aan het systeem door een elektricien te laten nakijken – vooral de omvormer.

  Als u verwarmt met elektriciteit of gas, is het raadzaam om ook het verwarmingssysteem te controleren.

 • Als u een jaarlijks afleesbare meter hebt, zal uw netbeheerder elk jaar rond dezelfde periode een meterstand opnemen.

  • Een werknemer van de netbeheerder komt persoonlijk langs voor de aflezing
  • Of u ontvangt een kaart die moet worden ingevuld en binnen de gestelde termijn moet worden teruggestuurd. Soms kunt u de meterstanden ook rechtstreeks op de website of per telefoon doorgeven

  Het is belangrijk de meterstanden tijdig in te dienen, anders wordt het verbruik door de netwerkbeheerder geschat.

  Maar dit kan op lange termijn zeer nadelig voor u zijn: Op de dag dat de meterstand wordt opgenomen en dus uw reëel verbruik wordt bepaald, kan u een zeer hoge factuur worden ontvangen.

  Als u de meterstanden wenst te betwisten, neem dan rechtstreeks contact op met uw netbeheerder.

  Het tijdstip waarop de meterstanden worden opgenomen verschilt van regio tot regio. Uw netbeheerder zal u meer vertellen over de datum.

 • YMR (yearly meter reading) = jaarlijks afgelezen meter.

  Uw netbeheerder leest uw meter eenmaal per jaar.

  Voor dit type meter zal AECO voorschotfacturen uitschrijven en, ongeveer 2 tot 4 weken na de meteropname, een factuur op basis van het door de DNB gerapporteerde verbruik.

  MMR (monthly meter reading) = maandelijks afgelezen meter.

  Uw netbeheerder neemt één keer per maand uw meterstanden op.

  AECO maakt uw factuur maandelijks op, op basis van het werkelijke verbruik.

  AMR (automatic meter reading) = de meter wordt elk kwartier op afstand afgelezen.

  AECO ontvangt van de netbeheerder een gedetailleerd verbruik per kwartier in kWh. Ook hier wordt de rekening maandelijks opgesteld op basis van het werkelijke verbruik.

 • Sinds de liberalisering van de energiemarkt in België in 2007 zijn er de volgende spelers:

   1. De producent
    Zij produceren elektriciteit en/of gas uit verschillende bronnen en bedienen de markt. Aardgas wordt voornamelijk uit het buitenland geïmporteerd.
   2. De transmissienetbeheerders Elia (elektriciteit) en Fluxys (aardgas).
    Elia transporteert elektriciteit van de productielocatie via hoogspanningslijnen naar het distributienetwerk en onderhoudt dit netwerk. Fluxys vervoert aardgas naar het distributienet via ondergrondse gasleidingen. Fluxys beheert en onderhoudt deze pijpleidingen.
   3. De distributienetwerkbeheerders.
    Zij bedienen alle gemeenschappen tot aan elk huishouden met elektriciteit en gas. Zij onderhouden het netwerk en helpen in geval van storingen. Zij zorgen voor nieuwe aansluitingen, stellen meters op en nemen meterstanden op.
   4. De overheidsinstanties
    Zij nemen politieke besluiten, vaardigen wetten uit en heffen belastingen.
   5. De energieleverancier
    AECO is elektriciteits- en gasleverancier voor heel België. De consument sluit een contract met de energieleverancier. Deze maakt de rekening op van alle voornoemde marktpartijen en moet aan elke marktpartij de gefactureerde kosten betalen.
   6. De regulatoren
    In Wallonië is de CWaPE verantwoordelijk, in Brussel Hoofdstedelijk Gewest Brugel en in Vlaanderen de VREG. De regulatoren zijn onafhankelijke autoriteiten die onder meer verantwoordelijk zijn voor de goede werking van de markt en voor de bescherming van de consument. Zij controleren de correcte toepassing van de wetgeving.
   7. De consument
    Elke consument kiest vrij zijn energieleverancier.
 • U dient het openstaande bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op de rekening van AECO:

  IBAN: BE09 7312 0300 0157 – BIC: KREDBEBB.

  Betalingen via domiciliëring vinden gewoonlijk plaats op de 5e van de maand of op de eerstvolgende werkdag. Daarom raden wij u aan altijd voor een toereikend saldo te zorgen.

  Indien uw tarief gebonden is aan de voorwaarde dat u per domiciliëring betaalt, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice om de zaak op te lossen en te vermijden dat u van product moet veranderen. AECO behoudt zich namelijk het recht voor om het product te wijzigen in geval van niet-naleving van een verplichte betaling via domiciliëring. Dit staat ook vermeld in de bijzondere voorwaarden op de tariefkaart van uw product.

 • Als u uw facturen per domiciliëring betaalt, krijgt u de terugbetaling automatisch op uw rekening gestort binnen een termijn van maximaal 14 dagen.

  Indien u uw facturen per bankoverschrijving betaalt, zullen wij de ons bekende bankgegevens op uw creditnota noteren en u vragen deze te controleren. Indien deze rekening niet meer geldig is, gelieve ons dan zo snel mogelijk uw nieuwe bankgegevens mee te delen. Ook hier zal de terugbetaling binnen 14 dagen worden verwerkt, mits wij uw rekeningnummer hebben.

  U kunt uw bankgegevens gewoon meedelen op het MyEnergy-klantenportaal.

 • In beginsel moeten rekeningen op tijd vóór het vervaldatum worden betaald.

  Als u betalingsmoeilijkheden ondervindt, wacht dan niet te lang en neem zo snel mogelijk contact op met de klantenservice om onnodige herinneringskosten te vermijden: service@aeco.be.

  Wij zullen graag een afbetalingsplan met u afspreken.

  Als uw moeilijkheden van langere duur zijn, kan het zeer nuttig zijn contact op te nemen met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van uw gemeente. Zij kunnen u misschien helpen het sociaal tarief te krijgen of oplossingen te vinden om al uw schulden af te betalen. Een schuldbemiddelaar kan u ook helpen.

 • Op uw klantenportaal MyEnergy kunt u eenvoudig een mandaat downloaden dat u ons toestuurt per e-mail naar service@aeco.be of per post naar AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren. Uw domiciliëring zal zo snel mogelijk worden geactiveerd.

  U kunt het document ook direct aanvragen per e-mail naar service@aeco.be of per telefoon op 087 63 24 44. Vermeld gewoon uw klantnummer en wij sturen u het formulier toe.

  Vergeet niet het document te dateren en te ondertekenen, omdat de aanvraag zonder handtekening helaas ongeldig is.

  U zult voor elk bijkomend contract een appart mandaat moeten invullen, aangezien de facturen van verschillende contracten niet allemaal automatisch via domiciliëring kunnen worden betaald. Een klant kiest immers niet noodzakelijk de betaling via domiciliëring voor al zijn contracten. Ook hier kan de klantenservice u graag helpen.

 • Als bedrijf waar duurzaam handelen een prioriteit is, raden wij altijd aan de factuur per e-mail te ontvangen.

  Ecologisch: er wordt minder papier gebruikt en de postroute wordt gespaard.

  Economisch is dit ook – voor u en voor ons: we besparen niet alleen het papier, de enveloppe en de portokosten voor het verzenden. De werklast is ook lager voor de verzending per e-mail. Daarom hebben wij besloten onze klanten te laten profiteren van onze besparingen:

  Elke klant die ervoor kiest, zijn facturen per e-mail te ontvangen, krijgt 10 euro korting op de jaarlijkse vaste vergoeding*.

  Bescherm ons planeet en druk uw factuur alleen af als het echt nodig is.

  *Deze korting is enkel van toepassing indien de aangerekende vergoeding ten minste 10 euro bedraagt en de klant gedurende de gehele contractperiode zijn facturen per e-mail ontvangt.

 • Is uw jaarverbruik bekend?

  Vervolgens raamt de netbeheerder het verbruik voor de komende periode dienovereenkomstig. Dit verbruik vormt de basis voor de berekening van de voorschotbedragen in het volgende jaar. Alle kostenposten worden hier in aanmerking genomen: Energie, jaarlijkse vaste vergoeding, kosten voor groene stroom, net- en transportkosten, vergoedingen, belastingen en toeslagen.

  Kent u uw verbruik niet?

  De netbeheerder stuurt de energieleverancier altijd een schatting van het verbruik als basis voor de voorschotten. Aangezien deze schatting echter niet altijd overeenstemt met uw verbruikspatroon, kunnen wij u helpen een verbruik voor u te schatten en uw voorschotten dienovereenkomstig aan te passen.

  U wenst uw voorschotbedrag aan te passen?

  Niets is makkelijker. Neem gewoon contact op met klantenservice en zij zullen het bedrag voor u aanpassen.

 • AECO ontvangt uw meterstanden van de netbeheerder binnen 2 tot 4 weken na de aflezing en stuurt u op basis daarvan uw afrekeningsfactuur.

  Als u een meter hebt met een jaarlijkse aflezing, zal uw netbeheerder elk jaar rond dezelfde periode uw meterstanden opnemen.

  • Een werknemer van de netbeheerder komt persoonlijk langs om de meterstanden af te lezen.
  • Of u ontvangt een kaart die moet worden ingevuld en binnen de gestelde termijn moet worden teruggestuurd. Soms kunt u ook de meterstanden doorgeven op de website of per telefoon.

  Het is belangrijk de meterstanden tijdig in te dienen, anders wordt het verbruik door de netbeheerder geschat.

  Dit kan op lange termijn zeer nadelig voor u zijn: Op de dag dat de meterstand wordt opgenomen en uw werkelijk verbruik wordt bepaald, kan u een zeer hoge factuur worden aangerekend.

  Op uw afrekening ziet u op de eerste pagina uw meterstanden en er wordt aangegeven of het om een afgelezen of een geschatte meterstand gaat. Tevens wordt het verbruik aangegeven, dat als basis dient voor de facturering.

  Als u de meterstanden wenst te betwisten, neem dan rechtstreeks contact op met uw netbeheerder.

 • In uw persoonlijke klantenzone MyEnergy vindt u een overzicht van alle voorschot- en afrekeningsfacturen, alsook de status van uw betalingen.

  U kunt een afschrift gemakkelijk bekijken, afdrukken of downloaden door in te loggen in uw persoonlijke klantenzone.

  Maak verbinding met MyEnergy en selecteer het menu “Mijn facturen”.

  Indien u niet over een internetverbinding beschikt, kunt u een afschrift aanvragen bij de klantenservice.

 • Bij de berekening van uw nieuwe voorschotten houden we rekening met alle gegevens die we al bezitten over de toekomst. Bijvoorbeeld:

  • Uw jaarlijks verbruik geschat en overgemaakt door de distributienetbeheerder.
  • Geldige taksen, nettarieven enz. worden toegepast.
  • De tarieven en contractuele voorwaarden zijn eventueel anders vanwege een contracthernieuwing. Meestal gebeuren contracthernieuwingen niet tegelijkertijd met de meteropname et dus uw afrekening.
  • U heeft een contract met variabel tarief en de indexatieparameter (dit is de groothandelsmarktprijs) in de tariefformule van uw contract is gestegen. Op het moment van uw afrekening, zelfs als u niet van contract veranderd, word het huidige tarief van de lopende indexatieperiode toegepast.

  Opgelet, voor een contract met variabel tarief mag AECO uw voorschotten ook in de loop van een verbruiksperiode aanpassen.

 • De distributienetbeheerders publiceren eenmaal per jaar standaardverbruiksprofielen. Deze profielen zijn identiek voor alle energieleveranciers.

  Om uw jaarverbruik te spreiden over uw verbruiksperiode, gebruiken de energieleveranciers dit “standaard verbruiksprofiel”, gepubliceerd door Synergrid. Wanneer uw meter wordt afgelezen, is de totale hoeveelheid energie die u tijdens uw verbruiksperiode hebt verbruikt, bekend. Op basis van deze standaard verbruiksprofielen kunnen wij berekenen hoeveel elektriciteit of gas u gedurende een bepaalde maand hebt verbruikt.

   

  Daarom vermenigvuldigen wij de maandelijkse prijs met het standaardverbruik in die maand. Ten slotte tellen we de totalen voor de verschillende maanden bij elkaar op om tot de totale energiekosten te komen tijdens uw verbruiksperiode.

Contractueel

 • Het lidmaatschap van de coöperatie staat los van het feit of u een energiecontract met AECO hebt afgesloten. Concreet betekent dit dat u lid kunt zijn zonder energieklant te zijn.

  Voor sommige producten is een lidmaatschap vereist om te kunnen worden beleverd. Ook worden sommige voordelen bij het sluiten van een energiecontract alleen toegekend aan leden van de coöperaties.

  Het lidmaatschap van de coöperatie wordt echter niet automatisch beëindigd als u het energiecontract opzegt. Indien u zich ook uit de coöperatie wenst terug te trekken, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de coöperatie om de uitstap en de bijbehorende betaling aan te vragen. Neem dan contact op met de coöperatie Clean Power Europe SCE per e-mail naar info@cleanpowereurope.eu of met de coöperatie Energy 2030 per e-mail naar info@energie2030.com.

 • Gelieve ons zo vroeg mogelijk, maar niet later dan 30 dagen na de verhuisdatum, op de hoogte te brengen van uw verhuizing.

 • Allereerst willen wij onze oprechte deelneming betuigen.

  Uw energiecontract stond op naam van uw overleden partner, een huisgenoot of een kennis en u regelt de administratieve zaken hiervoor?

  Eerst en vooral moet het dossier van de overledene gesloten worden. Om het contract aan te passen, hebben we de meterstanden en het klantennummer van de overledene nodig. Vul hiervoor het officiële energieovernamedocument in: Noteer in de rubriek “Gegevens vertrekkende klant” alle gegevens van de overleden AECO-contractpartner.

  • Indien u of een derde de aansluiting overneemt, zullen uw of zijn gegevens worden meegedeeld in de rubriek “Gegevens Overnemer”. Dit is een officieel document met juridische waarde. Stuur het ondertekende document gescand per e-mail naar service@aeco.be of per post naar AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren.
   1. Als u op dit moment GEEN eindafrekening wenst, wordt het contract gewoon op uw naam gezet. Een partner of huisgenoot mag het contract onder de bestaande voorwaarden overnemen. Maar let op, als het product aan specifieke voordelen is gebonden, voor leden van de coöperatie Clean Power Europe SCE en Energie 2030 en voor aandeelhouders van Energie 2030 Agence SA, dan mag u helaas niet van deze voordelen genieten, als u zelf geen aandeelhouder bent. Het zou dan interessant zijn, om van product te veranderen. De klantenservice zal u graag van informatie voorzien! Meer inlichtingen vindt u ook op onze website, in de rubriek „Nu klant worden“.
   2. Als een derde partij de aansluiting overneemt en u hebt WEL een eindafrekening nodig, dan moeten zij een nieuw energiecontract invullen, naast het energieovernamedocument. Dit kan in een paar stappen online of op papier worden gedaan. Alle openstaande facturen (voorschotten, afrekeningen) inclusief de eindafrekening moeten worden betaald.
   3. Als de aansluiting moet worden afgesloten, neem dan rechtstreeks contact op met de netbeheerder om een afspraak te maken. De netbeheerder zal AECO hiervan op de hoogte brengen en ons de meterstanden bezorgen. AECO zal de eindfactuur opmaken op basis van het meegedeelde verbruik. Alle facturen voor de tot aan de afsluiting verbruikte energie moeten worden vereffend.

  Download een energieovernamedocument:

 • Waar kan ik de prijs per kWh vinden?

  In de factureringsgegevens:

  Elke klant kan een detail van zijn factuur opvragen bij zijn leverancier – eenmalig of voor elke komende factuur. Daar wordt de prijs per kWh voor de hele factureringsperiode getoond. In het geval van een variabel tarief worden alle toegepaste prijzen binnen de factureringsperiode getoond.

  Op de tariefkaart:

  Op de website wordt maandelijks een tariefkaart gepubliceerd met de prijs en de voorwaarden voor kortingen. Deze prijs is van toepassing op alle contracten die in die maand worden ondertekend en die voorzien in een aanvang van de levering binnen de volgende 3 maanden. Voordat een contract wordt verlengd, krijgt de klant twee maanden vóór het einde van de contractperiode de tariefkaart toegestuurd, met de prijs en alle voorwaarden die van toepassing zullen zijn in geval van verlenging. Indien een klant het niet eens is met de nieuwe voorwaarden, moet hij een ander product kiezen of van aanbieder veranderen. Daarbij dient hij rekening te houden met de opzegtermijn van één maand.

  Wat kan mijn prijs per kWh beïnvloeden?

  Het type meter:

  De prijs met een enkelvoudige stroommeter is dag en nacht dezelfde. Voor gas is er slechts één enkel tarief.

  De prijs van een tweevoudige meter varieert naar gelang van het tijdstip van de dag: er is een hoog tarief (overdag en op weekdagen) en een laag tarief (’s nachts en in het weekend). Uw netbeheerder beslist wanneer het respectieve tarief van start gaat. Het lage elektriciteitstarief is aanzienlijk goedkoper dan het hoge elektriciteitstarief.

  De tariefformule voor een variabel tarief:

  Als u voor een variabel tarief hebt gekozen, is er een periodieke aanpassing van het tarief per kWh. De tariefkaart legt precies uit op grond van welke criteria het variabele bestanddeel (de indexeringsparameter) van de tariefformule wordt gewijzigd en met welke intervallen (maandelijks, driemaandelijks, enz.). De indexeringsparameter is een marktwaarde die op bepaalde websites wordt gepubliceerd en die op de tariefkaart wordt vermeld. In het detail van uw afrekening wordt ook het toepasselijke tarief per periode aangegeven.

 • AECO is potentiële koper van uw groenestroomcertificaten.

  Voor een prijsaanvraag, verzoeken wij u contact op te nemen via e-mail op cv@aeco.be en het Belgisch Gewest aan te geven waarin uw elektriciteitsproductieinstallatie is gesitueerd en waarvan de regulator u de certificaten heeft toegekend.

 • Als u twijfelt aan een afrekening, meer informatie wilt of een klacht heeft, neem dan altijd contact op met onze klantenservice. Zij zullen hun uiterste best doen om u te helpen.

  Indien AECO u geen bevredigend antwoord geeft of indien geen overeenkomst kan worden bereikt, kunt u de Federale Energiebemiddelingsdienst raadplegen door hen te schrijven:

   

  Ombudsman voor energie, Koning Albert II-laan 8, bus 6, 1000 Brussel

  klacht@ombudsmanenergie.be

  Tel: +32 (0)2 211 10 60

  Fax: +32 (0)2 211 10 69

   

  De bemiddelingsdienst kan pas tussenbeide komen nadat u vooraf de eerste stappen bij AECO hebt ondernomen.

 • Het is niet de energieleverancier maar de netbeheerder die het verbruik bepaalt dat als basis dient voor uw factuur. Dit verbruik kan worden afgelezen of geschat.

  Als het verbruik erg hoog lijkt, ook al hebt u uw verbruiksgewoonten niet gewijzigd, neem dan dringend contact met ons op zodat wij uw meterstanden voor u kunnen betwisten.

  Als u een fotovoltaïsch systeem hebt, raden wij u aan het systeem door een elektricien te laten nakijken – vooral de omvormer.

  Als u verwarmt met elektriciteit of gas, is het raadzaam om ook het verwarmingssysteem te controleren.

 • U dient het openstaande bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op de rekening van AECO:

  IBAN: BE09 7312 0300 0157 – BIC: KREDBEBB.

  Betalingen via domiciliëring vinden gewoonlijk plaats op de 5e van de maand of op de eerstvolgende werkdag. Daarom raden wij u aan altijd voor een toereikend saldo te zorgen.

  Indien uw tarief gebonden is aan de voorwaarde dat u per domiciliëring betaalt, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice om de zaak op te lossen en te vermijden dat u van product moet veranderen. AECO behoudt zich namelijk het recht voor om het product te wijzigen in geval van niet-naleving van een verplichte betaling via domiciliëring. Dit staat ook vermeld in de bijzondere voorwaarden op de tariefkaart van uw product.

 • Wanneer u een energiecontract met ons afsluit, hebt u de mogelijkheid om “De meter is afgesloten” aan te vinken in het online contract of op het papieren contractformulier.

  Deze informatie is belangrijk voor ons om de juiste procedure in te leiden. Hiervoor hebben wij de EAN-code van de leveringspunt nodig. U kunt dit rechtstreeks bij de netbeheerder aanvragen of het van de vorige huurder of eigenaar verkrijgen. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint met 54.

  Zodra AECO uw contract heeft bevestigd, kunt u een afspraak maken met de netbeheerder om de meter te openen. De netbeheerder verwittigt dan AECO en u heeft hiervoor niets meer te doen. De energie wordt onmiddellijk geleverd.

  Naar het online-contract

 • De Belgische wetgeving voor residentiële energiecontracten verschilt op vele punten van de wetgeving voor professionele afnemers. De algemene voorwaarden van AECO zijn ook verschillend voor deze twee categorieën van klanten. Het is derhalve onmogelijk om gewoon de klantstatus te wijzigen en het lopende contract te laten doorlopen.

  Om deze redenen zult u dus helaas een nieuw contract moeten ondertekenen en het oude contract moeten opzeggen. Aangezien u al klant bij ons bent, kunt u gewoon online een contract invullen en ons het ingevulde energieovernamedocument per e-mail toesturen, met de vermelding dat het om een wijziging van uw status gaat.

  Noteer op het energieovernamedocument gewoon uw klantnummer onder de rubriek “Gegevens van de vertrekkende klant”, want wij beschikken al over alle gegevens. Vul in de rubriek “Gegevens van de overnemer” alle gegevens in over uw status als nieuwe klant. Het energieovernamedocument is een officieel document met rechtskracht. Gelieve het document te ondertekenen en per e-mail te zenden aan service@aeco.be of per post aan AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren.

  De actuele aanbiedingen vindt u op onze website: zowel voor particuliere als voor professionele klanten.

  Er zal een eindafrekening worden opgemaakt op basis van het energieverbruik dat is vastgesteld aan de hand van de door u verstrekte meterstanden. Alle facturen met betrekking tot de periode vóór de omschakeling zullen worden gefactureerd met de “oude” gegevens en zijn betaalbaar. Alle facturen met betrekking tot verbruik en/of teruglevering na de omschakeling zullen worden gefactureerd onder uw nieuwe gewijzigde klantenstatus.

  Download een energieovernamedocument:

  Energieovernamedocument

  Energieovernamedocument voor klanten met een installatie voor de productie van hernieuwbare energie.

 • Op uw klantenportaal MyEnergy kunt u eenvoudig een mandaat downloaden dat u ons toestuurt per e-mail naar service@aeco.be of per post naar AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren. Uw domiciliëring zal zo snel mogelijk worden geactiveerd.

  U kunt het document ook direct aanvragen per e-mail naar service@aeco.be of per telefoon op 087 63 24 44. Vermeld gewoon uw klantnummer en wij sturen u het formulier toe.

  Vergeet niet het document te dateren en te ondertekenen, omdat de aanvraag zonder handtekening helaas ongeldig is.

  U zult voor elk bijkomend contract een appart mandaat moeten invullen, aangezien de facturen van verschillende contracten niet allemaal automatisch via domiciliëring kunnen worden betaald. Een klant kiest immers niet noodzakelijk de betaling via domiciliëring voor al zijn contracten. Ook hier kan de klantenservice u graag helpen.

 • Het spijt ons zeer als u besluit uw energiecontract met AECO op te zeggen.

  Maar ook hier helpt onze klantenservice u graag verder. Het zou heel nuttig zijn, als u ons de reden van uw annulering laat weten.

  U verhuist?

  Gebruik het energieovernamedocument en dien het zo spoedig mogelijk in. Op onze website vindt u meer inlichtingen betreffend een verhuizing.

  Wilt u een meter sluiten?

  Neem contact op met uw netbeheerder en maak een afspraak voor het afsluiten van de meter. AECO zal de gegevens voor het opmaken van de eindfactuur automatisch van de netbeheerder ontvangen. Alle openstaande facturen (voorschotten, afrekeningen), inclusief de eindfactuur, moeten worden betaald.

  Heeft u een goedkoper tarief gevonden?

  Voordat u overstapt, vragen wij u eerst na te gaan of AECO geen actueel aanbod heeft dat bij u past. Het kan zijn dat wij alleen uw product moeten aanpassen zodat u klant blijft en u weer tevreden bent over AECO als uw energieleverancier. De klantenservice zal u hierbij helpen.

  Wanneer u de aanbieding van de concurrent bekijkt, controleer dan de specifieke voorwaarden en de kleine lettertjes. Sommige aanbiedingen zijn alleen in het eerste jaar aantrekkelijk of hebben verborgen voorwaarden die op het eerste gezicht niet duidelijk zijn. Het is dus interessant na te gaan of de tarieven die gelden bij verlenging hoger zijn dan die voor nieuwe klanten.

  Als u wilt overstappen omdat u op een vergelijkingsportaal een goedkoper aanbod hebt gevonden, raden wij u aan eerst de officiële regionale vergelijkingsportalen te bezoeken en daar na te gaan of de vergelijking correct is. Alleen de officiële vergelijkingsportalen zijn betrouwbaar:

  Bovendien is niet elk “groenestroomcontract” groen. Elk leverancier is verplicht op de tariefkaart zijn brandstofmix bekend te maken, d.w.z. de samenstelling van de energie die hij levert. Alleen als in de brandstofmix staat dat 100% van de energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, is een duurzame energievoorziening gegarandeerd. Dus als dit belangrijk voor u is, kunt u op deze manier analyseren hoe “groen” de energie is, die u betaalt.

  Mocht u desondanks toch van leverancier veranderen, dan wensen wij u veel succes voor de toekomst en hopen u in de toekomst wellicht weer als klant te mogen begroeten.

 • In uw persoonlijke klantenzone MyEnergy vindt u een overzicht van alle voorschot- en afrekeningsfacturen, alsook de status van uw betalingen.

  U kunt een afschrift gemakkelijk bekijken, afdrukken of downloaden door in te loggen in uw persoonlijke klantenzone.

  Maak verbinding met MyEnergy en selecteer het menu “Mijn facturen”.

  Indien u niet over een internetverbinding beschikt, kunt u een afschrift aanvragen bij de klantenservice.

 • Een variabel product volgt de evolutie van de Belgische groothandelsmarkten. De prijs per kilowattuur wordt iedere maand of om de drie maanden aangepast. De tariefkaart bepaalt de periodiciteit van de indexatie, de tariefformule voor de indexatie van de prijs en ze omschrijft de indexatieparameter van de tariefformule.

   

  Door het afsluiten van een contract met variabele prijs (of met “geïndexeerde” prijs), heeft de consument geen zicht op de prijs die hij zal betalen. De consument moet zich ervan bewust zijn dat zijn factuur aanzienlijk kan variëren van jaar tot jaar volgens de evolutie van de marktprijzen. Wanneer de prijzen op de energiemarkten hoog zijn, kan een consument die voor een contract met variabele prijs heeft gekozen echter profiteren van een eventuele toekomstige daling van de energieprijzen zonder van contract te moeten veranderen. Hij stelt zich wel ook bloot aan het risico van een prijsstijging. Zonder een actief beheer door de consument van zijn energiecontracten zijn producten met variabele prijzen op lange termijn minder duur dan producten met vaste prijs die een grotere risicopremie bevatten die door de leverancier wordt doorgerekend op de factuur van de klant.

  VoordelenNadelen
  - De prijs per kWh is lager- U neemt het risico prijsstijgingen te ondervinden
  - U profiteert van een prijsdaling op de energiemarkt- Bij het afsluiten van een contract kent u niet de prijs, die voor de verbruiksperiode wordt toegepast
  - In het algemeen is een variabel tarief op lange termijn goedkoper
  • Voordelen

   - De prijs per kWh is lager
  • Nadelen

   - U neemt het risico prijsstijgingen te ondervinden
  • Voordelen

   - U profiteert van een prijsdaling op de energiemarkt
  • Nadelen

   - Bij het afsluiten van een contract kent u niet de prijs, die voor de verbruiksperiode wordt toegepast
  • Voordelen

   - In het algemeen is een variabel tarief op lange termijn goedkoper
  • Nadelen

  De CREG heeft een tabel gepubliceerd die goed het verschil verduidelijkt tussen een fix en een variabel tarief.

   

  Leveranciers berekenen de prijs van een variabel energiecontract volgens een tariefformule in deze vorm:

  (a * X) + b

  X is de indexatieparameter. De leverancier kiest welke indexatieparameter X een contract volgt en ze bepalen de waarden a en b. Het resultaat van die formule is de prijs die u per kWh betaalt. U vindt de prijsformule en de gebruikte indexatieparameter in de tariefkaart van elk contract.

 • De laatst gekende waarde van de gebruikte indexatieparameter wordt ingevuld in de tariefformule:

  • Voor contracten op basis van een “forward”-parameter is dit de echt geldige waarde die van toepassing is voor de huidige indexatieperiode (een maand of een kwartaal). Maar deze prijs voor elke kWh ligt enkel vast voor die indexatieperiode. Wordt zo een contract bijvoorbeeld op kwartaalbasis geïndexeerd, dan wordt deze eenheidsprijs voor uw verbruik tijdens het kwartaal waarin u uw contract heeft afgesloten toegepast. De prijs voor de kwartalen die daarna volgen is nog niet gekend en kan hoger of lager zijn.

   

  • Voor contracten op basis van een “spot”-parameter is dit de waarde die van toepassing was tijdens de vorige indexatieperiode. Maar deze waarde is op de datum van het contractbegin niet meer geldig. De geldige waarde van de huidige lopende indexatieperiode zal pas op het einde van deze periode gekend zijn. Voor een contract op basis van een “spot”-parameter die bijvoorbeeld op kwartaalbasis wordt geïndexeerd, verwijst de eenheidsprijs naar het kwartaal net vóór de start van uw contract. De werkelijk toegepaste prijs voor uw contract in alle daaropvolgende indexatieperiodes is nog niet gekend en kan hoger of lager zijn dan de getoonde prijs.

   

Elektriciteitsproducent

 • Het is een officieel document dat in heel België wordt erkend en moet worden ingevuld om de meterstanden op een bindende manier vast te leggen:

  • bij een verhuizing,
  • bij het verkopen of verhuren van een woning,
  • in geval van scheiding van het huwelijk of van samenwonende partners,
  • in geval van overlijden.

  Het energieovernamedocument heeft juridische waarde. Daarom raden wij u aan altijd een kopie te bewaren voor het geval er later discussies ontstaan over de meterstanden.

  Wanneer u verhuist, wordt het energieovernamedocument in vier exemplaren ingevuld:

  • Twee kopieën voor de woning die u verlaat: één voor u en één voor de nieuwe bewoner.
  • Twee kopieën voor nieuwe woning: één voor u en één voor de vorige bewoner.

  Als er nog geen vorige of volgende huurder is, moet de eigenaar het document medeondertekenen.

  Alle Belgische energieleveranciers erkennen dit document.

  Energieovernamedocument om te downloaden:

 • Het energieovernamedocument zet de meterstanden bindend vast en moet worden ingevuld

  bij een verhuizing,
  bij het verkopen of verhuren van een woning,
  wanneer getrouwde of samenwonende partners scheiden,
  in geval van overlijden.

  Het is een document dat door alle energieleveranciers in België wordt erkend.

  Energiovernamedocument om te downloaden:

 • AECO is potentiële koper van uw groenestroomcertificaten.

  Voor een prijsaanvraag, verzoeken wij u contact op te nemen via e-mail op cv@aeco.be en het Belgisch Gewest aan te geven waarin uw elektriciteitsproductieinstallatie is gesitueerd en waarvan de regulator u de certificaten heeft toegekend.

 • Het is niet de energieleverancier maar de netbeheerder die het verbruik bepaalt dat als basis dient voor uw factuur. Dit verbruik kan worden afgelezen of geschat.

  Als het verbruik erg hoog lijkt, ook al hebt u uw verbruiksgewoonten niet gewijzigd, neem dan dringend contact met ons op zodat wij uw meterstanden voor u kunnen betwisten.

  Als u een fotovoltaïsch systeem hebt, raden wij u aan het systeem door een elektricien te laten nakijken – vooral de omvormer.

  Als u verwarmt met elektriciteit of gas, is het raadzaam om ook het verwarmingssysteem te controleren.

Algemeen

 • Het is een officieel document dat in heel België wordt erkend en moet worden ingevuld om de meterstanden op een bindende manier vast te leggen:

  • bij een verhuizing,
  • bij het verkopen of verhuren van een woning,
  • in geval van scheiding van het huwelijk of van samenwonende partners,
  • in geval van overlijden.

  Het energieovernamedocument heeft juridische waarde. Daarom raden wij u aan altijd een kopie te bewaren voor het geval er later discussies ontstaan over de meterstanden.

  Wanneer u verhuist, wordt het energieovernamedocument in vier exemplaren ingevuld:

  • Twee kopieën voor de woning die u verlaat: één voor u en één voor de nieuwe bewoner.
  • Twee kopieën voor nieuwe woning: één voor u en één voor de vorige bewoner.

  Als er nog geen vorige of volgende huurder is, moet de eigenaar het document medeondertekenen.

  Alle Belgische energieleveranciers erkennen dit document.

  Energieovernamedocument om te downloaden:

 • Het energieovernamedocument zet de meterstanden bindend vast en moet worden ingevuld

  bij een verhuizing,
  bij het verkopen of verhuren van een woning,
  wanneer getrouwde of samenwonende partners scheiden,
  in geval van overlijden.

  Het is een document dat door alle energieleveranciers in België wordt erkend.

  Energiovernamedocument om te downloaden:

 • Als u een jaarlijks afleesbare meter hebt, zal uw netbeheerder elk jaar rond dezelfde periode een meterstand opnemen.

  • Een werknemer van de netbeheerder komt persoonlijk langs voor de aflezing
  • Of u ontvangt een kaart die moet worden ingevuld en binnen de gestelde termijn moet worden teruggestuurd. Soms kunt u de meterstanden ook rechtstreeks op de website of per telefoon doorgeven

  Het is belangrijk de meterstanden tijdig in te dienen, anders wordt het verbruik door de netwerkbeheerder geschat.

  Maar dit kan op lange termijn zeer nadelig voor u zijn: Op de dag dat de meterstand wordt opgenomen en dus uw reëel verbruik wordt bepaald, kan u een zeer hoge factuur worden ontvangen.

  Als u de meterstanden wenst te betwisten, neem dan rechtstreeks contact op met uw netbeheerder.

  Het tijdstip waarop de meterstanden worden opgenomen verschilt van regio tot regio. Uw netbeheerder zal u meer vertellen over de datum.

 • YMR (yearly meter reading) = jaarlijks afgelezen meter.

  Uw netbeheerder leest uw meter eenmaal per jaar.

  Voor dit type meter zal AECO voorschotfacturen uitschrijven en, ongeveer 2 tot 4 weken na de meteropname, een factuur op basis van het door de DNB gerapporteerde verbruik.

  MMR (monthly meter reading) = maandelijks afgelezen meter.

  Uw netbeheerder neemt één keer per maand uw meterstanden op.

  AECO maakt uw factuur maandelijks op, op basis van het werkelijke verbruik.

  AMR (automatic meter reading) = de meter wordt elk kwartier op afstand afgelezen.

  AECO ontvangt van de netbeheerder een gedetailleerd verbruik per kwartier in kWh. Ook hier wordt de rekening maandelijks opgesteld op basis van het werkelijke verbruik.

 • Sinds de liberalisering van de energiemarkt in België in 2007 zijn er de volgende spelers:

   1. De producent
    Zij produceren elektriciteit en/of gas uit verschillende bronnen en bedienen de markt. Aardgas wordt voornamelijk uit het buitenland geïmporteerd.
   2. De transmissienetbeheerders Elia (elektriciteit) en Fluxys (aardgas).
    Elia transporteert elektriciteit van de productielocatie via hoogspanningslijnen naar het distributienetwerk en onderhoudt dit netwerk. Fluxys vervoert aardgas naar het distributienet via ondergrondse gasleidingen. Fluxys beheert en onderhoudt deze pijpleidingen.
   3. De distributienetwerkbeheerders.
    Zij bedienen alle gemeenschappen tot aan elk huishouden met elektriciteit en gas. Zij onderhouden het netwerk en helpen in geval van storingen. Zij zorgen voor nieuwe aansluitingen, stellen meters op en nemen meterstanden op.
   4. De overheidsinstanties
    Zij nemen politieke besluiten, vaardigen wetten uit en heffen belastingen.
   5. De energieleverancier
    AECO is elektriciteits- en gasleverancier voor heel België. De consument sluit een contract met de energieleverancier. Deze maakt de rekening op van alle voornoemde marktpartijen en moet aan elke marktpartij de gefactureerde kosten betalen.
   6. De regulatoren
    In Wallonië is de CWaPE verantwoordelijk, in Brussel Hoofdstedelijk Gewest Brugel en in Vlaanderen de VREG. De regulatoren zijn onafhankelijke autoriteiten die onder meer verantwoordelijk zijn voor de goede werking van de markt en voor de bescherming van de consument. Zij controleren de correcte toepassing van de wetgeving.
   7. De consument
    Elke consument kiest vrij zijn energieleverancier.
 • U dient het openstaande bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op de rekening van AECO:

  IBAN: BE09 7312 0300 0157 – BIC: KREDBEBB.

  Betalingen via domiciliëring vinden gewoonlijk plaats op de 5e van de maand of op de eerstvolgende werkdag. Daarom raden wij u aan altijd voor een toereikend saldo te zorgen.

  Indien uw tarief gebonden is aan de voorwaarde dat u per domiciliëring betaalt, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice om de zaak op te lossen en te vermijden dat u van product moet veranderen. AECO behoudt zich namelijk het recht voor om het product te wijzigen in geval van niet-naleving van een verplichte betaling via domiciliëring. Dit staat ook vermeld in de bijzondere voorwaarden op de tariefkaart van uw product.

 • Wanneer u een energiecontract met ons afsluit, hebt u de mogelijkheid om “De meter is afgesloten” aan te vinken in het online contract of op het papieren contractformulier.

  Deze informatie is belangrijk voor ons om de juiste procedure in te leiden. Hiervoor hebben wij de EAN-code van de leveringspunt nodig. U kunt dit rechtstreeks bij de netbeheerder aanvragen of het van de vorige huurder of eigenaar verkrijgen. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint met 54.

  Zodra AECO uw contract heeft bevestigd, kunt u een afspraak maken met de netbeheerder om de meter te openen. De netbeheerder verwittigt dan AECO en u heeft hiervoor niets meer te doen. De energie wordt onmiddellijk geleverd.

  Naar het online-contract

 • De Belgische wetgeving voor residentiële energiecontracten verschilt op vele punten van de wetgeving voor professionele afnemers. De algemene voorwaarden van AECO zijn ook verschillend voor deze twee categorieën van klanten. Het is derhalve onmogelijk om gewoon de klantstatus te wijzigen en het lopende contract te laten doorlopen.

  Om deze redenen zult u dus helaas een nieuw contract moeten ondertekenen en het oude contract moeten opzeggen. Aangezien u al klant bij ons bent, kunt u gewoon online een contract invullen en ons het ingevulde energieovernamedocument per e-mail toesturen, met de vermelding dat het om een wijziging van uw status gaat.

  Noteer op het energieovernamedocument gewoon uw klantnummer onder de rubriek “Gegevens van de vertrekkende klant”, want wij beschikken al over alle gegevens. Vul in de rubriek “Gegevens van de overnemer” alle gegevens in over uw status als nieuwe klant. Het energieovernamedocument is een officieel document met rechtskracht. Gelieve het document te ondertekenen en per e-mail te zenden aan service@aeco.be of per post aan AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren.

  De actuele aanbiedingen vindt u op onze website: zowel voor particuliere als voor professionele klanten.

  Er zal een eindafrekening worden opgemaakt op basis van het energieverbruik dat is vastgesteld aan de hand van de door u verstrekte meterstanden. Alle facturen met betrekking tot de periode vóór de omschakeling zullen worden gefactureerd met de “oude” gegevens en zijn betaalbaar. Alle facturen met betrekking tot verbruik en/of teruglevering na de omschakeling zullen worden gefactureerd onder uw nieuwe gewijzigde klantenstatus.

  Download een energieovernamedocument:

  Energieovernamedocument

  Energieovernamedocument voor klanten met een installatie voor de productie van hernieuwbare energie.

 • Alle media hebben het erover: de energieprijzen zijn sinds begin 2021 fors gestegen.

  Stijgende energieprijzen zijn een algemene trend in heel Europa, die door alle energieleveranciers wordt gevoeld.

  Na de hervatting van de activiteiten na de raffinage is de vraag naar energie wereldwijd groot, maar het aanbod kan het momenteel maar moeilijk bijbenen. In het voorjaar van 2021 waren de temperaturen in België lager dan gewoonlijk. Als gevolg daarvan was het verwarmingsverbruik aanzienlijk hoger.

  • Het weer was ook ongunstig en daardoor was de opbrengst van zonnepanelen en windturbines lager.
  • Bovendien was er een sterke stijging van de CO2-emissierechten voor fossiele brandstoffen (inclusief gas).
  • De ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen is in onze landen niet sterk genoeg gestimuleerd (te weinig bouwvergunningen).
  • In Europa staan de gasvoorraden onder druk als gevolg van de grote afhankelijkheid van Europa van gas.
  • Met de stijgende gasprijzen wordt ook elektriciteit duurder, aangezien gasgestookte elektriciteitscentrales die elektriciteit produceren, hun brandstof tegen een hogere prijs moeten inkopen.
  • Het is niet duidelijk hoe lang dit zal duren, maar de prijsstijging zal gevolgen hebben voor de energierekening van de meeste consumenten.

  Belangrijk om weten: deze prijsstijging geldt alleen voor het energieonderdeel van uw factuur, dat het enige is dat openstaat voor concurrentie. In het algemeen hebben we het over 30% voor de elektriciteitsfactuur en 50 tot 60% voor de aardgasfactuur. De overige kosten (BTW, retributies, distributie- en transportkosten) worden door de autoriteiten voor alle leveranciers op dezelfde wijze vastgesteld.

  Sinds de liberalisering van de energiemarkt wordt in België energie gekocht en verkocht op de groothandelsmarkt (beurs). Alle geproduceerde en in het net geïnjecteerde energie wordt verkocht tegen de prijs die geldt op het moment van injectie. En alle door de klant verbruikte energie wordt door de leverancier gekocht tegen de prijs die geldt op het moment van verbruik. In het algemeen hebben de klanten een vrij gelijkaardig verbruiksprofiel en verbruiken zij alle op een tijdstip van de dag waarop de vraag hoog is. Daarom is de prijs die de leverancier betaalt voor het verbruik van de afnemer hoog. Zonne- of windenergie daarentegen kan worden geproduceerd en in het net worden geïnjecteerd op momenten dat de prijzen zeer laag zijn (aangezien de vraag op dat moment laag is) en daarom is de vergoeding voor deze injectie ook zeer laag.

  AECO, als leverancier van groene elektriciteit uit 100% hernieuwbare energie, verhandelt uitsluitend groene elektriciteit op de beurs, d.w.z. dat al uw verbruik gedekt wordt door echt groene elektriciteit.

   

  Om deze en andere redenen moeten wij helaas vaststellen dat ook AECO zwaar door deze crisis is getroffen.

 • Waarom heeft Sibelga besloten de toegang tot levering van elektriciteit en gas aan AECO in te trekken?

  Als gevolg van de snel stijgende gas- en elektriciteitsprijzen is AECO niet langer in staat haar klanten van gas en elektriciteit te voorzien.

  Om een faillissement te omgaan, heeft AECO (handelsnaam van ENERGIE 2030 Agence SA) de beslissing genomen zijn activiteiten als energieleverancier in heel België stop te zetten.

  Sibelga, uw distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas, heeft dus de procedure opgestart voor de opzegging van het toegangscontract voor gas en elektriciteit van AECO. Verder werd natuurlijk de energieregulator BRUGEL van deze stappen op de hoogte gebracht.

   

  Wanneer zal de toegang effectief worden ingetrokken?

  Na een door BRUGEL georganiseerde bemiddelingspoging tussen de partijen, zal de toegang tot het net voor AECO worden ingetrokken op 1 maart 2022, 0u00 voor het elektriciteitsnet en 6u00 voor het gasnet.

   

  Ik ben klant bij AECO. Wat betekent de opzegging van dit toegangscontract voor mij?

  Na de opzegging van het toegangscontract, zal uw elektriciteits- en gasvoorziening niet worden onderbroken!

  Kies een andere energieleverancier en contacteer hem, om zo snel mogelijk een nieuw elektriciteits- en/of gascontract af te sluiten. Om een goede keuze te kunnen maken, vindt u de lijst van de actieve leveranciers op de Brusselse markt op de website van de regulator BRUGEL: www.brugel.brussels.

  U beschikt over een maximaal termijn van 25 kalenderdagen vanaf 01.03.2022 om nieuwe leveringscontracten af te sluiten. Deze moeten beslist op 01.03.2022 effectief worden. Is dit niet het geval en Sibelga heeft geen informatie ontvangen van een commerciële leverancier over een nieuwe contractafsluiting vóór uiterlijk 25.03.2022, dan zal uw huidige leverancier AECO automatisch worden vervangen door de firma ENGIE(1), de standaardleverancier volgens de desbetreffende wettelijke bepalingen. Een nieuw contract zal dan worden opgelegd met terugwerkende kracht te rekenen vanaf 01.03.2022.

  Vergelijk eerst de tarieven op de officiële prijsvergelijker van de regulator: www.brusim.be

  Hier vindt u zeker het tarief, dat het beste aangepast is aan uw behoeften.

  (1) Merk op dat de standaardleverancier het recht heeft om uw energieverbruik vanaf 01/03/2022 af te rekenen volgens zijn eigen leveringsvoorwaarden.

   

  Tot welke commerciële leverancier kan ik mij richten?

  Aangezien dat de energiemarkt een geliberaliseerde markt is, kunt u uw leverancier vrij kiezen. Dus vergeet niet, vóór het afsluiten van een contract de offertes op de markt te vergelijken via de officiële vergelijker van de regulator:  www.brusim.be

  Dit is de beste manier om een tarief te vinden, dat het beste aangepast is aan uw behoeften.

   

  Wie is de standaardleverancier ?

  De standaardleverancier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Engie Electrabel, op grond van de geldende wettelijke bepalingen.

   

  Zal ik een slotfactuur van AECO ontvangen?

  Ja. Na ontvangst van uw (fysieke) meterstanden via Sibelga, stuurt AECO u een slotfactuur voor uw verbruik sinds uw laatste periodieke meterstand tot deze nieuwe meterstand. Afhankelijk van de reeds gefactureerde voorschotten en het geschatte volume, ontvangt u een slotfactuur of een slotcreditnota.

   

  Moet ik mijn voorschotfacturen en mijn afrekening nog altijd aan AECO betalen?

  Ja, u moet nog steeds betalen voor de energie die u heeft verbruikt. Als u niet betaalt, blijven de incassoprocedures van toepassing.

   

  Zullen klanten die via hun voorschotten te veel hebben betaald, worden terugbetaald?

  Ja. Zodra de leverancier (commerciëel of standaard) uw klantenrekening heeft geactiveerd, ontvangt AECO de eindmeterstanden, voert een verrekening uit en maakt een eindfactuur of creditnota op. Als de rekening van de klant een creditsaldo vertoont, verbindt AECO zich ertoe de klant binnenkort terug te betalen.

   

  Wanneer moet ik mijn meterstand opnemen?

  Uw distributienetbeheerder zal een opname van uw meterstanden maken op de dag dat het toegangscontract wordt beëindigd.

   

  Ik heb een vraag over een factuur van AECO. Bij wie kan ik met mijn vraag terecht?

  Voor vragen over uw facturen moet u zich rechtstreeks wenden tot AECO (service@aeco.be). Eventuele klachten over uw factuur moet u eerst richten tot AECO. Bij gebrek aan een afdoend antwoord kunt u een klacht indienen bij de Ombudsdienst voor energie.

   

  Ik heb een contract afgesloten met een andere leverancier en dit contract gaat in na 01.03.2022

  Uw toegangspunt zal door ENGIE worden overgenomen op 01.03.2022, wat zal resulteren in de annulering van het vorige contract.

  De leverancier met wie u een nieuw contract heeft afgesloten kan daarna uw toegangspunt overnemen. Neem hiervoor na 01.03.2022 opnieuw contact op met uw nieuwe leverancier.

   

  Ik heb een contract afgesloten met AECO en dit contract gaat in op of na 01.03.2022

  Dit contract zal worden geannuleerd en u zult bij uw huidige leverancier blijven.

   

  Ik geniet momenteel van het sociaal tarief bij AECO. Kan ik dit sociaal tarief behouden?

  Ja (op voorwaarde dat u in maart 2022 nog steeds een begunstigde van het sociaal tarief bent), maar het sociale tarief zal niet onmiddellijk worden toegepast terwijl de gegevens worden uitgewisseld tussen de autoriteiten en de standaardleverancier of de nieuwe door u gekozen leverancier. Het sociaal tarief zal dan met terugwerkende kracht vanaf 01.03.2022 worden toegepast.

   

  Ik heb een kennisgeving van afsluiting ontvangen met een ingangsdatum > of = 01.03.2022. Wat zal er gebeuren?

  De overname van uw toegangspunt door de standaardleverancier of uw nieuwe commerciële leverancier op 01.03.2022 zal deze afsluitingsaanvraag annuleren. Sibelga zal uw meter dus niet afsluiten.

   

  Zijn de coöperaties Clean Power Europe SCE en Energie 2030 SCRL in dit verband betrokken?

  De onderneming Energie 2030 Agence SA, die voorheen actief was als leverancier van elektriciteit en gas onder de handelsnaam AECO, is een onafhankelijke onderneming. De coöperaties worden derhalve slechts indirect als partners getroffen door de stopzetting van de activiteiten. Alleen de leden die ook een energiecontract met AECO hadden, moeten op zoek naar een nieuwe energieleverancier. Alle voordelen die de leden als energieklant van AECO zouden genieten, zijn helaas niet overdraagbaar op een nieuw energiecontract.

   

  Hoe kan ik mijn aandeelhouderschap bij de coöperatieve vennootschappen beëindigen?

  De naamloze vennootschap Energie 2030 was een energieleverancier onder de naam AECO, terwijl Energie 2030 scrl en Clean Power Europe SCE coöperaties zijn voor energieproductie, die uit boekhoudkundig en juridisch oogpunt volledig gescheiden zijn.

  Uw investering in onze coöperaties blijft zowel een goede ecologische als financiële investering. Beide coöperaties zijn ook in staat u uw aandelen terug te betalen indien u dit wenst, hoewel er geen objectieve reden is om dit te doen. Wij trekken uw aandacht op het feit dat terugbetalingen maar na het betalen van uw verbruiksfacturen kunnen gebeuren.

  Hier vindt u de uittredingsformulieren, indien u het wenst: Energie 2030 cvba of Clean Power Europe SCE. Gelieve het ingevulde en ondertekende formulier rechtstreeks aan de coöperatieve vennootschap ter verwerking te zenden (voor Clean Power Europe aan info@cleanpowereurope.eu en voor Energie 2030 cvba aan info@energie2030.com).

   

  Hier onze nieuwe openingsuren:

  Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.

  Via e-mail aan service@aeco.be zijn wij bereikbaar.

  Wij vragen om uw begrip dat vanwege de bijzondere situatie en een groot aantal aan vragen die bij ons momenteel opkomen, een antwoord niet binnen normale termijnen kan gegeven worden. Wij danken u voor uw geduld.

 • Waarom staakt AECO haar elektriciteits- en gasleveringsactiviteiten?

  Als gevolg van de snel stijgende gas- en elektriciteitsprijzen is AECO niet langer in staat haar klanten van gas en elektriciteit te voorzien.

   

  Om een faillissement te omgaan heeft AECO de beslissing genomen zijn activiteiten als energieleverancier in het Waalse Gewest stop te zetten. Een procedure voor de intrekking van de vergunningen voor de levering van elektriciteit en gas is op ons verzoek ingeleid, evenals de procedure voor de beëindiging van het toegangscontract van AECO met ingang van 1 maart 2022.

   

  Ik ben klant bij AECO. Wat betekent de opzegging van dit toegangscontract voor mij?

  Vanaf 1 maart 2022 zult u door de distributienetbeheerder worden uitgenodigd om een nieuw contract voor de levering van elektriciteit en/of gas te kiezen.

  Als u deze keuze maakt, is het belangrijk dat u uw nieuwe leverancier meedeelt dat het nieuwe contract ingaat op 1 maart 2022.

   

  Vergelijk eerst de tarieven op de officiële prijsvergelijker van de regulator: www.compacwape.be

  Hier vindt u zeker het tarief, dat het beste aangepast is aan uw behoeften.

  Als u op 25 maart 2022 nog geen leverancier hebt gekozen (d.w.z. binnen 25 kalenderdagen na 01/03/2022), wordt uw leveringspunt (EAN) met terugwerkende kracht tot 1 maart 2022 overgenomen door de standaardleverancier. De identiteit van de standaardleverancier zal u door uw netwerkbeheerder worden meegedeeld. Na de beëindiging van het toegangscontract zal de levering van uw elektriciteit en gas dus niet worden onderbroken, indien u over een meter beschikt die jaarlijks wordt uitgelezen!

  Als u een MMR- (maandelijkse meteruitlezing) of AMR-meter (kwartuurmeteruitlezing) hebt, is de automatische vervanging van leverancier helaas niet van toepassing. Om een afsluiting te voorkomen, moet binnen 25 kalenderdagen vanaf 01/03/2022 een nieuw leveringscontract worden gesloten.

   

  Tot welke commerciële leverancier kan ik mij richten?

  Vanaf nu kunt u vrij een leverancier kiezen met ingang van 1 maart.

   

  Aangezien dat de energiemarkt een geliberaliseerde markt is, kunt u uw leverancier vrij kiezen. Dus vergeet niet, vóór het afsluiten van een contract de offertes op de markt te vergelijken via de officiële vergelijker van de regulator. Dit is de beste manier om een tarief te vinden, dat het beste aangepast is aan uw behoeften.

   

  Wie is de standaardleverancier ?

  Indien u op 25 maart nog geen nieuwe leverancier hebt gekozen en/of er niet voor hebt gezorgd dat het contract met deze leverancier op 1 maart ingaat, zal uw netwerkbeheerder u met terugwerkende kracht vanaf 1 maart overdragen aan een standaardleverancier, die verantwoordelijk zal zijn voor de levering van elektriciteit en gas aan u. Dit zal uw nieuwe leverancier zijn zolang u geen nieuwe keuze maakt.

  De standaardleveranciers in het Waals Gewest, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, zijn Engie Electrabel en Luminus, afhankelijk van uw netbeheerder (merk op dat dit verschillend kan zijn voor elektriciteit en voor gas).

  Zal ik een slotfactuur van AECO ontvangen?

  Ja. Na ontvangst van uw gelezen of geschatte meterstanden via uw netbeheerder, stuurt AECO u een slotfactuur voor uw verbruik sinds uw laatste periodieke meterstand tot en met 28 februari 2022. Afhankelijk van de reeds gefactureerde voorschotten en het geschatte volume, ontvangt u een slotfactuur of een slotcreditnota.

   

  Moet ik mijn voorschotfacturen en mijn afrekening nog altijd aan AECO betalen?

  Ja, u moet nog steeds betalen voor de energie die u heeft verbruikt. Als u niet betaalt, blijven de incassoprocedures van toepassing.

   

  Zullen klanten die via hun voorschotten te veel hebben betaald, worden terugbetaald?

  Ja. Zodra de leverancier (gekozen of standaard) uw klantenrekening heeft geactiveerd, ontvangt AECO de eindmeterstanden, voert een verrekening uit en maakt een eindfactuur of creditnota op. Als de rekening van de klant een creditsaldo vertoont, verbindt AECO zich ertoe de klant binnen de 7 dagen terug te betalen.

   

  Wanneer moet ik mijn meterstand opnemen?

  Uw distributienetbeheerder zal een schatting maken van uw meterstanden op de dag dat het toegangscontract wordt beëindigd, d.w.z. op 1 maart 2022.

   

  U kunt echter ook uw eigen meterstand opnemen om de door de netbeheerder geschatte meterstand te controleren. In dat geval moet u de netbeheerder op de hoogte brengen, zodat uw nieuwe leverancier hem als beginmeterstand kan gebruiken.

   

  Ik heb een vraag over een factuur van AECO. Bij wie kan ik met mijn vraag terecht?

  Voor vragen over uw facturen moet u zich rechtstreeks wenden tot AECO (service@aeco.be). Eventuele klachten over uw factuur moet u eerst richten tot AECO. Bij gebrek aan een afdoend antwoord kunt u een klacht indienen bij de Ombudsdienst voor energie.

   

  Ik heb een contract afgesloten met een andere leverancier of met de standaardleverancier en dit contract gaat in op 01.03.2022

  In dit geval wordt het nieuwe contract niet geannuleerd en zal het starten op 01.03.2022.

   

  Ik heb een contract afgesloten met een andere leverancier en dit contract gaat in na 01.03.2022

  Uw toegangspunt zal door de standaardleverancier worden overgenomen op 01.03.2022, wat zal resulteren in de annulering van het vorige contract.

  De leverancier met wie u een nieuw contract heeft afgesloten kan daarna uw toegangspunt overnemen. Neem hiervoor na 01.03.2022 opnieuw contact op met uw nieuwe leverancier.

   

  Ik heb een contract afgesloten met AECO en dit contract gaat in op of na 01.03.2022

  Dit contract zal worden geannuleerd en u zult bij uw huidige leverancier blijven.

   

  Ik geniet momenteel van het sociaal tarief bij AECO. Kan ik dit sociaal tarief behouden?

  Ja (op voorwaarde dat u in maart 2022 nog steeds een begunstigde van het sociaal tarief bent), maar het sociale tarief zal niet onmiddellijk worden toegepast terwijl de gegevens worden uitgewisseld tussen de autoriteiten en de standaardleverancier of de nieuwe door u gekozen leverancier. Het sociaal tarief zal dan met terugwerkende kracht vanaf 01.03.2022 worden toegepast.

   

  Ik ben een prosumer met een klassieke meter. Wat is de impact als ik mijn klantenrekening bij AECO nu afsluit?

  In het beste geval dient u uw echte meterstand per 1 maart in bij uw netwerkbeheerder moeten doorgeven. Als u geen index opgeeft, zal deze worden geschat. Bij de volgende jaarlijkse periodieke meting zal uw netwerkbeheerder echter uw verbruik berekenen zonder rekening te houden met deze tussentijdse index, zodat u uw productie niet verliest. Dit gebeurt automatisch en u hoeft niets te doen.

   

  Zijn de coöperaties Clean Power Europe SCE en Energie 2030 cvba in dit verband betrokken?

  De onderneming Energie 2030 Agence SA, die actief was als leverancier van elektriciteit en gas onder de handelsnaam AECO, is een onafhankelijke onderneming. De coöperaties worden derhalve slechts indirect als partners getroffen door de stopzetting van de activiteiten. Alleen de leden die ook een energiecontract met AECO hadden, moeten op zoek naar een nieuwe energieleverancier. Alle voordelen die de leden als energieklant van AECO zouden genieten, zijn helaas niet overdraagbaar op een nieuw energiecontract met een andere leverancier.

   

  Hoe kan ik mijn aandeelhouderschap bij de coöperatieve vennootschappen beëindigen?

  De naamloze vennootschap Energie 2030 was een energieleverancier onder de naam AECO, terwijl Energie 2030 scrl en Clean Power Europe SCE coöperaties zijn voor energieproductie, die uit boekhoudkundig en juridisch oogpunt volledig gescheiden zijn.

  Uw investering in onze coöperaties blijft zowel een goede ecologische als financiële investering. Beide coöperaties zijn ook in staat u uw aandelen terug te betalen indien u dit wenst, hoewel er geen objectieve reden is om dit te doen. Wij trekken uw aandacht op het feit dat terugbetalingen maar na het betalen van uw verbruiksfacturen kunnen gebeuren.

  Hier vindt u de uittredingsformulieren, indien u het wenst: Energie 2030 cvba of Clean Power Europe SCE. Gelieve het ingevulde en ondertekende formulier rechtstreeks aan de coöperatieve vennootschap ter verwerking te zenden (voor Clean Power Europe aan info@cleanpowereurope.eu en voor Energie 2030 cvba aan info@energie2030.com).

   

  Hier onze nieuwe openingsuren:

  Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.

  Via e-mail aan service@aeco.be zijn wij bereikbaar.

  Wij vragen om uw begrip dat vanwege de bijzondere situatie en een groot aantal aan vragen die bij ons momenteel opkomen, een antwoord niet binnen normale termijnen kan gegeven worden. Wij danken u voor uw geduld.

 • Als gevolg van de snel stijgende gas- en elektriciteitsprijzen is AECO niet langer in staat haar klanten van gas en elektriciteit te voorzien.

  Om een faillissement te vermijden, heeft AECO besloten haar activiteiten als elektriciteits- en gasleverancier in het hele land België stop te zetten.

  In het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden de procedures tot intrekking van de leveringsvergunningen voor elektriciteit en gas tegen AECO ingeleid en hebben de beheerders van het elektriciteits- en gasdistributienet de procedure ingeleid voor de beëindiging van de toegangsovereenkomst van AECO met ingang van 1 maart 2022.

  In het Vlaams Gewest werd de regulator ook erover in kennis gezet, dat wij niet langer over de financiële middelen beschikken om nog verder energie voor onze klanten op voorhand te financieren.

  De distributienetbeheerder voor gas heeft intussen de procedure opgestart voor de opzegging van het toegangscontract voor AARDGAS van AECO.

   

  Wanneer zal de toegang tot het aardgasdistributienet worden ingetrokken?

  De opschorting van de toegang tot de aardgasdistributienetten vindt uitwerking op 18 maart 2022. De toegangspunten voor gas waarop AECO geregistreerd staat, zullen dan om 6u00 geswitcht worden naar de netbeheerder als noodleverancier met ingang op 18 maart 2022 om 6u00.

   

  Ik ben klant bij AECO. Wat betekent de opzegging van dit toegangscontract voor mij?

  U valt niet zonder aardgas.

  Het is wettelijk bepaald dat Fluvius vanaf 18.03.2022 tijdelijk uw noodleverancier wordt – voor huishoudelijke klanten maximaal één jaar en voor professionele klanten maximaal 60 dagen.

  Sluit zo snel mogelijk een nieuw aardgascontract af met de energieleverancier die bij u past, omdat het tarief van Fluvius minder interessant is dan de meeste tarieven op de commerciële markt (Meer details over het tarief vindt u op www.fluvius.be/tarieven-noodleverancier). Vermeld bij uw nieuwe energieleverancier dat u klant was bij AECO en het nieuwe energiecontract zo snel mogelijk wil laten starten.

   

  Sluit u vóór 18 april 2022 een nieuw contract af en gaat uw nieuwe energieleverancier akkoord met de startdatum van 19.03.2022? Dan ontvangt u geen factuur van Fluvius, maar meteen van uw nieuwe energieleverancier.

  Via vtest.vreg.be kunt U makkelijk contracten en prijzen vergelijken.

   

  Tot welke commerciële leverancier kan ik mij richten?

  Aangezien dat de energiemarkt een geliberaliseerde markt is, kunt u uw leverancier vrij kiezen. Via vtest.vreg.be kunt U makkelijk contracten en prijzen vergelijken.

  Dit is de beste manier om een tarief te vinden, dat het beste aangepast is aan uw behoeften.

   

  Zal ik een slotfactuur van AECO ontvangen?

  Ja. Na ontvangst van uw meterstanden en uw verbruik via uw distributienetbeheerder, stuurt AECO u een slotfactuur voor uw verbruik sinds uw laatste periodieke meterstand tot deze nieuwe meterstand. Afhankelijk van de reeds gefactureerde voorschotten en het geschatte volume, ontvangt u een slotfactuur of een slotcreditnota.

   

  Moet ik mijn voorschotfacturen en mijn afrekening nog altijd aan AECO betalen?

  Ja, u moet nog steeds betalen voor de energie die u heeft verbruikt. Als u niet betaalt, blijven de incassoprocedures van toepassing.

   

  Zullen klanten die via hun voorschotten te veel hebben betaald, worden terugbetaald?

  Ja. Zodra de nieuwe leverancier uw klantenrekening heeft geactiveerd, ontvangt AECO de eindmeterstanden, voert een verrekening uit en maakt een eindfactuur of creditnota op. Als de rekening van de klant een creditsaldo vertoont, verbindt AECO zich ertoe de klant binnenkort terug te betalen.

   

  Ik heb een vraag over een factuur van AECO. Bij wie kan ik met mijn vraag terecht?

  Voor vragen over uw facturen moet u zich rechtstreeks wenden tot AECO (service@aeco.be). Eventuele klachten over uw factuur moet u eerst richten tot AECO. Bij gebrek aan een afdoend antwoord kunt u een klacht indienen bij de Ombudsdienst voor energie.

   

  Ik heb een nieuw contract afgesloten met een andere leverancier dat pas ingaat na 18.03.2022

  Dan neemt u best contact op met uw nieuwe energieleverancier om het nieuwe energiecontract al te laten ingaan vanaf 19.03.2022.

   

  Ik heb een contract afgesloten met AECO en dit contract gaat in op of na 18.03.2022

  Dit contract zal worden geannuleerd en u zult bij uw huidige leverancier blijven.

   

  Ik geniet momenteel van het sociaal tarief bij AECO. Kan ik dit sociaal tarief behouden?

  Ja (op voorwaarde dat u in maart 2022 nog steeds een begunstigde van het sociaal tarief bent), maar het sociale tarief zal niet onmiddellijk worden toegepast terwijl de gegevens worden uitgewisseld tussen de autoriteiten en de standaardleverancier of de nieuwe door u gekozen leverancier. Het sociaal tarief zal dan met terugwerkende kracht vanaf 18.03.2022 worden toegepast.

   

  Ik heb ondertussen na 18.03.2022 een nieuw energiecontract afgesloten. Moet ik iets ondernemen?

  In dit geval hoeft u niets meer te ondernemen.

   

  Zijn de coöperaties Clean Power Europe SCE en Energie 2030 cvba in dit verband betrokken?

  De onderneming Energie 2030 Agence NV, die actief was als leverancier van elektriciteit en gas onder de handelsnaam AECO, is een onafhankelijke onderneming. De coöperaties worden derhalve slechts indirect als partners getroffen door de stopzetting van de activiteiten. Alleen de leden die ook een energiecontract met AECO hadden, moeten op zoek naar een nieuwe energieleverancier. Alle voordelen die de leden als energieklant van AECO zouden genieten, zijn helaas niet overdraagbaar op een nieuw energiecontract met een andere leverancier.

   

  Hoe kan ik mijn aandeelhouderschap bij de coöperatieve vennootschappen beëindigen?

  De naamloze vennootschap Energie 2030 was een energieleverancier onder de naam AECO, terwijl Energie 2030 scrl en Clean Power Europe SCE coöperaties zijn voor energieproductie, die uit boekhoudkundig en juridisch oogpunt volledig gescheiden zijn.

  Uw investering in onze coöperaties blijft zowel een goede ecologische als financiële investering. Beide coöperaties zijn ook in staat u uw aandelen terug te betalen indien u dit wenst, hoewel er geen objectieve reden is om dit te doen. Wij trekken uw aandacht op het feit dat terugbetalingen maar na het betalen van uw verbruiksfacturen kunnen gebeuren.

  Hier vindt u de uittredingsformulieren, indien u het wenst: Energie 2030 cvba of Clean Power Europe SCE. Gelieve het ingevulde en ondertekende formulier rechtstreeks aan de coöperatieve vennootschap ter verwerking te zenden (voor Clean Power Europe aan info@cleanpowereurope.eu en voor Energie 2030 cvba aan info@energie2030.com).

   

  Hier onze nieuwe openingsuren:

  Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.

  Via e-mail aan service@aeco.be zijn wij bereikbaar.

  Wij vragen om uw begrip dat vanwege de bijzondere situatie en een groot aantal aan vragen die bij ons momenteel opkomen, een antwoord niet binnen normale termijnen kan gegeven worden. Wij danken u voor uw geduld.

Tarief

 • Het lidmaatschap van de coöperatie staat los van het feit of u een energiecontract met AECO hebt afgesloten. Concreet betekent dit dat u lid kunt zijn zonder energieklant te zijn.

  Voor sommige producten is een lidmaatschap vereist om te kunnen worden beleverd. Ook worden sommige voordelen bij het sluiten van een energiecontract alleen toegekend aan leden van de coöperaties.

  Het lidmaatschap van de coöperatie wordt echter niet automatisch beëindigd als u het energiecontract opzegt. Indien u zich ook uit de coöperatie wenst terug te trekken, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de coöperatie om de uitstap en de bijbehorende betaling aan te vragen. Neem dan contact op met de coöperatie Clean Power Europe SCE per e-mail naar info@cleanpowereurope.eu of met de coöperatie Energy 2030 per e-mail naar info@energie2030.com.

 • Het is een officieel document dat in heel België wordt erkend en moet worden ingevuld om de meterstanden op een bindende manier vast te leggen:

  • bij een verhuizing,
  • bij het verkopen of verhuren van een woning,
  • in geval van scheiding van het huwelijk of van samenwonende partners,
  • in geval van overlijden.

  Het energieovernamedocument heeft juridische waarde. Daarom raden wij u aan altijd een kopie te bewaren voor het geval er later discussies ontstaan over de meterstanden.

  Wanneer u verhuist, wordt het energieovernamedocument in vier exemplaren ingevuld:

  • Twee kopieën voor de woning die u verlaat: één voor u en één voor de nieuwe bewoner.
  • Twee kopieën voor nieuwe woning: één voor u en één voor de vorige bewoner.

  Als er nog geen vorige of volgende huurder is, moet de eigenaar het document medeondertekenen.

  Alle Belgische energieleveranciers erkennen dit document.

  Energieovernamedocument om te downloaden:

 • Uw energiefactuur bestaat uit 4 delen:

  • De kosten voor de energie, die door AECO wordt geleverd;
  • De distributie- en transportkosten van de netbeheerder;
  • De bijdragen, belastingen van de overheid (federaal en regionaal);
  • De Belgische belasting op toegevoegde waarde.

  Van de totale rekening vertegenwoordigt het aandeel van AECO slechts ongeveer een derde. Dit betekent dat de kosten van 2/3 van de energierekening voor alle energieleveranciers identiek zijn en zonder enige toeslag aan de klanten worden doorberekend.

 • Waar kan ik de prijs per kWh vinden?

  In de factureringsgegevens:

  Elke klant kan een detail van zijn factuur opvragen bij zijn leverancier – eenmalig of voor elke komende factuur. Daar wordt de prijs per kWh voor de hele factureringsperiode getoond. In het geval van een variabel tarief worden alle toegepaste prijzen binnen de factureringsperiode getoond.

  Op de tariefkaart:

  Op de website wordt maandelijks een tariefkaart gepubliceerd met de prijs en de voorwaarden voor kortingen. Deze prijs is van toepassing op alle contracten die in die maand worden ondertekend en die voorzien in een aanvang van de levering binnen de volgende 3 maanden. Voordat een contract wordt verlengd, krijgt de klant twee maanden vóór het einde van de contractperiode de tariefkaart toegestuurd, met de prijs en alle voorwaarden die van toepassing zullen zijn in geval van verlenging. Indien een klant het niet eens is met de nieuwe voorwaarden, moet hij een ander product kiezen of van aanbieder veranderen. Daarbij dient hij rekening te houden met de opzegtermijn van één maand.

  Wat kan mijn prijs per kWh beïnvloeden?

  Het type meter:

  De prijs met een enkelvoudige stroommeter is dag en nacht dezelfde. Voor gas is er slechts één enkel tarief.

  De prijs van een tweevoudige meter varieert naar gelang van het tijdstip van de dag: er is een hoog tarief (overdag en op weekdagen) en een laag tarief (’s nachts en in het weekend). Uw netbeheerder beslist wanneer het respectieve tarief van start gaat. Het lage elektriciteitstarief is aanzienlijk goedkoper dan het hoge elektriciteitstarief.

  De tariefformule voor een variabel tarief:

  Als u voor een variabel tarief hebt gekozen, is er een periodieke aanpassing van het tarief per kWh. De tariefkaart legt precies uit op grond van welke criteria het variabele bestanddeel (de indexeringsparameter) van de tariefformule wordt gewijzigd en met welke intervallen (maandelijks, driemaandelijks, enz.). De indexeringsparameter is een marktwaarde die op bepaalde websites wordt gepubliceerd en die op de tariefkaart wordt vermeld. In het detail van uw afrekening wordt ook het toepasselijke tarief per periode aangegeven.

 • AECO is potentiële koper van uw groenestroomcertificaten.

  Voor een prijsaanvraag, verzoeken wij u contact op te nemen via e-mail op cv@aeco.be en het Belgisch Gewest aan te geven waarin uw elektriciteitsproductieinstallatie is gesitueerd en waarvan de regulator u de certificaten heeft toegekend.

 • Als u twijfelt aan een afrekening, meer informatie wilt of een klacht heeft, neem dan altijd contact op met onze klantenservice. Zij zullen hun uiterste best doen om u te helpen.

  Indien AECO u geen bevredigend antwoord geeft of indien geen overeenkomst kan worden bereikt, kunt u de Federale Energiebemiddelingsdienst raadplegen door hen te schrijven:

   

  Ombudsman voor energie, Koning Albert II-laan 8, bus 6, 1000 Brussel

  klacht@ombudsmanenergie.be

  Tel: +32 (0)2 211 10 60

  Fax: +32 (0)2 211 10 69

   

  De bemiddelingsdienst kan pas tussenbeide komen nadat u vooraf de eerste stappen bij AECO hebt ondernomen.

 • Het is niet de energieleverancier maar de netbeheerder die het verbruik bepaalt dat als basis dient voor uw factuur. Dit verbruik kan worden afgelezen of geschat.

  Als het verbruik erg hoog lijkt, ook al hebt u uw verbruiksgewoonten niet gewijzigd, neem dan dringend contact met ons op zodat wij uw meterstanden voor u kunnen betwisten.

  Als u een fotovoltaïsch systeem hebt, raden wij u aan het systeem door een elektricien te laten nakijken – vooral de omvormer.

  Als u verwarmt met elektriciteit of gas, is het raadzaam om ook het verwarmingssysteem te controleren.

 • De Belgische wetgeving voor residentiële energiecontracten verschilt op vele punten van de wetgeving voor professionele afnemers. De algemene voorwaarden van AECO zijn ook verschillend voor deze twee categorieën van klanten. Het is derhalve onmogelijk om gewoon de klantstatus te wijzigen en het lopende contract te laten doorlopen.

  Om deze redenen zult u dus helaas een nieuw contract moeten ondertekenen en het oude contract moeten opzeggen. Aangezien u al klant bij ons bent, kunt u gewoon online een contract invullen en ons het ingevulde energieovernamedocument per e-mail toesturen, met de vermelding dat het om een wijziging van uw status gaat.

  Noteer op het energieovernamedocument gewoon uw klantnummer onder de rubriek “Gegevens van de vertrekkende klant”, want wij beschikken al over alle gegevens. Vul in de rubriek “Gegevens van de overnemer” alle gegevens in over uw status als nieuwe klant. Het energieovernamedocument is een officieel document met rechtskracht. Gelieve het document te ondertekenen en per e-mail te zenden aan service@aeco.be of per post aan AECO, Breite Wege 1, 4730 Raeren.

  De actuele aanbiedingen vindt u op onze website: zowel voor particuliere als voor professionele klanten.

  Er zal een eindafrekening worden opgemaakt op basis van het energieverbruik dat is vastgesteld aan de hand van de door u verstrekte meterstanden. Alle facturen met betrekking tot de periode vóór de omschakeling zullen worden gefactureerd met de “oude” gegevens en zijn betaalbaar. Alle facturen met betrekking tot verbruik en/of teruglevering na de omschakeling zullen worden gefactureerd onder uw nieuwe gewijzigde klantenstatus.

  Download een energieovernamedocument:

  Energieovernamedocument

  Energieovernamedocument voor klanten met een installatie voor de productie van hernieuwbare energie.

 • Als bedrijf waar duurzaam handelen een prioriteit is, raden wij altijd aan de factuur per e-mail te ontvangen.

  Ecologisch: er wordt minder papier gebruikt en de postroute wordt gespaard.

  Economisch is dit ook – voor u en voor ons: we besparen niet alleen het papier, de enveloppe en de portokosten voor het verzenden. De werklast is ook lager voor de verzending per e-mail. Daarom hebben wij besloten onze klanten te laten profiteren van onze besparingen:

  Elke klant die ervoor kiest, zijn facturen per e-mail te ontvangen, krijgt 10 euro korting op de jaarlijkse vaste vergoeding*.

  Bescherm ons planeet en druk uw factuur alleen af als het echt nodig is.

  *Deze korting is enkel van toepassing indien de aangerekende vergoeding ten minste 10 euro bedraagt en de klant gedurende de gehele contractperiode zijn facturen per e-mail ontvangt.

 • Het spijt ons zeer als u besluit uw energiecontract met AECO op te zeggen.

  Maar ook hier helpt onze klantenservice u graag verder. Het zou heel nuttig zijn, als u ons de reden van uw annulering laat weten.

  U verhuist?

  Gebruik het energieovernamedocument en dien het zo spoedig mogelijk in. Op onze website vindt u meer inlichtingen betreffend een verhuizing.

  Wilt u een meter sluiten?

  Neem contact op met uw netbeheerder en maak een afspraak voor het afsluiten van de meter. AECO zal de gegevens voor het opmaken van de eindfactuur automatisch van de netbeheerder ontvangen. Alle openstaande facturen (voorschotten, afrekeningen), inclusief de eindfactuur, moeten worden betaald.

  Heeft u een goedkoper tarief gevonden?

  Voordat u overstapt, vragen wij u eerst na te gaan of AECO geen actueel aanbod heeft dat bij u past. Het kan zijn dat wij alleen uw product moeten aanpassen zodat u klant blijft en u weer tevreden bent over AECO als uw energieleverancier. De klantenservice zal u hierbij helpen.

  Wanneer u de aanbieding van de concurrent bekijkt, controleer dan de specifieke voorwaarden en de kleine lettertjes. Sommige aanbiedingen zijn alleen in het eerste jaar aantrekkelijk of hebben verborgen voorwaarden die op het eerste gezicht niet duidelijk zijn. Het is dus interessant na te gaan of de tarieven die gelden bij verlenging hoger zijn dan die voor nieuwe klanten.

  Als u wilt overstappen omdat u op een vergelijkingsportaal een goedkoper aanbod hebt gevonden, raden wij u aan eerst de officiële regionale vergelijkingsportalen te bezoeken en daar na te gaan of de vergelijking correct is. Alleen de officiële vergelijkingsportalen zijn betrouwbaar:

  Bovendien is niet elk “groenestroomcontract” groen. Elk leverancier is verplicht op de tariefkaart zijn brandstofmix bekend te maken, d.w.z. de samenstelling van de energie die hij levert. Alleen als in de brandstofmix staat dat 100% van de energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, is een duurzame energievoorziening gegarandeerd. Dus als dit belangrijk voor u is, kunt u op deze manier analyseren hoe “groen” de energie is, die u betaalt.

  Mocht u desondanks toch van leverancier veranderen, dan wensen wij u veel succes voor de toekomst en hopen u in de toekomst wellicht weer als klant te mogen begroeten.

 • Een variabel product volgt de evolutie van de Belgische groothandelsmarkten. De prijs per kilowattuur wordt iedere maand of om de drie maanden aangepast. De tariefkaart bepaalt de periodiciteit van de indexatie, de tariefformule voor de indexatie van de prijs en ze omschrijft de indexatieparameter van de tariefformule.

   

  Door het afsluiten van een contract met variabele prijs (of met “geïndexeerde” prijs), heeft de consument geen zicht op de prijs die hij zal betalen. De consument moet zich ervan bewust zijn dat zijn factuur aanzienlijk kan variëren van jaar tot jaar volgens de evolutie van de marktprijzen. Wanneer de prijzen op de energiemarkten hoog zijn, kan een consument die voor een contract met variabele prijs heeft gekozen echter profiteren van een eventuele toekomstige daling van de energieprijzen zonder van contract te moeten veranderen. Hij stelt zich wel ook bloot aan het risico van een prijsstijging. Zonder een actief beheer door de consument van zijn energiecontracten zijn producten met variabele prijzen op lange termijn minder duur dan producten met vaste prijs die een grotere risicopremie bevatten die door de leverancier wordt doorgerekend op de factuur van de klant.

  VoordelenNadelen
  - De prijs per kWh is lager- U neemt het risico prijsstijgingen te ondervinden
  - U profiteert van een prijsdaling op de energiemarkt- Bij het afsluiten van een contract kent u niet de prijs, die voor de verbruiksperiode wordt toegepast
  - In het algemeen is een variabel tarief op lange termijn goedkoper
  • Voordelen

   - De prijs per kWh is lager
  • Nadelen

   - U neemt het risico prijsstijgingen te ondervinden
  • Voordelen

   - U profiteert van een prijsdaling op de energiemarkt
  • Nadelen

   - Bij het afsluiten van een contract kent u niet de prijs, die voor de verbruiksperiode wordt toegepast
  • Voordelen

   - In het algemeen is een variabel tarief op lange termijn goedkoper
  • Nadelen

  De CREG heeft een tabel gepubliceerd die goed het verschil verduidelijkt tussen een fix en een variabel tarief.

   

  Leveranciers berekenen de prijs van een variabel energiecontract volgens een tariefformule in deze vorm:

  (a * X) + b

  X is de indexatieparameter. De leverancier kiest welke indexatieparameter X een contract volgt en ze bepalen de waarden a en b. Het resultaat van die formule is de prijs die u per kWh betaalt. U vindt de prijsformule en de gebruikte indexatieparameter in de tariefkaart van elk contract.

 • Bij de berekening van uw nieuwe voorschotten houden we rekening met alle gegevens die we al bezitten over de toekomst. Bijvoorbeeld:

  • Uw jaarlijks verbruik geschat en overgemaakt door de distributienetbeheerder.
  • Geldige taksen, nettarieven enz. worden toegepast.
  • De tarieven en contractuele voorwaarden zijn eventueel anders vanwege een contracthernieuwing. Meestal gebeuren contracthernieuwingen niet tegelijkertijd met de meteropname et dus uw afrekening.
  • U heeft een contract met variabel tarief en de indexatieparameter (dit is de groothandelsmarktprijs) in de tariefformule van uw contract is gestegen. Op het moment van uw afrekening, zelfs als u niet van contract veranderd, word het huidige tarief van de lopende indexatieperiode toegepast.

  Opgelet, voor een contract met variabel tarief mag AECO uw voorschotten ook in de loop van een verbruiksperiode aanpassen.

 • De laatst gekende waarde van de gebruikte indexatieparameter wordt ingevuld in de tariefformule:

  • Voor contracten op basis van een “forward”-parameter is dit de echt geldige waarde die van toepassing is voor de huidige indexatieperiode (een maand of een kwartaal). Maar deze prijs voor elke kWh ligt enkel vast voor die indexatieperiode. Wordt zo een contract bijvoorbeeld op kwartaalbasis geïndexeerd, dan wordt deze eenheidsprijs voor uw verbruik tijdens het kwartaal waarin u uw contract heeft afgesloten toegepast. De prijs voor de kwartalen die daarna volgen is nog niet gekend en kan hoger of lager zijn.

   

  • Voor contracten op basis van een “spot”-parameter is dit de waarde die van toepassing was tijdens de vorige indexatieperiode. Maar deze waarde is op de datum van het contractbegin niet meer geldig. De geldige waarde van de huidige lopende indexatieperiode zal pas op het einde van deze periode gekend zijn. Voor een contract op basis van een “spot”-parameter die bijvoorbeeld op kwartaalbasis wordt geïndexeerd, verwijst de eenheidsprijs naar het kwartaal net vóór de start van uw contract. De werkelijk toegepaste prijs voor uw contract in alle daaropvolgende indexatieperiodes is nog niet gekend en kan hoger of lager zijn dan de getoonde prijs.

   

 • De distributienetbeheerders publiceren eenmaal per jaar standaardverbruiksprofielen. Deze profielen zijn identiek voor alle energieleveranciers.

  Om uw jaarverbruik te spreiden over uw verbruiksperiode, gebruiken de energieleveranciers dit “standaard verbruiksprofiel”, gepubliceerd door Synergrid. Wanneer uw meter wordt afgelezen, is de totale hoeveelheid energie die u tijdens uw verbruiksperiode hebt verbruikt, bekend. Op basis van deze standaard verbruiksprofielen kunnen wij berekenen hoeveel elektriciteit of gas u gedurende een bepaalde maand hebt verbruikt.

   

  Daarom vermenigvuldigen wij de maandelijkse prijs met het standaardverbruik in die maand. Ten slotte tellen we de totalen voor de verschillende maanden bij elkaar op om tot de totale energiekosten te komen tijdens uw verbruiksperiode.

Coöperatie

 • Het lidmaatschap van de coöperatie staat los van het feit of u een energiecontract met AECO hebt afgesloten. Concreet betekent dit dat u lid kunt zijn zonder energieklant te zijn.

  Voor sommige producten is een lidmaatschap vereist om te kunnen worden beleverd. Ook worden sommige voordelen bij het sluiten van een energiecontract alleen toegekend aan leden van de coöperaties.

  Het lidmaatschap van de coöperatie wordt echter niet automatisch beëindigd als u het energiecontract opzegt. Indien u zich ook uit de coöperatie wenst terug te trekken, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de coöperatie om de uitstap en de bijbehorende betaling aan te vragen. Neem dan contact op met de coöperatie Clean Power Europe SCE per e-mail naar info@cleanpowereurope.eu of met de coöperatie Energy 2030 per e-mail naar info@energie2030.com.

Deze website maakt geen gebruik van cookies. U kunt deze melding echter op lange termijn verbergen door op “OK” te klikken en in te stemmen met de opslag van een enkele cookie. Als u op “Cookies weigeren” klikt, wordt er geen cookie opgeslagen – maar deze melding zal op elke pagina opnieuw worden weergegeven. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, afhankelijk van uw browsertype, zie www.allaboutcookies.org.